Forskarutbildning

En central del av SKH:s forskningsmiljö är konstnärlig forskarutbildning. SKH har tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå i konstnärliga praktiker, och erbjuder forskarutbildning i ämnet performativa och mediala praktiker.
Forskarutbildning_Jörneberg_1500x800.jpgFoto: Jonas Jörneberg
 

Konstnärlig forskarutbildning är en central del av SKH:s forskningsmiljö. Att utveckla den konstnärliga forskarutbildningen och att erbjuda konstnärlig forskarutbildning på hög internationell nivå, är en del av SKH:s forskningsstrategi.

Genom att skapa en aktiv, kritisk och dynamisk miljö för forskning skapar vi möjlighet för doktorander att utveckla sitt arbete på ett sätt som bidrar till den konstnärliga forskningen som transdisciplinärt fält, till fördjupat kunskapsutveckling inom olika konstnärliga fält, och till att styrka kopplingen mellan forskning och grundutbildning.

Doktorander

SKH har 24 antagna doktorander till den konstnärliga forskarutbildningen i Performativa och mediala praktiker, varav 2 av dem är samarbetsdoktorander.

Våra doktorander

Examensrätt på forskarnivå

Den 1 juni 2016 fick Stockholms konstnärliga högskola det glädjande beskedet från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att vi erhållit tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå i konstnärliga praktiker. Utbildningen anordnas inom forskarutbildningsämnet Performativa och mediala praktiker, med fyra inriktningar: Film och media, Koreografi, Opera och Scen.

Det konstnärliga forskningsfältet

Det konstnärliga forskningsfältet är i dynamisk utveckling nationellt och internationellt. Sverige har på många områden en ledande position i denna utveckling genom den forskning som bedrivits vid flera lärosäten med hög kvalitet i gestaltande konstnärliga forskningsprojekt.

Uppbyggandet av forskarutbildningen på fakulteterna vid universiteten i Göteborg och Lund har skapat en stabil grund för både det konstnärliga forskarsamhället och för utökningen av antalet doktorander inom den Konstnärliga forskarskolan. Med införandet av den konstnärliga doktorsexamen 2010 framhölls ytterligare konstens specifika ställning.

Den konstnärliga forskningen i Sverige kan sägas ingå i en skandinavisk inriktning inom forskningsfältet som i hög grad betonar den konstnärliga gestaltningen som primärt fokus i projekt och forskarutbildning. Vid SKH arbetar vi med att vidareutveckla detta fält och bidra till dess internationella förankring.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Allmän studieplan

Ansökan om examenstillstånd på forskarnivå

Här kan du läsa vår ansökan om examenstillstånd på forskarnivå i konstnärliga praktiker.

Ansökan

Kontakt

Har du frågor om forskarutbildningen? Mejla din fråga till phdpositions@uniarts.se.  

Ellen J Røed
Professor och Ämnesansvarig för forskarutbildningen
Telefon: 08-49 400 317

Lin-Christin Berentzen
Forskarutbildningssamordnare 
Telefon: 08-49 400 273

Bodil Lagerås
Forskarutbildningshandläggare
Telefon: 08-49 400 633