Kulturskoleklivet - bli kulturskolepedagog

Kombinera det du brinner för – bli kulturskolepedagog! Du behövs inom kulturskolan.

Är du konstnär, filmare eller jobbar inom scenkonst? Addera din konstnärliga bakgrund med kurser i pedagogik. Kulturskoleklivet är för dig som är inom det konstnärliga fältet och vill undervisa inom kulturskolan – eller för dig som redan arbetar som kulturskolepedagog och vill fortbilda dig.

Som kulturskolepedagog är du expert i ditt konstnärliga uttryck...

... och får jobba med att lära ut och inspirera barn och unga att lära sig en ny konstart och utveckla sin kreativitet.
Inom Kulturskoleklivet i Stockholm kan du läsa på halvfart och halvdistans.

Kulturskoleklivet är en nationell utbildningssatsning för att svara mot behovet av fortbildning och fler utbildade kulturskolepedagoger inför stundande pensionsavgångar i kulturskolan.

Samarbete mellan SKH, SU och SMI ger både spets och bredd

I samarbete med Stockholms universitet (SU) och Stockholms musikpedagogiska institut (SMI) erbjuder vi ett gemensamt kursutbud inom Kulturskoleklivet. Tillsammans står vi för både spets och bredd inom flera konstnärliga uttryck.

Du som har en konstnärlig bakgrund kan välja mellan sex estetiska studieinriktningar:
•    dans
•    drama, teater och scenkonst
•    film och media
•    bild och form
•    cirkus
•    opera

Du lär dig hur du undervisar i ditt ämne och du läser kurser som ger en fördjupad inblick i kulturskolans arbete och uppdrag. För att bli kulturskolepedagog behöver du läsa alla kurser i ditt utbildningspaket - sammanlagt 90 högskolepoäng - men du väljer själv i vilken takt och ordning du läser kurserna.

Utbildningen består av fyra delar:

image.jpg

  • Den verksamhetsspecifika delen utgår från kulturskolans uppdrag som en plats för konstnärligt skapande och lärande för barn och unga oavsett förutsättningar.
  • Den ämnesövergripande delen ger dig erfarenheter för att utveckla samverkansformer för tvärkonstnärligt samarbete med kollegor.
  • I den ämnesspecifika delen förankrar kurserna din konstnärliga kompetens med lärandeperspektiv för barn och unga.
  • I specialiseringsdelen väljer du själv bland olika ämnesövergripande eller ämnesspecialiserade kurser.

Läs hela paketet, 90 hp eller enstaka kurser

Olika kurser inom Kulturskoleklivet kommer att ges varje termin enligt ett rullande schema. Den som vill studera på heltid kan välja kurser som motsvarar 30 hp per termin. Den som vill läsa i en lägre studietakt kan läsa en eller två kurser per termin. Alla kurser inom Kulturskoleklivet är sökbara som fristående kurser.
Se kursernas upplägg i detalj på SU:s webbplats:
Dans
Drama, teater och scenkonst
Film och media
Cirkus
Opera

Har du hittat en kurs du vill läsa?

Kurserna inom Kulturskoleklivet, 90 hp vid SKH, SU och SMI har olika ansökningsförfaranden. Du hittar ansökningsinformation under respektive kurshemsida. Var uppmärksam på att kurserna inom Kulturskoleklivet har olika förkunskapskrav, start- och slutdatum och ansökningsförfaranden.

Validering av yrkeserfarenhet – tillträde till kurser

Om du helt eller delvis saknar den högskoleutbildning som anges i behörighetskraven till en kurs men har motsvarande kompetens, kan du ansöka om validering av reell kompetens. Läs mer om validering vid Stockholms konstnärliga högskola.

Läs mer om hur det är att jobba inom kulturskolan på Studera.nu.

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se