Lena Stefenson

Lektor i mimgestaltning
Avdelning: Institution 1
E-post: lena.stefenson@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 640

Jag har arbetat på högskolan sedan 2010.

Innan jag kom till skolan var jag mimskådespelare och koreograferande regissör med över 35 produktioner bakom mig.

Jag undervisar i mimgestaltning, scenisk gestaltning, dramaturgi och föreställningsskapande. Mina ämnen ger studenterna en vägledning både i aktörens inre arbete och det sceniska samarbetet med andra. Jag fokuserar på att lära ut både det egna idéskapandet och hur man arbetar i olika samskapande former.

Mimskådespelarutbildningen där jag undervisar större delen av min tid, är viktig för att den ger en bas inom fysiskt skådespeleri och också utbildar aktörer till att fritt kunna röra sig inom scenkonstens alla områden.

Jag har skrivit en bok som heter Rörelsen först – om regi för rörelsebaserad scenkonst. Där står det mer om mitt arbete på koreografi/regisidan.

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se