Forskning

Sedan starten har SKH:s fokus varit att skapa en miljö som möjliggör konstnärlig forskning mellan aktiva forskare, doktorander, konstnärer, lärare och studenter på alla utbildningsnivåer. Vi har ett femtiotal pågående forsknings- och utvecklingsprojekt.

Sedan 2016 har SKH tillstånd att utfärda doktorsexamen på forskarnivå i konstnärliga praktiker, och vi erbjuder utbildning på forskarnivå i ämnet performativa och mediala praktiker.

SKH:s forskningsområde är Konstnärliga praktiker och det rymmer forskning inom flera inriktningar: kroppsliga och vokala praktiker (till exempel cirkus, dans, operasång och skådespeleri), mediabaserade praktiker (till exempel ljudkonst, tv, interaktiva medier), visuella, akustiska, sceniska och rumsliga praktiker (till exempel filmfotografi, ljuddesign, produktionsdesign, scenografi), samt praktiker där dramaturgi, komposition eller kuratering är i fokus (till exempel koreografi, film- eller scenkonstregi).

Forskningssök

Letar du efter ett specifikt forskningsprojekt? Gå till Forskningssök.

  • Om forskningen

   På SKH bedrivs konstnärlig forskning genom konstnärlig praktik. Vi forskar genom att pröva, praktisera och tänka i, med och genom konst och hur konsten kan bidra till samhället antingen genom ämnesspecificitet eller i relation till andra konstnärliga och/eller relaterade fält.
  • VIS – Nordic Journal for Artistic Research

   VIS är en digital tidskrift om konstnärlig forskning som kommer ut två gånger per år. Varje nummer har ett tema och peer-review-processen är dialogbaserad.
  • Forskningskonferenser

   Läs mer om SKH:s årliga forskningsvecka samt den internationella konferensen Alliances and Commonalities som äger rum varannat år.
  • Forskningssamverkan

   SKH forskar, utbildar och samverkar med olika intressenter och aktörer i samhället.
  • Forskningsportaler

   SKH använder sig i huvudsak av databaserna DiVA och Research Catalogue för att sprida, arkivera och/eller publicera konstnärlig forskning. Vi har även en forskningsportal där våra forskare och doktorander själva kan lägga upp pågående och avslutad forskning så att den blir synlig på vår webbplats.
  • Seminarieserier

   SKH anordnar, utöver återkommande konferenser, även seminarieserier i olika former där konstnärlig forskning står i fokus. Här kan du läsa om seminarieserien ”Konsten talar” samt ”A Season of Black Study”.
Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se