Jon Refsdal Moe
Professor

Jon Refsdal Moe

Avdelning: Institutionen för scenkonst
E-post: jon.refsdalmoe@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 639

På vilken utbildning och i vilket ämne undervisar du på SKH?
Jag är programansvarig På Masterprogrammet i scenkonst och undervisar kandidatstudenterna vid Institutionen för scenkonst i dramaturgi, både på gemensamma kurser och specifikt på inriktningen Dramatik/dramaturgi.

Vad vill du lyfta fram inom ditt område?
Dramaturgi är ett vitt begrepp och jag ser på dramaturgi både som ett analysverktyg och en kreativ praxis. För mig handlar dramaturgi om meningen som uppstår i mötet mellan konsten och världen, om att studera hur dessa meningar uppstår och samtidigt medverka till att få det att uppstå i en kreativ process.

Vad är viktigt för dig i din roll som lärare?
Som lärare försöker jag ha mest möjliga öppna dialog med studenterna. Jag tror att vi lär oss mycket av varandra på det sättet.

Vad gör du när du inte undervisar här på SKH?
Utöver att undervisa på SKH så skriver jag romaner (har gett ut två hittills) och jobbar inom scenkonstområdet som dramaturg, textförfattare och perfomer. Tidigare har jag också jobbat en del med teatervetenskaplig forskning och har bland annat skrivit en doktorsavhandling om den franske teatertänkaren Antonin Artaud.

(Foto: Signe Luksengard)