Nya performativa praktiker - master
Information
Ansök

Nya performativa praktiker - master

Masterprogrammet nya performativa praktiker riktar sig till erfarna, nu verksamma, konstnärer från olika konstområden. Konstnärerna arbetar i olika sammanhang där de ges möjlighet att fördjupa sin performativa praktik samt utveckla verktyg för att kunna föra den egna forskningen vidare. Här hittar du information om programmets innehåll, upplägg och hur du söker till utbildningen.

Masterprogrammet nya performativa praktiker består av sammantaget två års heltidsstudier på avancerad nivå. Utbildningen är forskningsförberedande och leder till en konstnärlig masterexamen i koreografi med inriktning performativa praktiker. Konstnärlig utveckling förutsätter förmågan att på ett konstruktivt sätt ifrågasätta etablerade metoder. Nya performativa praktiker ger plats för konst som utmanar det redan kända.

Masterprogrammet nya performativa praktiker

Programmet är en väg till fördjupad och utvidgad kunskap. Performativ praktik inom hela konstfältet studeras i syfte att utveckla nya arbetssätt i relation till publiken, nya idéer om scenkonstnärens roll i samhället, samt en kritisk relation till scenkonstens fortsatta utveckling. Den individuella konstnärens utveckling av en personlig och hållbar praktik är placerad i en dynamisk relation till det omgivande samhällets krav, förståelse och respekt för den konstnärliga verksamheten.

 • Läs mer om utbildningen

  Du söker till programmet med din konstnärliga praktik och en idé för hur den ska presenteras. Du kan ha en bakgrund som scenkonstnär - dansare, koreograf, cirkusartist – eller vara konstnär med annan koppling till performativ praktik i din yrkesverksamhet. Alla kurser inom programmet utgår från, och relateras till, den egna konstnärliga praktiken och kan i viss mån anpassas till studentens plan för dess  presentation. Konstnärens praktik utgör bas för två års fördjupade studier med obligatoriska och valbara kurser. I programmet diskuterar man den egna praktiken i relation till andras praktik och formulerar en konstnärlig metod för hur den ska presenteras. Dessutom utgör samtida estetisk och filosofi en grund för fördjupning inom den egna praktiken. Flera av programmets kurser ges också som fristående kurser, vilket bidrar till en större kritisk massa för diskussion och reflektion. För att garantera möjlighet till spetsutbildning samarbetar programmet med andra lärosäten och konstfora, nationellt och internationellt.

  Under 2017/2018 mötte studenterna bl.a. Frank Bock, Katarina Bonniver, Alessandro Carboni, Camilla Damkjaer, Scott De La Hunta, Anna-Karin Domfors, Mette Edvardsen, Anna Efraimsson, Mia Engberg, Ellie Ga, Frederic Gies, Heiko Goelzer, Olof Halldin, Lena Hammergren, Martin Hargreaves, Rebecca Hilton, Hans Knut Sven, Linn Hilda Lamberg, Mara Lee Gerden, Peter Lenaerts, André Lepecki, Juliette Mapp, Jyoti Mistry, Sandra Noeth, Stina Nyberg, Chrysa Parkinson, Zoë Poluch, Agnes Quakles, Otto Ramstad, Ellen Roed, Kerstin Schroth, Koen Van Hove, Georg Weinand, Josefine Wikström, Andros Zins-Browne.

  Om du har frågor om programmets upplägg och innehåll, vänligen kontakta (på engelska) Chrysa Parkinson, Professor i dans och programansvarig för Masterprogrammet nya performativa praktiker
  chrysa.parkinson@uniarts.se

  Har du frågor om programmets behörighetskrav, ansökningsprocess, studieavgifter etc, vänligen kontakta Utbildningsadministrativa avdelningen:
  Telefon: 08 - 494 00 850
  Epost: studieinfo.doch@uniarts.se

   

   

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för programstudier på avancerad nivå (en Kandidatexamen eller motsvarande), samt

  Särskild behörighet

  • Engelska 6 eller motsvarande
  • Minst fem års professionell erfarenhet av konstnärlig verksamhet.


  Detaljerad information hittar du under rubriken Så här söker du. Notera att programmet ges på engelska. Det finns inte något krav på kunskaper i svenska.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Du kan ha en bakgrund som scenkonstnär - dansare, koreograf, cirkusartist – eller vara konstnär med annan koppling till performativ praktik i din yrkesverksamhet.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:
  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, ange ev. personnummer inklusive de fyra sista siffrorna.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna alla sidor i dokumentet. Även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil. Allt som finns i originaldokumentet ska synas tydligt även när det är inskannat. Om vi inte kan tyda till exempel text, stämplar eller nummer så kommer vi inte att godta det inskannade dokumentet.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Vi rekommenderar inte att ladda upp dokument som är avfotade i stället för inskannade. Risken är då att kvaliteten på bilden blir så dålig att vi inte godtar dokumentet.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_Anna_Andersson


  Följande dokument behöver finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  • Passkopia (om det är aktuellt för dig)

   Numera måste sökande från s.k. tredje land betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller är schweizisk medborgare behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. För att få veta vilken grupp du tillhör måste vi kontrollera ditt medborgarskap genom att du laddar upp en passkopia/giltigt identitetskort. Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Glöm då inte att ange ditt kompletta personnummer när du fyller i ansökan.
    
  • Examensbevis som visar att du har grundläggande behörighet för programstudier på avancerad nivå (en Kandidatexamen, eller motsvarande, inklusive kursförteckning)

   Ladda upp examensbevis för kandidatexamen, eller motsvarande examen, inklusive kursförteckning. Examensbevis och kursförteckning kan vara på svenska, danska, engelska, finska, färöiska, franska, norska, isländska, tyska och spanska. För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling, samt översättning av auktoriserad översättare, laddas upp.
    
  • Intyg från universitet/högskola om pågående studier (om det är aktuellt för dig)

   Om du går sista terminen på en kandidatutbildning ska du ladda upp studieintyg som visar avklarade studier. Examensbevis för kandidatexamen, eller motsvarande examen, ska vara hos DOCH senast vid terminstart hösten 2019 (innan registrering).
    
  • Ansökan om reell kompetens/att undantag görs (om det är aktuellt för dig)

   Om du inte har de formella meriter som behövs för grundläggande behörighet (en Kandidatexamen eller motsvarande) kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande behörighet. Du ska också ladda upp dokumentation av studier och/eller yrkeslivserfarenhet. Intygen ska vara på svenska eller engelska och signerade. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

   Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

   Vad är viktigt att visa för grundläggande behörighet? Mer information hittar du här.
    
  • Dokumentation som visar att du uppfyller kravet på kunskap i engelska språket (Engelska 6 eller motsvarande)

   Du behöver ladda upp dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet på kunskap i engelska (Engelska 6 eller motsvarande). Engelska 6 (tidigare Engelska B) är en kurs i den svenska gymnasieskolan. Du måste kunna visa att du har klarat av kursen eller har motsvarande kunskap. Därför behöver du ladda upp betyg från gymnasieskolan, eller motsvarande från vuxenutbildning på gymnasienivå.

   Du kan även visa prov på dina språkkunskaper genom att uppvisa resultat från ett internationellt erkänt prov i engelska (TOEFEL, IELTS, Michigan English Language Assessment Battery eller University of Cambridge ESOL Examinations). Vi behöver ha ditt testresultat senast den 21 juni 2019.

   Du kan också ta det språkprov som anordnas lokalt i våra lokaler på DOCH i samband med urvalsprocessen. Observera att det lokalt anordnade språkprovet endast gäller vid ansökan till kurser/program inom DOCH.

   Studenter, som har studerat på universitetsnivå och haft engelska som undervisningsspråk, har vissa möjligheter att uppfylla språkkraven genom särskilt dispensförfarande.

   Mer information om hur du visar att du är behörig i engelska hittar du här.
    
  • Dokumentation som visar att du har minst fem års professionell erfarenhet av konstnärlig verksamhet

   Du behöver ladda upp dokumentation som visar att du har minst fem års professionell erfarenhet av konstnärlig verksamhet. Du kan till exempel ladda upp kopior av kontrakt, kopior av recensioner från tryckta publikationer, länkar till recensioner publicerade på nätet, vidimerade kopior av intyg från kollegor, samarbetspartner, presentatörer och/eller regissörer etc. som komplement till ditt cv. Ditt namn och födelsedatum måste skrivas in på samtliga dokument.
  • Ditt cv
   Ladda upp ditt cv med en beskrivning av din utbildning och professionella erfarenhet i kronologisk ordning. Ditt cv måste skrivas på engelska.
  • Personligt brev
   Svara där på följande frågor:
   – Varför söker du till programmet?
   – Vilka förväntningar har du på studierna?
   Brevet måste skrivas på engelska. Underteckna med namn och födelsedatum. Högst 1000 ord.
  • Biografi Ladda upp en beskrivning av relevanta yrkesmässiga erfarenheter som hänger ihop med dina förväntningar på utbildningen. Biografin måste skrivas på engelska. Högst 1000 ord.
  • Redogörelse för konstnärlig praktik
   Ladda upp en redogörelse för vad konstnärlig praktik för närvarande innebär för dig. Redogörelsen måste skrivas på engelska. Högst 1000 ord.
  • Förslag till presentation av din konstnärliga praktik
   Ladda upp ett förslag till presentation av din konstnärliga praktik. Förslaget måste skrivas på engelska. Underteckna med namn och födelsedatum.
  • Video på tidigare arbete (högst 10 min och 150 Mbit) Ladda upp en video på ett tidigare arbete på högst 10 minuter (max 150 Mbit). Du kan behöva minska videons storlek innan du laddar upp den, till exempel genom att använda MPEG Streamslip. Observera att DOCH inte tillhandahåller något stöd i form av installation eller användning av MPEG Streamclip.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i flera steg. Bedömningen görs av en antagningsgrupp som består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. Med i arbetet är även en studentrepresentant men hen är inte med och bedömer de sökande. Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg respektive vilka som inte går vidare. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Alla sökande som är behöriga till programmet går vidare till urvalet. Det första steget i urvalsprocessen (Urvalsprov 1) sker baserat på det material som du som sökande har skickat in i samband med din ansökan. Efter det första urvalet får du som sökande besked om du har gått vidare till det andra urvalet (Urvalsprov 2). Det andra urvalet sker genom ett prov på plats i Stockholm. Provet består av en intervju och sker individuellt mellan 14-17 mars 2019. Vi rekommenderar starkt att du kommer till Stockholm för intervjun, men vid särskilda omständigheter finns det möjlighet att göra intervju via Skype. Fokus i intervjun ligger på ditt förslag till presentation av din konstnärliga praktik och din förmåga att genomföra den planerade presentationen.

  Utförlig information om antagningsproven hittar du här (på engelska)

   

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för Masterprogrammet nya performativa praktiker med start höstterminen 2019 är: SEK 198 750 för den första terminen och totalt SEK 795 000 för hela programmet.

  Stipendier för att täcka studieavgiften.

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.

Relaterat

Liknande utbildningar