Ninnie Andersson

Ämneschef Danspedagogik, lektor i danspedagogik
Avdelning: Institution 1
E-post: ninnie.andersson@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 287

På vilken utbildning och i vilket ämne undervisar du på SKH?
Jag undervisar på ämneslärar- och kandidatutbildningen vid Institutionen för danspedagogik (IDP). Jag kommer framförallt att undervisa i pedagogik- och didaktikkurser men även handledning av examensarbeten.

Är det något som du vill lyfta fram inom ditt område?
Vårt fält är i behov av mer forskning inom danspedagogik i en svensk kontext. För kandidat- och ämneslärarutbildningarna behövs danspedagogisk forskning i en svensk skolkontext för att ytterligare bidra till att utmana och utveckla vår praktik. Jag ser fram emot att få bidra till detta tillsammans med mina kollegor på IDP.

Vad gör du när du inte undervisar på SKH?
När jag inte är på SKH jobbar jag som gymnasielärare i dans på Södra Latins gymnasium. Där undervisar jag i framför allt jazzdans och dansteori. Jag är ödmjuk inför den fantastiska möjlighet jag har där jag får kombinera att arbeta med både gymnasieelever och studenter inom danspedagogik. Kombinationen upplever jag gynnar de olika läraruppdragen och utmanar och utvecklar ständigt min egen lärarroll.

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se