Om SKH

Stockholms konstnärliga högskola, SKH, utbildar och forskar inom cirkus, dans, film och media, opera och teater. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar.
Skådespelarstudent på knä vid en uppstoppad räv i föreställningen Rövare från 2017.
Foto: Bengt Söderström/SKH
 • Det här är SKH

  Stockholms konstnärliga högskola har en unik högskolemiljö med banbrytande konstnärlig forskning och utbildning, vilandes på månghundraåriga traditioner. Här sammanfattar vi var högskolan befinner sig, var den kommer ifrån och vart den är på väg.
  • En grupp operasångare i halvmasker, med stora peruker i gips.

   Historik

   SKH:s rötter sträcker sig tillbaka till Gustav III:s tid. Här får du veta om de beståndsdelar som genom århundradenas skiftande kulturpolitik och nya idéer kommit att mötas i det som idag är SKH. Här finns även historiska bilder.
  • En kille stirrar håglöst med ett flerfärgat garnnystan på huvudet. Från examensföreställning i cirkus.

   Visioner och strategier

   På den här sidan samlar vi sådant som på olika sätt beskriver SKH:s visioner och strategier. Här finns sidor om vår strategiska plan, om hållbar utveckling, om lika villkor och om breddad rekrytering.
  • En kille jonglerar med tre bollar. Från cirkusföreställningen Closing Acts 2022.

   Organisation

   På de här sidorna hittar du information om de olika funktionerna som finns i SKH:s organisation. Här finns länkar till individuella beslutande organ och ett organisationsschema för att förstå på vilken nivå olika typer av beslut tas.
  • En skolkorridor.

   Lokaler

   SKH finns på tre geografiska platser på Östermalm och Gärdet i Stockholm. Här är allmän information om våra lokaler, tillgänglighet, hållbarhetsfrågor och säkerhet. Du hittar även länkar till mer specifik information om de tre separata enheterna.
  • Ett tiotal luftballonger i silhuett mot solnedgången.

   Internationalisering

   Utbildning och forskning på SKH präglas i hög grad av högskolans internationella samarbeten. Genom en levande dialog med omvärlden och nära samarbete med högskolor runt om i världen stärker vi kvaliteten på vår verksamhet och ger studenter och personal möjlighet att utvecklas.
  • Två dansande personer som snurrar i röda tyger. Från föreställningen The New Theatre/Scenex 2022.

   Kvalitetsarbete

   De här webbsidorna vänder sig i första hand till personal vid Stockholms konstnärliga högskola (SKH) och ska vara ett stöd i kvalitetsarbetet. Kvalitetssidorna vänder sig även till studenter och andra intresserade. Sidorna uppdateras kontinuerligt.
  • Dansstudenter ligger på varandra som dominobrickor. Från föreställningen Dance Empathy 2022.

   Samverkan

   Stockholms konstnärliga högskola forskar, utbildar och samverkar med olika intressenter och aktörer i samhället. Samverkansarbetet har hög prioritet i SKH:s verksamhet och styrs av högskolans övergripande mål och visioner.
  • En man håller i två provdockor.

   Jobba på SKH

   SKH söker dig som vill bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö. Här hittar du lediga jobb på SKH, plus länkar till fackliga organisationer, information om företrädesrätt samt vilka kriterier som gäller för att söka lärartjänster.
  • Två skådespelare i fonden och framför dem en massa papper utspridda på golvet. Från föreställningen Stormen - del av en scenkonstkurs 2022.

   Dokument

   Här samlar vi länkar till olika sidor som innehåller relevanta dokument för SKH:s studenter, medarbetare och samarbetspartners. Här finns också länk till en samling av våra årsredovisningar ända tillbaka till starten 2014.
  • SKH i en orolig värld

   Pågående krig och konflikter i världen kan skapa oro bland både studenter och medarbetare. Det väcker också frågor kring SKH:s ställningstaganden i enskilda konflikter och händelser.
 • SKH fyller 10 år

  SKH firar tio år som högskola 2024, och fyller året med tillbakablickar, framtidsvisioner, texter och evenemang som på olika sätt knyter an till jubileet.
 • En del av utbildningarna har delfinansierats med medel hänförliga till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). För mer detaljerad information om RRF hänvisar vi till regeringens återhämtningsplan.
Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se