Chrysa Parkinson
Professor i dans

Chrysa Parkinson

Avdelning: Institutionen för dans
E-post: chrysa.parkinson@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 814

Jag är ansvarig för masterprogrammet Nya performativa praktiker. Jag forskar i dans och performance, med betoning på den utövandes perspektiv.

Pågående projekt Forskningsprojekt
Visa alla i DiVA