Organisation

På de här sidorna hittar du information om de olika funktionerna som finns i SKH:s organisation. Här finns länkar till individuella beslutande organ och ett organisationsschema för att förstå på vilken nivå olika typer av beslut tas.
En kille jonglerar med tre bollar. Från cirkusföreställningen Closing Acts 2022.
Foto: Isak Stockås

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen är SKH:s högsta beslutande organ. Den består av nio ledamöter utsedda av regeringen, tre lärarrepresentanter och tre studentrepresentanter utsedda genom val. Personalorganisationen deltar i styrelsemötena och har yttranderätt men inte rösträtt. Ordförande är Peter Egardt.

Presentation av styrelsen

Rektor

Rektor är myndighetschef och leder verksamheten närmast under styrelsen. Rektor är ledamot i högskolestyrelsen. Rektor ansvarar för att sköta den löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar. Rektor ska hålla styrelsen informerad om verksamheten, förse styrelsen med underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut.

Rektor heter Paula Crabtree.

Prorektor

Vid rektors frånvaro inträder prorektor i alla rektors funktioner.

Prorektor heter Ellen J Røed.

Vicerektor för forskning

Vicerektor för forskning har ansvar och befogenheter som svarar mot ett operationellt totalansvar för forskningscentrums verksamhet, inklusive forskarutbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Just nu är prorektor Ellen J Røed tillförordnad vicerektor för forskning.

Högskoledirektör

Högskoledirektören har ansvar och befogenheter som svarar mot ett operationellt totalansvar för förvaltningens verksamhet, inklusive arbetsmiljöåtgärder.

Högskoledirektören heter Jonatan Palmquist.

Bibliotekschef

Bibliotekschefen har ansvar och befogenheter som svarar mot ett operationellt totalansvar för bibliotekets verksamhet, inklusive arbetsmiljöåtgärder.

Bibliotekschefen heter Olof Halldin.

Kärnverksamhet och verksamhetsstöd

Verksamheten består av kärnverksamhet och verksamhetsstöd. Kärnverksamheten leds av konstnärligt meriterade lärare med chefsuppdrag som vicerektor för forskning eller prefekt. Vicerektor för forskning ansvarar för verksamheten vid forskningscentrum. De två institutionerna leds av prefekter,  de ansvarar för institutionens utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Det högskolegemensamma verksamhetsstödet är organiserat i förvaltningen, som leds av en högskoledirektör, samt biblioteket som leds av en bibliotekschef. Förvaltningen är indelad i avdelningar som leds av avdelningschefer (eller motsvarande).

Prefekter

Prefekt för institution 1 (cirkus, dans, danspedagogik, opera, skådespeleri): Walter Ferrero

Prefekt för institution 2 (film och media samt scenkonst): Maria Hedman Hvitfeldt

Nämnden för utbildning och forskning (NUF)

Nämnden för utbildning och forskning bereder ärenden till styrelse och rektor i frågor som rör utbildning, forskning och forskarutbildning.

Organisationsschema

SKH-Organisationsschema.png

Klicka på bilden för att se en fullstor version.

  • Skådespelare från Scenex 2019 med produktionen Eliten - esse non videri.

   Högskolestyrelse

   Styrelsen för Stockholms konstnärliga högskola 1 maj 2023–30 september 2024.
  • Scenografi gjord av tygpelare. Från scenkonstövningen Unga StDH, 2018.

   Ledning

   Högskolans ledning består av rektor, prorektor, högskoledirektör, vicerektor för forskning samt två prefekter.
  • Ett bildkollage: en cirkusartist, en sal med dansare, en dansare ute i naturen, en operastudent på scenen, en skådespeleriklass från en examensföreställning.

   Institution 1

   Institution 1 med ämnesenheterna cirkus, dans, danspedagogik, opera samt skådespeleri.
  • Ett bildkollage från en filminspelning samt från en föreställning med dansare.

   Institution 2

   Institution 2 med ämnesenheterna film och media samt scenkonst
  • Ett tiotal unga människor ligger på ett svart golv i olika akrobatiska positioner

   Verksamhetsstöd

   Verksamhetsstödet på SKH består av åtta olika avdelningar inom den gemensamma förvaltningen. Chef för förvaltningen är högskoledirektör Jonatan Palmquist.
  • Ljusprojektion på ett studiogolv i lila, från scenkonstövningen Efemär gestaltning, 2017.

   Nämnden för utbildning och forskning (NUF)

   NUF ansvarar för att övergripande strategisk kvalitetsutveckling och kvalitetsuppföljning av utbildning och forskning.
  • Fem skådespelare med ytterkläder, sitter uppe på en hög ramp på en scen. Från Unga StDH-föreställningen Fem fåglar, 2018.

   Personalansvarsnämnden

   Personalansvarsnämnden prövar frågor om skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när anställningen inte är en provanställning, disciplinansvar, åtalsanmälan, samt avstängning.
Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se