Opera

Opera på SKH vilar på en lång och gedigen tradition. Samtidigt utmanar vi samtiden med reflektion kring det konstnärliga innehållet och utvecklar nya former för opera. Vi har väl utvecklade nationella och internationella samarbeten och chansen till utbyten är stora. Här möter du mycket kvalificerade lärare med stor operaerfarenhet.
En sångare sittandes på scen. Från operastudenternas examensföreställning Guld & aska, 2023.
Foto: Martin Hellström/SKH
 • Gedigen tradition i samtiden

  Operautbildningen vid SKH vilar på en lång och gedigen tradition med fokus på operakonstens alla olika delar: sång, musik, scen, rörelse, språk och teori. Samtidigt vill vi expandera operakonsten och utmana samtiden med reflektion kring det konstnärliga innehållet och utveckla nya former för operaverksamhet och operaskapande. Du deltar i värdefulla samarbeten inom SKH och vi har täta kontakter med det professionella operalivet i Sverige och mycket goda internationella nätverk. Som student på kandidatprogrammet i operasång har du möjlighet att göra praktik på svenska operahus.

  Läs mer om utbildningarna inom opera

  Två operastudenter som sitter på varsin stol och sjunger.
  Foto: SKH
 • Lärare och gäster

  På opera möter du mycket kvalificerade fasta lärare med stor operaerfarenhet. Skolan bjuder även in gästande lärare, regissörer som Clara Svärd, Mårten Forslund och Linda Mallik och dirigenter som Joakim Unander, Jonas Dominique, Erik Solén, och Henrik Schaefer. I konstnärliga seminarier har du möjlighet att tala med internationella operaartister och yrkeslivsrepresentanter. SKH:s rika verksamhet ger möjligheter att ta del av internationell konstnärlig verksamhet och forskning.

 • Framtid

  Som utbildad operasångare kan du efter utbildningen söka dig till operainstitutioner och konsertliv internationellt. Du har i utbildningen skaffat dig en god förmåga att arbeta på internationell nivå med regissörer och dirigenter i musikalisk och scenisk gestaltning på operahus, i konsertlivet eller i fria grupper. Du har fått undervisning i entreprenörskap, mental träning samt auditionträning, för att få goda redskap i yrkeslivet.

  Fyra operastudenter spexar på scenen. Studentuppspel på dåvarande Operahögskolan från 2012.
  Foto: SKH
 • Samarbeten och utbyten

  Som student har du möjlighet att delta i samarbeten med Kungliga Operan och Kungl. Musikhögskolan och delta i examensproduktioner på Wermland Opera eller Folkoperan eller andra aktörer. På kandidatprogrammet har du möjlighet att göra praktik på de svenska operahusen och du kan delta i många konserter under din utbildningstid.

  Du har möjlighet till internationella utbyten inom Erasmus och genom att operautbildningen ingår i flera internationella nätverk såsom European Opera Academy och har samarbeten med Kapstaden i Sydafrika och Tbilisi i Georgien. I samarbete med nätverket Nordopera genomförs årligen digitala auditions, som når många operahus och agenturer i Europa, Inom Nordopera ges också möjlighet till studentbyten och kurser. 

  Läs mer om internationella möjligheter

  Fyra operastudenter på scen med änglavingar på ryggarna, varav en hjälper en annan att sätta på en sko. Från föreställningen En afton på Operan, 2022.
  Foto: Martin Hellström/SKH
 • Historik

  Utbildningen av operasångare i Sverige tillkom på initiativ av konung Gustav III 1773. SKH:s operautbildning  förvaltar en över 250-årig tradition.

  Läs mer om historiken

  Ett tiotal skådespelare med teatermasker och peruker, iklädda historiska teaterkläder, tittar in i kameran. Statens musikdramatiska skola ger Glücks "Orfeus och Eurydike" i regi av Etienne Glaser, 1970.
  Foto: Bengt af Geijerstam
 • Forskarutbildning

  Stockholms konstnärliga högskola har tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå i konstnärliga praktiker, och erbjuder forskarutbildning i ämnet performativa och mediala praktiker.

  Läs mer om konstnärlig utbildning på forskarnivå

  En man står på knä och läser på en meterlång pappersutskrift. Från forskarprojektet/operaföreställningen Don Pascuale, 2023.
  Foto: Per Bolkert/SKH
 • Besök SKH Play och se film från opera

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se