Fortbildningsdag för pedagoger inom konstnärliga ämnen

Fortbildningsdagen är en del av satsningen Kulturskoleklivet. SKH bjuder på en heldag med workshoppar och forskningsseminarier för dig som är pedagog inom cirkus, dans, film och media, opera och teater.

Vi önskar dig som är pedagog inom ett konstnärligt ämne varmt välkommen till en fortbildningsdag på SKH måndag 30 oktober 2023.

Anmälan är öppen!

Vänligen observera att programpunkterna är utspridda på olika adresser och att du kan behöva planera in restid emellan.

 • Cirkus: Brinellvägen 34
 • Dans: Brinellvägen 58
 • Opera: Teknikringen 35
 • Film och media samt Teater: Valhallavägen 189
 • Teater: Valhallavägen 193

Se hela fortbildningsdagens program nedan.

Evenemanget ingår i satsningen Kulturskoleklivet. 

Varmt välkomna!


Cirkus

Anmäl dig till cirkus program här!

Var? SKH Brinellvägen 34 

Kl. 11.00-12.10 Öppen diskussion om utveckling av utbildning och fortbildning inom cirkuspedagogik

En diskussion för alla som utbildar inom cirkus eller är intresserade av att göra det med adjunkt Erik Nyberg.  

Presentation av de kurser i pedagogik och didaktik som utformats av SKH. Därefter följer en diskussion om de möjligheter och behov som finns för utbildning inom cirkuspedagogik i Sverige idag. 

Kl. 13.30-14.40 Manual spotting techniques in circus

This workshop with assistant professor Alisan Funk is for people already teaching circus and other teachers who are interested in approaching circus. Participants will practice manual spotting techniques with equipment in studio. Participants are not required to do circus techniques. This class will be in English.

Tips! Kolla även in programmet för teater och dans, där det kan finnas programpunkter som passar dig som arbetar inom cirkusområdet. 

Frågor om programpunkterna i cirkus ovan mejlas till  erik.nyberg@uniarts.se


Dans

Välj vilka pass i dans/danspedagogik du vill vara med på och anmäl dig här!

Var? SKH Brinellvägen 58 

Kl. 09.00–09.30 Välkomna!

Välkomna och information om dagen, med ämneschef för danspedagogik Ninnie Andersson    

Kl. 09.30–10.40 Valbara pass

 1. Modern och nutida dans med adjunkt Dan Johansson. För dig som är verksam inom dansområdet.   
 2. Street med adjunkt Shirley Harthey Ubilla. För dig som är verksam inom dansområdet.   
 3. Dans- och specialpedagogik med adjunkt Clara Björck. För dig som är verksam inom dansområdet.   
 4. Klassisk balett med lektor Madelaine Daneberg. För dig som är verksam inom dansområdet.
 5. Forskningpresentation: Dans för olika funktionsvariationer med lektor Annika Notér Hooshidar. För intresserade av forskning.
 6. Didaktik: Rörelsekort som pedagogiskt hjälpmedel med Malin Spindeln och Sandra Ingberg. För dig som undervisar från 6 år och uppåt.

Kl. 11.00–12.10 Valbara pass

 1. Improvisation med professor Martin Sonderkamp. För dig som är verksam inom dansområdet. Workshoppen hålls på engelska. 
 2. Jazzdans med adjunkt Clara Björck. För dig som är verksam inom dansområdet.
 3. Kommunikation, relation och kollektivt lärande med adjunkt Stina O´Connell. För dig som är verksam inom ett konstnärligt område.
  Med inspiration från improvisationsteaterns verktyg samt ett expanderat koreografiskt perspektiv får du ta del av övningar och reflektioner hur man kan bygga kommunikation, relation och kollektiva lärandeprocesser. 
 4. Didaktik street med adjunkt Shirley Harthy Ubilla. För dig som är verksam inom dansområdet.
 5. Forskningspresentationer: Age on stage med lektor Ninnie Andersson och Konstruktioner av dansundervisning i fritidshemmet med Märtha Pastorek Gripson, lektor i estetik och innovation Högskolan Halmstad och Torun Mattson lektor i idrottsvetenskap inriktning pedagogik Malmö universitet.
 6. Expanderad metodik i klassisk balett med lektor Madelaine Daneberg. För dig som är verksam inom dansområdet och som undervisar ungdomar och vuxna.

Kl. 13.30–14.40 Valbara pass

 1. Jazzimprovisation med lektor Katarina Lundmark. För dig som är verksam inom dansområdet.
 2. Didaktik: Praktisk workshop i Dansa en bok med lektor Sophia Färlin Månsson. För pedagoger som undervisar barn mellan 3-8 år. 
 3. Nätverksträff för gymnasielärare inklusive Seminarium kring nya ämnesplanerna av Skolverket med Andreas Bhatti. För verksamma inom gymnasieskolan och intresserade av gymnasieskolans styrdokument i dans.
 4. Forskningspresentation: Hur blir det att delge forskning i dans, live och i digitala publikationsformat. Utifrån projektet, "I cirklar som leder vidare, folkdans en koreografisk skärningspunkt", presenterar doktorand och lektor Andreas Berchtold sin forskning.
 5. Kleinteknik med adjunkt Karin Munters Jameson. OBS! Just detta pass är kl. 13.30-15.00!. För dig som är verksam inom dansområdet. 

Kl. 15.00-16.00 Avrundning av dagen med Suriashi

med lektor Ami Skånberg Dahlstedt i Studio 16. Ingen anmälan krävs för denna punkt.

Frågor om programmet för dans ovan mejla Ninnie Andersson på ninnie.andersson@uniarts.se.


Film och media

Anmäl dig till passen i film och media här!

Var: SKH Valhallavägen 193

Kl. 09.00-12.00 och kl. 13.00-16.00 Gammelmedia, om rörlig bild och ljud och lusten att berätta – se film, prata film och analog workshop

För alla som utbildar inom film och media eller är intresserade av att göra det. Lärare: Nils Claesson

Kl. 09.00-12.00 och 13.00-16.00 Nya media, verktyg och metoder i mobilen och framtiden - digital workshop och upplevelser i Virtual Reality

För alla som utbildar inom film & media eller är intresserade av att göra det. Kontaktperson: Tinna Jone
 


Opera

Anmäl dig till workshop för musiklärare här! 

Var? SKH Teknikringen 35. Rörelsesalen. 

Kl. 13.00–15.00 Workshop för musiklärare

med Klara Rylander, adjunkt i gehör och musikteori

Fortbildning för musiklärare som undervisar i sång, instrument, ensemble och orkesterspel, kör, gehör och musikteori.

Musiken tillhör alla! Musik är en kreativ, uttrycksfull och praktisk konstform och samtidigt ett kunskapsämne. Musik ska läras ut på ett lekfullt och meningsfullt sätt från en tidig ålder. Den första kontakt de flesta barn får till musik är genom det stora kulturarvet av barnvisor, ramsor, lekar och folkmelodier som sjungs på modersmålet. Genom folkmelodierna lär vi känna vårt lands historia, språk och kultur. Och det bästa sättet att skapa en förståelse och känsla för andra länders kulturer och språk är genom dessa folks folkmelodier. Det är på detta sätt vi kan bli empatiska världsmedborgare.

Vi ska sjunga! Att sjunga har en djupgående inverkan på ett barns fysiska, sociala, språkliga, emotionella och intellektuella utveckling och samarbetsförmåga. Det är genom att sjunga och stimulera flera sinnen samtidigt i musikundervisningen som musiken och kunskapen befästs i kroppen på ett djupare, kroppsligt och personligare plan. Det bygger även upp känslan för frasering och betoningar, inte minst när man sjunger på text.

Åldersgrupp 6-9 år
Genom sång, lek och relativ solmisation introducera musikens byggstenar! Sång, flerstämmigt, kanon, puls, rytm, enklare notläsning och samtidigt bygga upp barns samarbetsförmåga och känsla av gemenskap.

Åldersgrupp 10-12 år
Fortsätta träna och använda rösten och kroppen och bygga vidare på färdigheter och kunskaper inom melodi, harmoni, intonation, puls, rytm och form, improvisation, notläsning, ansvarstagande och samhörighet.

Integrering av gehör och musikteori i instrumentalundervisning och orkesterspel
Hur kan en ensemble eller orkester öva upp intonation, samspel, timing och så vidare? Övergång från sång till instrument.


Teater

Anmäl dig till programpunkterna i teater här!

Var? SKH Valhallavägen 189 och 193, Stockholm

Kl. 09.00-10.00 (NYTT TILLFÄLLE!) och kl. 11.15-12.15 Workshop: Didaktik för gruppundervisning i konstnärliga och tekniska ämnen

Lärare: Ulf Wahlström Rönnell

Workshop i att undervisa konstnärliga och tekniska ämnen för barn i grupp, att balansera kreativitet och teknik, lek och allvar. En inblick i didaktikkurserna för mimlärare och cirkuslärare, men öppen för alla lärare inom konstnärliga ämnen som undervisar i grupp.

För lärare inom Kulturskolan eller andra verksamheter. 

Kl. 09.00-10.15 och kl. 11:15-12:30 (NYTT TILLFÄLLE!) Workshop: Skapa scener utan ord

Med Lena Stefenson, lektor i mimgestaltning

För dig som vill lära dig om att gestalta sceniska situationer i rörelse. Vi undersöker en del av vad mimen kan ge till att skapa scenkonst. Vi arbetar med några av scenkonstens grundövningar och skapar sedan rörelsekompositioner/scener från dem. Vi tar reda på om det finns något tema eller berättelse i det vi har skapat.  

Kl. 10.30-11.00 Presentation av en nystartad fristående kurs, 15 hp, i Didaktik i mimgestaltning med inriktning mot Kulturskolan

Lärare/föreläsare: My Areskoug, mimskådespelare, regissör, kursledare

Vi berättar om kursens utformning och innehåll och vad det innebär att gå kursen. Vi förmedlar också något om vilken bakgrund som kan vara lämplig för att tillgodogöra sig kursen.  Vi ser mimskådespeleri som ett möjligt ämne på Kulturskolan som kan passa alla åldersgrupper. Här kan du läsa mer om kursen Didaktik i mimgestaltning med inriktning mot Kulturskolan

För lärare inom Kulturskolan eller andra verksamheter. 

Kl. 13.15-16.15 Workshop: Vad kan platsen göra med dig? (NY!)

En workshop i Platsspecifik scenkonst med Sara Erlingsdotter, regissör och lärare i scenkonst. Hur kan vi skapa mötesplatser och konstnärliga uttryck med utgångspunkt i platsen, landskapet och dess människor?

I den här workshoppen får du pröva olika metoder att undersöka och involvera en plats i det konstnärliga arbetet och hur publiken kan bli deltagare och medskapare. Workshoppen innehåller en kort introduktion, praktiska övningar och reflektionssamtal. Deltagarna behöver inga förkunskaper. Workshoppen vänder sig till pedagoger inom drama och teater, men även inom dans, cirkus och musik, som är intresserade av att arbeta platsspecifikt med elever i alla åldrar. De platsspecifika praktiska övningarna sker utomhus i närheten av Stockholms konstnärliga högskola, Valhallavägen. Ta med varma kläder!

Kl. 13.15-16.15 Workshop: Scenografi och kostymdesign inom scenkonst

En introduktion till förståelsen av scenografi och kostymdesign och deras betydelse och roll i en teaterproduktion. Workshop där deltagarna utforskar grundläggande principer för rumslig gestaltning och teaterkostymens uttryck. Praktiska övningar med färg, form och material. Deltagarna behöver inga förkunskaper. Workshopen vänder sig till dramapedagoger som arbetar praktiskt med elever i alla åldrar. 

Lärare: Maria Geber och Katrin Brännström 

Tips! Kolla även in programmet för cirkus och dans ovan, där det kan finnas programpunkter som passar dig. Kl. 13.30-14.40 hålls till exempel workshopen Manual spotting techniques in circus med Alisan Funk på SKH Cirkus Brinellvägen 34 (vid Tekniska högskolan). 

 

Information

Datum:
måndag 30 okt., 09:00-16:00

Pris: Gratis!

Plats: Stockholms konstnärliga högskola: Brinellvägen 34 & 58 Valhallavägen 189 och 193 Teknikringen 35

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se