Nya performativa praktiker - master
Information
Ansök

Nya performativa praktiker - master

Nya performativa praktiker (NPP) är en utbildning på avancerad nivå för erfarna och verksamma konstnärer från olika konstområden. Utbildningen erbjuder ett dynamiskt, inspirerande och stöttande sammanhang för dig och din konstnärliga praktik, samt ger dig möjlighet att hitta nya verktyg för att fördjupa ditt konstnärskap.

Masterprogrammet Nya performativa praktiker (NPP) erbjuder en plattform för aktiv och nyanserad kritisk reflektion och utvidgad konstnärlig kunskap, genom vilken du som utövare definierar vad som utgör just din konstnärliga praktik. 

Som student på NPP utvecklar du en personligt hållbar konstnärlig praktik, vilket ställs i dynamisk relation till samhällets krav, förståelse och respekt för konstnärlig praktik och verksamhet. Du får som konstnär praktiskt utforska liveframträdande och möjlighet att utveckla nya relationer till din publik, nya förståelser om scenkonstnärens samhälleliga roll, samt att utveckla en kritisk, etisk och hållbar relation till en kontinuerlig utveckling av performativa praktikers område.

Programmet består av två års studier på avancerad nivå. Utbildningen är forskningsförberedande och ger en konstnärlig masterexamen i koreografi med specialisering i performativa praktiker. Genom att konstruktivt ifrågasätta etablerade metoder och fokusera på den konstnärliga praktikens hållbarhet, erbjuder NPP ett utrymme för konst som utmanar det redan kända.

Under 2019-2020 inkluderade NPP följande föreläsare och kursledare:
Anna Adeniji, Parasto Backman, Eleanor Bauer, Sara Bergsmark, Frank Bock, Bronwyn Bailey-Charteris, Ulrika Dahl, Camilla Damkjaer, Anna Karin Domfors, Anna Efraimsson, Heiko Goelzer, Ylva Habel, Olof Halldin, Martin Hargreaves, Kristin Ryg Helgebostad, Rebecca Hilton, Scott De La Hunta, Insister Space, Jaamil Olawale Kosoko, Rudi Laermans, Jennifer Lacey, Ralf Lemmon, Sonya Lindfors, Juliette Mapp, Michikazu Matsune, Jyoti Mistry, Rani Nair, Chrysa Parkinson, Jeroen Peeters, Will Rawls, Ellen Roed, Björn Säfsten, Tove Salmgren, David Sheutz, Myriam Van Imschoot, Kajsa Wadhia, Josefine Wikstrom, John Paul Zaccarini.
 
Handledare: Lucy Bleach, Alice Chauchat, Katye Coe, Jeanine Durning, Anna Grip, Every Ocean Hughes, Melanie Jaime-Wolf, Nance Klehm, Susan Kozel, Linn Hilda Lamberg, Alice Mackenzie, Arantxa Martinez, Paz Rojo, Cecilia Roos, Alma Soderberg, Martin Sonderkamp, Stacey Sacks, Litó Walkey, Andros Zins-Browne.
 
 • Läs mer om utbildningen

  Du söker till programmet med din konstnärliga praktik och en idé för hur den ska presenteras. Du kan ha en bakgrund som scenkonstnär - dansare, koreograf, cirkusartist – eller vara konstnär med annan koppling till performativ praktik i din yrkesverksamhet. Grunden i programmet är din konstnärliga praktik och alla kurser relateras till, och studeras, genom den. Kursinnehållet kan anpassas till frågor och funderingar inspirerade av din praktik och din idé för hur praktiken ska presenteras. Din egen konstnärliga praktik utgör basen för två års fördjupade studier med obligatoriska och valbara kurser.
   
  Under utbildningen diskuteras den egna praktiken i relation till andras praktik och du utformar en konstnärlig metod för hur praktiken ska presenteras. Dessutom sätts din praktik i relation till teori, konstruktion av samtida estetisk och filosofi. Flera av programmets kurser ges också som fristående kurser, vilket bidrar till en större kritisk massa för diskussion och reflektion. För att garantera möjlighet till spetsutbildning samarbetar programmet med andra lärosäten och konstfora, nationellt och internationellt.
   
  Du kan uttrycka din egen konstnärliga praktik under utbildningen på NPP, genom att genomföra ett och samma projekt under de två åren av dina studier. Det är också möjligt att inkludera din nuvarande konstnärliga process som en del av dina studier, eller nå slutprojektet genom att följa det som växer fram under utbildningens gång, och som visar sig vara nödvändigt för ditt konstnärliga arbete.
  Olika performativa praktiker studeras för att utveckla relationen till publiken, förståelsen om scenkonstnärens samhälleliga roll, och en kritisk, etiskt och hållbar relation till performativa praktikers kontinuerliga utveckling.
   
  Personlig historia, etnografiska studier och utforskande processer med akademiska metoder stöttas och uppmuntras av programmet. Konstnärens individuella utveckling av en personligt hållbar praktik studeras i dynamisk relation till det omgivande samhällets krav, förståelse och respekt för konstnärlig praktik.
   
  Som student på NPP kommer du att studera det som utgör din konstnärliga praktik, hur den relaterar till aktuella praktiker i ditt konstnärliga fält, dina kunskapsgränser och vilka förutsättningar du behöver som stöd för din konstnärliga praktik.
   
  Programmet bjuder in deltagare till sammanhang som behandlar koreografins och scenkonstens kunskapshistoria såväl som till sammanhang som stöttar ett konstruktivt ifrågasättande av konventioner. 
   

  Om du har frågor om programmets upplägg och innehåll, vänligen kontakta (på engelska) Chrysa Parkinson, Professor i dans och programansvarig för Masterprogrammet nya performativa praktiker

  Har du frågor om programmets behörighetskrav, ansökningsprocess, studieavgifter etc, vänligen kontakta Utbildningsadministrativa avdelningen:
  Epost: studieinfo@uniarts.se

   

   

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå eller motsvarande,

  samt

  Särskild behörighet

  • Minst 5 års arbetslivserfarenhet av professionell konstnärlig verksamhet
  • Engelska 5 och 6 eller motsvarande

   

  Detaljerad information hittar du under rubriken Så här söker du. Notera att programmet ges på engelska. Det finns inte något krav på kunskaper i svenska.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Du kan ha en bakgrund som scenkonstnär - dansare, koreograf, cirkusartist – eller vara konstnär med annan koppling till performativ praktik i din yrkesverksamhet.

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer inklusive de fyra sista siffrorna.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet. Även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil. 
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

   

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå 

  - Ladda upp betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning på grundnivå för att visa att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar inte utskrifter från antagning.se

  - Om du studerar sista året på en kandidatutbildning ladda upp resultatintyg med slutförda kurser

  - Har du inte studerat på högskola kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan)

  Vi accepterar endast dokument på svenska, danska, engelska, norska. För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling, samt översättning av auktoriserad översättare, laddas upp.

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskraven

  - Engelska 5 och 6 eller motsvarande

  Här hittar du mer information om hur du visar att du är behörig i engelska.

  - Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet minst fem års arbetslivserfarenhet av professionell konstnärlig verksamhet

  Du behöver ladda upp dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskravet att du har minst fem års arbetslivserfarenhet av professionell konstnärlig verksamhet (exempel kopior av kontrakt, kopior av recensioner från tryckta publikationer, länkar till recensioner publicerade på nätet, vidimerade kopior av intyg från kollegor, samarbetspartner, presentatörer och/eller regissörer etc. som komplement till ditt cv).

  Dokumenten ska vara signerade och ditt namn och födelsedatum måste skrivas in på samtliga dokument. 

  Vi accepterar endast dokument på svenska, danska, engelska, norska. För handlingar på annat språk ska kopia av originalhandling, samt översättning av auktoriserad översättare, laddas upp.

  3. Ditt cv

  Ladda upp ditt cv med en beskrivning av din utbildning och professionella erfarenhet i kronologisk ordning. Ditt cv måste skrivas på engelska.

  4. Personligt brev

  Svara där på följande frågor:
  – Varför söker du till programmet?
  – Vilka förväntningar har du på studierna?
  Brevet måste skrivas på engelska. Underteckna med namn och födelsedatum. Max 2000 ord.

  5. Biografi

  Ladda upp en beskrivning av relevanta yrkesmässiga erfarenheter som hänger ihop med dina förväntningar på utbildningen. Biografin måste skrivas på engelska. Max 1000 ord.

  6. Redogörelse för konstnärlig praktik

  Ladda upp en redogörelse för vad konstnärlig praktik för närvarande innebär för dig. Redogörelsen måste skrivas på engelska. Max 1000 ord.

  7. Förslag till presentation av din konstnärliga praktik

  Ladda upp ett förslag till presentation av din konstnärliga praktik. Förslaget måste skrivas på engelska. Underteckna med namn och födelsedatum. Max 1000 ord.

  8. Video på tidigare arbete (högst 10 min och 150 Mbit)

  Ladda upp en video på ett tidigare arbete på högst 10 minuter (max 150 Mbit). Du kan behöva minska videons storlek innan du laddar upp den.

  Läs mer här om hur du konverterar din film.

  9. Passkopia (om det är aktuellt för dig)

  Numera måste sökande från s.k. tredje land betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller är schweizisk medborgare behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. För att få veta vilken grupp du tillhör måste vi kontrollera ditt medborgarskap genom att du laddar upp en passkopia/giltigt identitetskort.

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia.

  Glöm då inte att ange ditt kompletta personnummer när du fyller i ansökan.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:
   
  - ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
   
  - dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n.
   
  Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.
   

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov via Varbi får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars Varbis tekniska support.

  E-post: support@varbi.com
  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08.30–12.00 och 13.00–16.30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i flera steg. Bedömningen görs av en antagningsgrupp som består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. Med i arbetet är även en studentrepresentant men hen är inte med och bedömer de sökande. Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg respektive vilka som inte går vidare. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Alla sökande som är behöriga till programmet går vidare till urvalet. Det första steget i urvalsprocessen (Urval 1) sker baserat på det material som du som sökande har skickat in i samband med din ansökan. Efter det första urvalet får du som sökande besked om du har gått vidare till det andra urvalet (Urval 2). Det andra urvalet sker digitalt via Zoom eller på plats på SKH. Urval 2 är en individuell intervju och sker mellan 8-12 mars 2021. Fokus i intervjun ligger på ditt förslag till presentation av din konstnärliga praktik och din förmåga att genomföra den planerade presentationen.

  Utförlig information om antagningsproven hittar du här (på engelska)

  SKH följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och restriktioner gällande Corona-pandemin. Om Covid-19 begränsningar fortfarande gäller, kommer alla intervjuer att hållas online.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för Masterprogrammet nya performativa praktiker med start höstterminen 2021 är: SEK 203 985  för den första terminen och totalt SEK 832 600 för hela programmet.

  Stipendier för att täcka studieavgiften.

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.

Relaterat

Liknande utbildningar