Synne Behrndt

Lektor i scenkonst
Avdelning: Institution 2
E-post: synne.behrndt@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 649

Jag är anställd  på Institutionen för scenkonst men undervisar även studenterna på institutionerna för Film och media och Skådespeleri. Jag undervisar i dramaturgi, både kandidat- och masterstudenter.

Jag vill förespråka idén om dramaturgiskt tänkande som kreativt och reflekterande. Alla medlemmar i det kreativa teamet kan tänka dramaturgiskt, det är inte en idé som bara tillhör dramaturgen.

Jag hoppas att studenterna kommer att uppskatta att dramaturgi är en praktisk process som är relevant för deras kreativa process och arbete. Jag hoppas också att kunna producera forskning som främjar förståelsen för dramaturgi som ett tvärvetenskapligt område.

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se