Ami Skånberg Dahlstedt
Lektor i dans

Ami Skånberg Dahlstedt

Avdelning: Institutionen för danspedagogik
E-post: ami.skanbergdahlstedt@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 808

På vilken utbildning och i vilket ämne undervisar du på SKH?
Jag undervisar och ansvarar för Masterprogrammet i samtida dansdidaktik

Vill du berätta något som du vill lyfta fram inom ditt område?
Jag tycker det är viktigt att ha med både konstnärliga och sociokulturella perspektiv i dansmetodiker. Att fråga sig varför just denna dans ska läras ut och till vem? För mig är konsten ett rum som aldrig är statiskt, det omformuleras hela tiden av de som deltar. Därför behöver vi vara självkritiska och bjuda in samtal om kroppar, dansens historia och innovation.

Vad mer är viktigt inom ditt område och vad gör du när du inte undervisar på SKH?
Eftersom jag går min doktorandutbildning i London ser jag hur utomeuropeiska danstekniker är integrerade i kanon på ett annat sätt än i Sverige. Det skapas ny koreografi och nya samtal om just identiteter och kulturella symboler som har globaliserats i dans. Benämningen "integrerad dans" betydde på 1950-talet att bjuda in ickevita dansare till nordamerikanska danskompanier. Idag handlar om att integrera fler kroppar i danskonsten Vi har ett historiskt arv där dans varit hovkultur med olika föreställningar om vad skönhet och konst är. Danskonsten förändras eftersom den befinner sig i ett samtal med sin publik. Jag bär en passion för danshistoria och följer dansvetare som Lena Hammergren, Stacey Prickett, Priya Srinivasan och Astrid von Rosen. Jag vill också att fler personer från dans ska få nycklar till forskning.

(Foto: Petrin)