Nils Claesson

Lektor i animation, tidigare doktorand
Avdelning: Institution 2
E-post: nils.claesson@uniarts.se

After Work : A book about the meaning of Work

Årtal: 2022
Publikationstyp: book

Introduktion till den animerade rörliga bilden

Årtal: 2012
Publikationstyp: book

Konstnärlig forskning

Årtal: 2016
Publikationstyp: chapter

Svajig är bäst – om att gå på slak lina

Årtal: 2022
Publikationstyp: chapter

Swaying is best - on walking on a tightrope

Årtal: 2022
Publikationstyp: chapter
Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se