Information
Ansök

Nya performativa praktiker - master

Nya performativa praktiker (NPP) är en utbildning på avancerad nivå för erfarna och verksamma konstnärer från olika konstområden. Utbildningen erbjuder ett dynamiskt, inspirerande och stöttande sammanhang för dig och din konstnärliga praktik, samt ger dig möjlighet att hitta nya verktyg för att fördjupa ditt konstnärskap.

Masterprogrammet NPP erbjuder dig en plattform för aktiv och nyanserad kritisk reflektion och utvidgad konstnärlig kunskap, genom vilken du som utövare definierar vad som utgör just din konstnärliga praktik. 

Som student på NPP utvecklar du en personligt hållbar konstnärlig praktik, vilket ställs i dynamisk relation till samhällets krav, förståelse och respekt för konstnärlig praktik och verksamhet.

Du får som konstnär praktiskt utforska framträdanden och möjlighet att utveckla nya relationer till din publik, nya förståelser om scenkonstnärens samhälleliga roll, samt utveckla en kritisk, etisk och hållbar relation till en kontinuerlig utveckling av performativa praktikers område.

Masterprogrammet består av två års studier på avancerad nivå. Det är forskningsförberedande och ger en konstnärlig masterexamen i koreografi med specialisering i performativa praktiker.

Genom att konstruktivt ifrågasätta etablerade metoder och fokusera på den konstnärliga praktikens hållbarhet, erbjuder NPP ett utrymme för konst som utmanar det redan kända.

Filmer om NPP

Lärare på NPP under 2019-2022 

Anna Adeniji, Artlab Gnesta, Parasto Backman, Eleanor Bauer, Sara Bergsmark, Frank Bock, Bronwyn Bailey-Charteris, Ulrika Dahl, Camilla Damkjaer, Anna Karin Domfors, Anna Efraimsson, Heiko Goelzer, Ylva Habel, Olof Halldin, Martin Hargreaves, Kristin Ryg Helgebostad, Claudia Heu, Rebecca Hilton, Scott De La Hunta, Insister Space, Jaamil Olawale Kosoko, Rudi Laermans, Jennifer Lacey, Ralf Lemmon, Sonya Lindfors, Juliette Mapp, Michikazu Matsune, Jessie McLaughlin, Jyoti Mistry, caterina mora, Rani Nair, Sandra Noeth, Magnus Nordberg, Chrysa Parkinson, Jeroen Peeters, Will Rawls, Jenny Richards, Ellen Roed, Björn Säfsten, Tove Salmgren, David Sheutz, Martin Sonderkamp, Myriam Van Imschoot, Kajsa Wadhia, Josefine Wikstrom, John Paul Zaccarini.
 
Handledare: Malin Arnell, Nasim Aghili, Linnea Axelsson, Lucy Bleach, Alice Chauchat, Katye Coe, Melanie Demers, Jeanine Durning, Anna Grip, Ilse Ghiekere, Every Ocean Hughes, Melanie Jaime-Wolf, Nance Klehm, Susan Kozel, Linn Hilda Lamberg, Faustin Linyekula, Alice Mackenzie, Arantxa Martinez, Paz Rojo, Cecilia Roos, Alma Soderberg, Martin Sonderkamp, Stacey Sacks, Litó Walkey, Andros Zins-Browne.
 
 • Läs mer om utbildningen

  Du söker till programmet med din konstnärliga praktik och en idé för hur den ska presenteras. Du kan ha en bakgrund som scenkonstnär - dansare, koreograf, cirkusartist – eller vara konstnär med annan koppling till performativa praktiker i din yrkesverksamhet.
   
  Grunden i programmet är din konstnärliga praktik och alla kurser relateras till, och studeras, genom den. Utbildningen består av två års fördjupade studier med obligatoriska och valbara kurser. Kursinnehållet kan anpassas till frågor och funderingar inspirerade av din praktik och din idé för hur praktiken ska presenteras. Under utbildningen diskuteras den egna praktiken i relation till andras praktik och du utformar en konstnärlig metod för hur praktiken ska presenteras.
   
  Dessutom sätts din praktik i relation till teori, konstruktion av estetisk och filosofi. Flera av programmets kurser ges också som fristående kurser, vilket bidrar till en större kritisk massa för diskussion och reflektion. För att garantera möjlighet till spetsutbildning samarbetar programmet med andra lärosäten och konstfora, nationellt och internationellt.
   
  Du kan uttrycka din egen konstnärliga praktik under utbildningen på NPP, genom att genomföra ett och samma projekt under de två åren av dina studier. Det är också möjligt att inkludera din nuvarande konstnärliga process som en del av dina studier, eller nå slutprojektet genom att följa det som växer fram under utbildningens gång, och som visar sig vara nödvändigt för ditt konstnärliga arbete.

  Olika performativa praktiker studeras för att utveckla relationen till publiken, förståelsen om scenkonstnärens samhälleliga roll, och en kritisk, etiskt och hållbar relation till performativa praktikers kontinuerliga utveckling.
   
  Personlig historia, etnografiska studier och utforskande processer med akademiska metoder stöttas och uppmuntras av programmet. Konstnärens individuella utveckling av en personligt hållbar praktik studeras i dynamisk relation till det omgivande samhällets krav, förståelse och respekt för konstnärlig praktik.
   
  Som student på NPP kommer du att studera det som utgör din konstnärliga praktik, hur den relaterar till aktuella praktiker i ditt konstnärliga fält, dina kunskapsgränser och vilka förutsättningar du behöver som stöd för din konstnärliga praktik.
   
  Programmet bjuder in deltagare till sammanhang som behandlar koreografins och scenkonstens kunskapshistoria såväl som till sammanhang som stöttar ett konstruktivt ifrågasättande av konventioner. 
   

  Om du har frågor om programmets upplägg och innehåll, vänligen kontakta (på engelska) Chrysa Parkinson, Professor i dans och programansvarig för Masterprogrammet nya performativa praktiker

  Har du frågor om programmets behörighetskrav, ansökningsprocess, studieavgifter etc, vänligen kontakta Utbildningsadministrativa avdelningen:
  Epost: studieinfo@uniarts.se

   

   

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå eller motsvarande,

  samt

  Särskild behörighet

  • Minst 5 års arbetslivserfarenhet av professionell konstnärlig verksamhet
  • Engelska 5 och 6 eller motsvarande

   

  Detaljerad information hittar du under rubriken Så här söker du. Notera att programmet ges på engelska. Det finns inte något krav på kunskaper i svenska.

   

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Du kan ha en bakgrund som scenkonstnär - dansare, koreograf, cirkusartist – eller vara konstnär med annan koppling till performativ praktik i din yrkesverksamhet.

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Du ansöker till programmet i två steg

  1. Anmäl dig till programmet på antagning.se

  Sista ansökningsdag: 16 januari 2023
  OBS! Välj "Hösten 2023" för din sökning!

  För att styrka den särskilda behörigheten om minst 5 års arbetslivserfarenhet av professionell konstnärlig verksamhet kan du kan ladda upp kopior av kontrakt, kopior av tryckta recensioner, länkar till onlinepublikationer, kopior av signerade intyg från kollegor, samarbetspartners och/eller regissörer mm. Intygen måste vara daterade och signerade och ditt namn och födelsedatum behöver framgå på samtliga dokument.

  2. Lämna in arbetsprov via Varbi (enligt instruktioner nedan):

  Sista dag att lämna in arbetsprov via Varbi: 16 januari 2023

   

  Övriga viktiga datum för din ansökan

  • 1 februari 2023: Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet.* 
  • 1 februari 2023: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse (läs mer under rubriken Anmälnings- och studieavgifter).
  • 30 mars 2023: Antagningsbesked publiceras på Mina sidor på antagning.se

  *Sista kompletteringsdag för examensbevis för dig som går sista terminen på en kandidatutbildning är vid registreringstillfället.

   

  Instruktioner för hur du skickar in ditt arbetsprov* via Varbi

  * Läs nedan vilken typ av dokumentation och/eller filer som du behöver skicka in för utbildningen du söker.

  Gör så här när du har kommit in i Varbi:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.

  2. Fyll i din kontaktinformation.

  3. Ladda upp efterfrågade dokument/filer.

   

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original och signerade. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten/filerna med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

   

  Skicka in följande via Varbi:

  1. Ditt cv

  Ditt CV med en beskrivning av din utbildning och din yrkeserfarenhet i kronologisk ordning. CV:t måste vara skrivet på engelska.

  2. Personligt brev

  Besvara följande frågor:

  -Varför söker du till programmet?

  -Vilka förväntningar har du på utbildningen?
   

  Brevet måste vara på engelska. Signera med namn och födelsedatum. Max 1000 ord.

  3. Biografi

  Ladda upp en beskrivning av relevant yrkeserfarenhet som är i linje med dina förväntningar på utbildningen. Biografins ska vara på engelska. Max 500 ord.

  4. Redogörelse för konstnärligt fält

  Ladda upp en redogörelse för hur du för närvarande förstår och upplever ditt konstnärliga fält. Redogörelsen ska vara på engelska. Max 1000 ord. 

  5. Förslag till en presentation av din konstnärliga praktik

  Ladda upp ett förslag till en presentation av din kontsnärliga praktik. Förslaget ska vara på engelska. Signera med namn och födelsedatum. Max 1000 ord. 

  6. Video på tidigare arbete (högst 10 min och 150 Mbit)

  Ladda upp en video på ett tidigare arbete på högst 10 minuter (max 150 Mbit). Du kan behöva minska videons storlek innan du laddar upp den.

  Läs mer här om hur du konverterar din film.

   

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov via Varbi får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars Varbis tekniska support.

  E-post: support@varbi.com
  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08.30–12.00 och 13.00–16.30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Bedömning av behörighet samt urval sker i flera steg. Bedömningen av betyg görs av Universitets- och högskolerådet. Bedömning av konstnärliga meriter görs av en antagningsgrupp vid SKH som är består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. En student kan också delta i antagningsprocessen men tar inga beslut.

  Alla sökande som är behöriga till programmet går vidare till urvalet.

  Det första steget i urvalsprocessen (Urval 1) sker baserat på det material som du som sökande har skickat in i samband med din ansökan. Efter det första urvalet får du som sökande besked om du har gått vidare till det andra urvalet (Urval 2).

  Urval 2 är en individuell intervju via Zoom och sker mellan 20-26 februari 2023. Kallelser skickas ut i mitten av februari. Fokus i intervjun ligger på ditt förslag till presentation av din konstnärliga praktik och din förmåga att genomföra den planerade presentationen. Alla intervjuer hålls online.

  Utförlig information om antagningsproven hittar du här (på engelska)

   

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för Masterprogrammet nya performativa praktiker med start höstterminen 2023 är 217 500 SEK för den första terminen och totalt 861 500 SEK för hela programmet.

  Stipendier för att täcka studieavgiften

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.

Relaterat

Liknande utbildningar