Chrysa Parkinson
Professor i dans

Chrysa Parkinson

Avdelning: Institutionen för dans
E-post: chrysa.parkinson@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 814

Jag är ansvarig för masterprogrammet Nya performativa praktiker. Jag forskar i dans och performance, med betoning på den utövandes perspektiv.

Pågående projekt Forskningsprojekt
 • Titel:FRONT, FACING AND DISORIENTATION

  • Årtal2020
  • Publikationstypbook
  • Utgivning
  • Samverkande institutioner-
 • Titel:Dance as Practice

  • Årtal2019
  • Publikationstyparticle-journal
  • UtgivningStockholms konstnärliga högskola, Institutionen för dans
  • Samverkande institutionerEtcetera Magazine
 • Titel:Front

  • Årtal2018
  • Publikationstypchapter
  • UtgivningStockholms konstnärliga högskola, Institutionen för dans
  • Samverkande institutioner-
Visa alla i DiVA