Scenkonst - master
Information
Ansök

Scenkonst - master

Masterprogrammet i scenkonst riktar sig till dig som är verksam inom scenkonstområdet och vill vidareutveckla din scenkonstnärliga praktik. I programmet får du möjlighet att utveckla nya idéer genom att fördjupa din kunskap i diskurser och praktiker inom samtida scenkonst, i skärningspunkten mellan teater, performance och teori. Utbildningen består av två års heltidsstudier delvis på distans och undervisningen sker på engelska.

I masterprogrammet i scenkonst fördjupar du din konstnärliga praktik genom att utveckla forskningsbaserade, undersökande metoder. Du kommer att gå i kritisk dialog med andra kring ditt eget och deras arbete och får möjlighet att fördjupa dig i frågor som är aktuella inom samtida teater, performance och teori. 

Under utbildningen utvecklar du kännedom om metoder och processer inom konstnärlig forskning. Du tar del av aktuell forskning inom samtida teater och performance och utvecklar din förmåga att dela din kunskap med andra inom fältet.

Du söker med ett konstnärligt projekt som du utvecklar under de två åren och avslutar i ditt examensarbete. Inom kurserna i programmet utvidgar du din förståelse av olika diskurser och praktiker inom samtida teater, performance och teori för att sedan utveckla ditt självständiga konstnärliga projekt. Det är en förutsättning att detta projekt utvecklas som en del av din egen pågående konstnärliga praktik, i de kontexter där du redan är verksam.

 • Läs mer om utbildningen

  Programmet består huvudsakligen av tre delar:

   

  1. Tematiska kurser där du utvecklar din kontextuella och teoretiska förståelse av samtida teater,performance och teori, såväl som dina konstnärliga metoder och förhållningssätt. Kurserna fokuserar på diskurser och praktiker inom samtida teater och på vilka sätt de förhåller sig till kroppsliga, konceptuella, materiella och publika aspekter av scenkonst. Dessutom ingår en valbar kurs, där du har möjlighet att bredda din praktik.

   

  2. Metodkurser som förbereder dig för konstnärlig forskning. Här utvecklar du din förståelse av konstnärlig forskning som fält och dess metoder och centrala begrepp. Dessa kurser ges tillsammans med andra masterprogram på Stockholms konstnärliga högskola för att skapa erfarenhetsutbyte över disciplingränserna/konstformerna.

   

  3. Genomförandet av ett självständigt konstnärligt projekt som utgör ditt examensarbete. Här genomför och dokumenterar du det undersökande projektet du söker med i en form som passar undersökningen. I presentationsformerna reflekterar du över och kontextualiserar ditt praktiska undersökande och får möjlighet till fördjupad och kritisk dialog.


  Programmet ges delvis på distans. Det innehåller tre till fyra obligatoriska undervisningsveckor på plats per termin. Övrig tid är det undervisning via zoom en dag per vecka. Därutöver ingår eget arbete med förberedelse, uppgifter, inläsning av material med mera. Metodkurserna och den valbara kursen kan följas digitalt eller på SKH. 

  Programmens upplägg*:

  År 1:

  Metoder inom konstnärlig forskning I, 7,5 hp

  Kroppsliga och vokala praktiker i scenkonst, 15 hp

  Skriftliga praktiker inom konst, 7,5 hp

  Metoder inom konstnärlig forskning II, 7,5 hp

  Koncept och komposition i scenkonst, 15 hp

  Examensarbete inom scenkonst, del I, 7,5 hp

   

  År 2:

  Valbar kurs, 7,5 hp

  Teknik och materialitet i scenkonst, 15 hp

  Examensarbete inom scenkonst, del II, 7,5 hp

  Plats, möte, händelse i scenkonst, 15 hp

  Examensarbete inom scenkonst, del III, 15 hp

   

  *OBS: för studenter som började 2021 var upplägget lite annorlunda, se tidigare utbildningsplan.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.

  Särskild behörighet:

  • Konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande
  • Engelska 5 eller motsvarande
  • Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig förmåga inom scenkonst*

   (*Detta bedöms utifrån den dokumentation av tidigare konstnärligt arbete som du lämnar in med din ansökan.)

   

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för programmet är det värdefullt om du har en etablerat konstnärlig praktik som du vill granska kritiskt och använda som utgångspunkt för att undersöka nya frågeställningar inom ditt fält.

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Du ansöker till programmet i två steg

  1. Anmäl dig till programmet via antagning.se 
  Sista dag för ansökan är 16 januari 2023.
  Välj "Hösten 2023" för din sökning.

  Styrk din behörighet till antagning.se
  Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp dem där: antagning.se/Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.

  2. Lämna in arbetsprov via Varbi (enligt instruktioner nedan)
  Sista dag att lämna in arbetsprov via Varbi: 16 januari 2023.

   

  Övriga viktiga datum för din ansökan
   

  • 1 februari 2023.Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet.*
  • 1 februari 2023. Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse (läs mer under rubriken Anmälnings- och studieavgifter).
  • 30 mars 2023.Antagningsbesked. Publiceras på Mina sidor på antagning.se

  *Sista kompletteringsdag för examensbevis för dig som går sista terminen på en kandidatutbildning är vid registreringstillfället.


  Instruktioner för hur du skickar in ditt arbetsprov* via Varbi

  * Läs nedan vilken typ av dokumentation och/eller filer som du behöver skicka in för utbildningen du söker.

  Gör så här när du har kommit in i Varbi:

   

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.

  2. Fyll i din personliga information.

  3. Ladda upp efterfrågade dokument/filer.

   

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original och signerade. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten/filerna med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn.

   

  Skicka in följande via Varbi:

   

  1. En projektbeskrivning.

  En projektbeskrivning, där du beskriver det självständiga konstnärliga projektet som du vill utveckla under utbildningen och göra klart i kursen ”examensarbete”. Du kan utgå från frågorna:

  • Vad vill du undersöka inom projektet och varför?
  • Vilket/vilka sammanhang placerar projektet sig i, och hur förhåller det sig till andra konstnärer som har arbetat med/arbetar med likande frågor inom samtida teater och performance?
  • Välj en text/utdrag ur en text du menar är intressant i relation till ditt projekt. Beskriv textens viktigaste argument, och på vilka sätt de är viktiga i relation till ditt projekt. (max.1 s.)
  • På vilket sätt förväntar du att projektet kan bidra till att utveckla din nuvarande konstnärliga praktik?

   

  Projektbeskrivningen ska vara på engelska. Max.4 A4 sidor, 2 000 ord totalt. Laddas upp som pdf.

   

  2. Dokumentation av tidigare konstnärligt arbete.

  Samla valfri dokumentation från 2-3 exempel på ditt konstnärliga arbete i en pdf-fil. Välj gärna projekt som är relevanta för din projektansökan. För varje projekt behöver du ange:

  • namnet på projektet
  • kort beskrivning av projektet
  • din roll/funktion i arbetet
  • valfri dokumentation – t.ex. text, bild, länk till ljud, länk till video.


  Beskrivningarna av projekten och din roll ska vara på engelska. Dokumentationen (i t.ex. videon) kan vara på de språk som projektet genomfördes på. Laddas upp som pdf-fil.

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi.
   

  När du har skickat in ditt arbetsprov får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för arbetsprovssystemet Varbi:

  E-post: support@varbi.com
  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens


  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

   

   

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än platser på programmet så görs ett urval. I första steg görs ett urval baserad på det material du har skickat in i din ansökan. Om du går vidare till andra steg kommer du att kallas till intervju.

   

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift per termin: 308 500 SEK

  Studieavgift för programmet som helhet: 1 234 000 SEK

  Stipendier för att täcka studieavgiften

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.

Relaterat

Liknande utbildningar