Visselblåsning

Har du sett, hört eller reagerat på oegentligheter eller missförhållanden på SKH som kan vara i allmänhetens intresse? Då kan du slå larm genom vår visselblåsarfunktion.
En kille och en tjej sitter nära varandra på en balkong och håller varandra i händerna.
Foto: Per Bolkert/SKH

Från och med den 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha en intern visselblåsarfunktion.

Rapportera ett ärende

Du kan rapportera ditt ärende på två sätt:

Frågor och svar

Här är några frågor och svar hämtade från Arbetsmiljöverkets hemsida:

 • Vad är en visselblåsare?
  En visselblåsare är någon som rapporterar/slår larm om oegentligheter och missförhållanden, ofta på den egna arbetsplatsen. Det kan till exempel vara att mutor tagits emot i samband med en offentlig upphandling eller att skattepengar använts för dyra nöjesresor.
   
 • Vad är ett visselblåsarsystem?
  Ett visselblåsarsystem är en rapporteringskanal för information om missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen. Genom systemet ska information om missförhållanden eller oegentligheter kunna rapporteras anonymt. Den som rapporterar ska inte riskera att drabbas av repressalier eller negativa konsekvenser.
   
 • Hur förhåller sig den nya lagen till meddelarskyddet?
  Den nya lagen ska komplettera det skydd som redan finns och förändrar inte skyddet enligt grundlagarna. Detta innebär bland annat att meddelarskyddet (offentligt anställda och vissa privat anställda inom till exempel vård, skola och omsorg har också ett omfattande grundlagsskydd att lämna uppgifter till media i publiceringssyfte) kommer att löpa parallellt med den nya lagen för att skydda visselblåsare. Det kommer alltså även fortsättningsvis att vara möjligt för offentlighetsanställda att i publiceringssyfte gå direkt till journalister med uppgifter om exempelvis oegentligheter.
Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se