Lokaler

SKH finns på tre geografiska platser på Östermalm och Gärdet i Stockholm. Här är allmän information om våra lokaler, tillgänglighet, hållbarhetsfrågor och säkerhet. Du hittar även länkar till mer specifik information om de tre separata enheterna.
Foto: Jasmine Attié

Allmänt om SKH:s lokaler

Samtliga hus innehåller anpassade lokaler för verksamheten, där förändringar sker kontinuerligt genom mindre anpassningar av såväl undervisningslokaler som administrativa utrymmen. Produktionslokaler i form av studior och teatrar anpassas för de olika kurser, moment, redovisningar, föreställningar och evenemang som äger rum i dem.

Säkerhet

I våra byggnader finns en stor mängd människor och utrustning. Alla verksamhetslokaler är skyddade genom olika passer- och låssystem. Om du är anställd eller student har du access till de lokaler som behövs för det du ska göra vid SKH.  Du får den behörigheten då du börjar vid SKH och den upphör då du avslutar din aktivitet hos oss. För gäster eller besökare hänvisas till de öppettider som finns på sidan Kontakta oss.

Konsten på SKH

På SKH finns en stor mängd konst som bidrar till att göra vår miljö attraktiv och intressant, i olika tekniker och format, allt från videokonst till skulptur och bildkonst. Viss konst ägs eller förvaltas av SKH, men merparten är placerad på SKH i samverkan med Statens Konstråd. Det finns i de flesta fall information om varje konstverk i anslutning till verket.

Tillgänglighet

Alla lokaler som hör till SKH är anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Du hittar specifik information på länken för  respektive adress. SKH strävar efter att alla lokaler ska vara tillgängliga för alla som på något sätt önskar ta del av verksamheten. Har du särskilda behov som inte tillgodoses av befintliga åtgärder är du välkommen att kontakta chefen för FAS.  

Hyra av lokaler på SKH

Våra lokaler används i första hand för SKH:s egen verksamhet. Om det finns möjlighet efter att SKH:s behov är täckta hyr vi ut lokaler, mer information om kontakt finner du i anslutning till beskrivning av våra verksamhetslokaler under respektive adress.

Miljö

Vi samverkar med våra hyresvärdar, Balder och Vasakronan, för att kontinuerligt förbättra miljöarbetet i våra lokaler. Elförbrukning, uppvärmning, källsortering och ett aktivt miljötänkande vid förändring och utveckling av våra byggnader är några sätt vi arbetar med att bidra till att lokalerna är så miljövänliga som möjligt.

Kontakt

Om du har frågor om uthyrning eller andra frågor kring SKH:s lokaler, kan du kontakta:
Anna Gulyas, chef för fastighets- och serviceavdelningen
tel 08-49 400 039 eller anna.gulyas@uniarts.se

  • Mer information om våra lokaler

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se