Information
 

Internationella masterprogram öppna för ansökan

2022-11-17

Nu är ansökan öppen till de tre internationella masterprogrammen Dansdidaktik (MADE), Nya performativa praktiker (NPP) och Scenkonst, på Stockholms konstnärliga högskola (SKH). Sista ansökningsdag är den 16 januari 2023. De tvååriga utbildningarna startar hösten 2023.

Maipeloteaching_MADE_1100.jpg

Dansdidaktik (MADE)

Bli en del av Sveriges största och mest levande dansutbildningssammanhang på avancerad nivå! MADE på SKH är en unik utbildning som förbereder studenterna för arbetssätt inom dans som blir allt mer varierande och gränsöverskridande. Det finns endast ett fåtal motsvarande utbildningar i världen för de om vill fördjupa sina kunskaper i och om danspraktik och koreografi och hur man förmedlar kunskaper om dessa områden.

MADE bjuder in erfarna dansutövare att engagera sig på djupet inom valfri dansgenre. Vi välkomnar olika dansgenrer, skapade både för scenkonstnärliga sammanhang men också för sociala sammanhang såsom tango, folkdans och community-dans.

Programmet ges deltid på distans där studenterna möter lärare och kurskamrater en intensivvecka per kurs. Detta möjliggör deltidsarbete under studierna.

Ansvarig lärare: Ami Skånberg Dahlstedt, Lektor i dans

Läs mer om MADE

NPP bild_1100x620.jpg

Nya performativa praktiker (NPP)

NPP är en utbildning på avancerad nivå för erfarna och verksamma konstnärer från olika konstområden. Utbildningen erbjuder ett dynamiskt, inspirerande och stöttande sammanhang för konstnärer och deras konstnärliga praktik, samt möjlighet att hitta nya verktyg för att fördjupa sitt konstnärskap.

NPP blir en plattform för aktiv och nyanserad kritisk reflektion och utvidgad konstnärlig kunskap, genom vilken studenten definierar vad som utgör just sin konstnärliga praktik. Hen ges också möjlighet att utveckla nya relationer till sin publik, nya förståelser om scenkonstnärens samhälleliga roll, samt utveckla en kritisk, etisk och hållbar relation till en kontinuerlig utveckling av performativa praktikers område.

Masterprogrammet består av två års studier på avancerad nivå. Det är forskningsförberedande och ger en konstnärlig masterexamen i koreografi med specialisering i performativa praktiker.

Ansvarig lärare: Chrysa Parkinson, Professor i dans

Läs mer om NPP  

Master-scenkonst_1100x620.jpg

Scenkonst

Masterprogrammet i scenkonst riktar sig till verksamma inom scenkonstområdet som vill vidareutveckla sin scenkonstnärliga praktik.

Masterstudenterna får möjlighet att utveckla nya idéer genom att fördjupa sin kunskap i diskurser och praktiker inom samtida scenkonst, i skärningspunkten mellan teater, performance och teori.

Under utbildningen får studenterna ta del av aktuell forskning inom samtida teater och performance och utveckla sin förmåga att dela sin kunskap med andra inom fältet.

Utbildningen består av två års heltidsstudier delvis på distans.

Ansvarig lärare: Jon Refsdal Moe, Professor i dramaturgi

Läs mer om masterprogrammet i scenkonst