Forskarutbildning

Konstnärlig forskarutbildning är en central del av SKH:s forskningsmiljö. Sedan 2016 har SKH tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå i konstnärliga praktiker, och vi erbjuder forskarutbildning i ämnet performativa och mediala praktiker.

Forskarutbildning_Jörneberg_1500x800.jpgFoto: Jonas Jörneberg

Läs om performativa och mediala praktiker

Doktorandtjänster

Vi erbjuder doktorandanställningar inom våra fyra ämnesinriktningar  - Film och media, koreografi, scenkonst och opera. För närvarande har vi 27 doktorander.

Som doktorand kommer du att vara en del av forskningsmiljön vid högskolan. Förutom att utveckla och genomföra ditt eget konstnärliga forskningsprojekt, kommer du att ta kurser och delta i en seminariekultur som stödjer utvecklingen av din konstnärliga praktik. Du kommer att ha tillgång till relevant och kvalificerad handledning i dialog med en aktiv miljö med kollegor som arbetar enligt internationell standard.

Våra doktorander

Forskningsmiljön

Vår konstnärliga forskningsmiljö erbjuder unika möjligheter för djupgående studier och tvärkonstnärliga och tvärvetenskapliga forskningssamarbeten. Till exempel hålls forskningsseminarier en gång i veckan. Här diskuterar konstnärliga forskare sina pågående projekt, identifierar gemensamma frågor och utvecklar tvärkonstnärliga strategier.

Forskningsmiljön vid detta universitet är inkluderande och kritiskt engagerad. Vi rekryterar medvetet, stödjer och ger röst till en mångfald av perspektiv. Vår högskola är en mötesplats för konstnärer, konstnärliga forskare och lärare; vi arbetar tillsammans för att bidra till utvecklingen av konst, kultur och samhälle.

Ett forskningscentrum ansvarar för doktorandprogrammet och är värd för verksamheten inom den tvärkonstnärliga forskningsmiljön. Forskningscentrum omfattar även fyra profilområden för forskning och fyra profilprofessorer; Plats, händelse, möte; Koncept och komposition; Kroppsliga och vokala praktiker; Konst, teknik, materialitet.

Konstnärlig forskning 

I Sverige har konstnärlig forskning bedrivits vid flera institutioner för högre utbildning de senaste tjugo åren och det har varit hög konstnärlig kvalitet på de forskningsprojekt som har utvecklats. Uppbyggnaden av konstnärliga forskningsprogram på fakulteterna vid Göteborgs universitet och Lunds universitet skapade en stabil grund för den konstnärliga forskningsmiljön. Införandet av en konstnärlig doktorsexamen i lagstiftningen 2010 bidrog till att stärka konstens specifika ställning i samhället.

Konstnärlig forskning i Sverige kan sägas ingå i en skandinavisk modell inom forskningsområdet som till stor del betonar konstnärlig praktik och konstnärlig representation som grund i forskning. SKH arbetar också för att förankra forskningen i en internationell konst- och forskningsmiljö.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Allmän studieplan 2020

Kontakt

Har du frågor om forskarutbildningen? Mejla din fråga till docpositions@uniarts.se..  

Ellen J Røed
Professor i Film och media och Ämnesansvarig för forskarutbildningen

Lin-Christin Berentzen
Forskarutbildningssamordnare 

Aila Gengelbach
Forskarutbildningshandläggare