Ami Skånberg Dahlstedt

Lektor i dans
Avdelning: Institution 1
E-post: ami.skanbergdahlstedt@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 808

På vilken utbildning och i vilket ämne undervisar du på SKH?
Jag undervisar i koreografi, dansfilm och skrivande och ansvarar för Masterprogrammet Samtida Dansdidaktik.

Vill du berätta något som du vill lyfta fram inom ditt område?
Jag tycker det är viktigt att ha många olika perspektiv på dans. Att fråga sig varför just denna dans ska läras ut och till vem? För mig är konsten ett rum som aldrig är statiskt, det omformuleras hela tiden av de som deltar. Därför behöver vi vara självkritiska och öppna för samtal om antropocentrism, dansens historiografi och vad innovation betyder.

Vad mer är viktigt inom ditt område och vad gör du när du inte undervisar på SKH?
Jag har en PhD från University of Roehampton, London. I England och internationellt är utomeuropeiska danstekniker mer integrerade i kanon. Det skapas ny koreografi och nya samtal om identiteter och kulturella symboler som har globaliserats – men också osynliggjorts – i dans. Benämningen "integrerad dans" betydde på 1950-talet att bjuda in ickevita dansare till nordamerikanska danskompanier. Idag handlar det om att integrera fler och olika kroppar i danskonsten. Det finns ett historiskt arv där dans varit hovkultur med olika föreställningar om vad skönhet och konst är. Modernismen har präglat dansen med vissa värderingar, men danskonsten förändras eftersom den befinner sig i ett samtal med sitt samhälle och sin publik. Jag arbetar som scenkonstnär, koreograf  och filmare. Mina forskningsintressen är praktikledda och kan handla om genuskodifierad rörelsepraktik och autoetnografiska berättelser med utövarens perspektiv. Min egen gångforskningsmetod är suriashi. Jag har en japansk danspraktik sedan 2000 med Senreinokai i Kyoto. På Högskolan för Scen och Musik i Göteborg undervisar jag även i danshistoria och dansteori. Jag hoppas bidra till ökad kunskap och kritiskt tänkandet i dans, såväl som erkännandet och värdet i ordlös kommunikation.

För att läsa mer om mitt arbete, besök min Google Scholar profil.

Diverse publikationer

Ami Skånberg Dahlstedt (ORCID 0000-0001-5388-9809)
Le suriashi, un rituel de résistance, published in the French Art journal Proteus November 2022: http://www.revue-proteus.com/articles/Proteus19-7.pdf

GU-journalen: https://issuu.com/universityofgothenburg/docs/guj5-6.2022/26

Keynote at International Screendance Symposium, University of Wisconsin-Madison, April 2022
Presentation: https://youtu.be/yQ2GY7nE9q0
Workshop: https://vimeo.com/728358720

Dancing with our Ancestors – keynote at the conference Decolonizing Tertiary Dance Education: Time to Act! April, 2022: https://youtu.be/ZM--7T12gpE

Suriashi as Experimental Pilgrimage in Urban and Other Spaces, PhD thesis March, 2022: https://www.researchgate.net/profile/Ami-Skanberg-Dahlstedt-2/publication/360847814_Suriashi_as_Experimental_Pilgrimage_in_Urban_and_Other_Spaces/links/628e5e94c660ab61f8445678/Suriashi-as-Experimental-Pilgrimage-in-Urban-and-Other-Spaces.pdf

Suriashi as a ceremonial, subversive act 2020 in the book Walking Bodies, Triarchy Press

OtoKin: Mapping for Sound Space Exploration through Dance Improvisation 2019: https://www.nime.org/proceedings/2019/nime2019_paper031.pdf

A Body of Accents 2018: https://nordicjournalofdance.com/NordicJounal_9(1).pdf

Suriashi-a meditation on the local through artistic research, pp 29-41 2018 i boken  Artistic Research: Being There-explorations into the Local, NSU Press

Paradigms of Movement Composition 2014 in International Screendance journal: https://screendancejournal.org/index.php/screendance/article/view/4523/3751

(Foto: Pethrin Kamande)

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se