Forskarutbildning

SKH bedriver utbildning på forskarnivå i ämnet performativa och mediala praktiker, och har sedan 2016 tillstånd att utfärda konstnärlig doktorsexamen inom konstnärliga praktiker.
En grupp människor står under ett träd
Foto: Heidi Paatere Möller/SKH

Utbildningen på forskarnivå ges på konstnärlig grund och utgår från konstnärligt arbete inom fältet, så som kroppsliga och vokala praktiker (t.ex. cirkus, dans, operasång och skådespeleri), mediabaserade, visuella, akustiska och rumsliga praktiker (t.ex. filmfotografering, ljuddesign, produktionsdesign, scenografi), samt praktiker där dramaturgi, komposition eller kuratering är i fokus (t.ex. koreografi, film- eller scenkonstregi). Utbildningen på forskarnivå ingår i SKH:s forskningsmiljö. 

Kontakt:
phdpositions@uniarts.se

Forskningssök:
Letar du efter ett specifikt forskningsprojekt? Gå till Forskningssök.

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se