Sophia Färlin Månsson

Lektor i dans för barn och unga
Avdelning: Institution 1
E-post: sophia.farlin.mansson@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 082

(Foto: Elin Selin)

Jag är lektor i dans för barn och unga och undervisar i de kurser där innehållet syftar till kunskaper i att leda lektioner i dans för barn och unga.

Mitt mål är att så många barn som möjligt ska få möta dans. Jag vill ge studenterna på SKH verktyg för att kunna undervisa barn och unga i dans på ett konstnärligt och kreativt sätt. Studenternas ska bli inspirerade att kunna arbeta med dans på olika sätt och i olika sammanhang, både i frivillig verksamhet och skola. Dans ingår i skolans läroplan och jag vill även kunna lyfta fram möjligheter att arbeta med estetiska lärprocesser enligt läroplanens intentioner.

I min roll som lärare försöker jag att uppmuntra till ett kreativt, pedagogiskt och konstnärligt arbete där undervisning för och med barn är centralt. Jag har breda erfarenheter av att arbeta i olika sammanhang och med olika projekt. Bland annat har jag med Region Uppsala tagit fram en metod, Dansa en bok, för att inspirera till dans, eget skapande och läsförståelse via böcker.

När jag inte är på SKH arbetar jag till exempel med dansprojekt eller fortbildningar.

 

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se