Internationalisering

Utbildning och forskning vid Stockholms konstnärliga högskola präglas i hög grad av högskolans internationella samarbeten. Genom en levande dialog med omvärlden och nära samarbete med högskolor runt om i världen stärker vi kvaliteten på vår verksamhet och ger studenter och personal möjlighet att utvecklas.
internationalisering1_martinskoog_1500x1010.jpgFoto: Martin Skoog
 

Vi arbetar aktivt med utbyten för studenter och personal inom bl.a. Erasmus+ och Nordplus. Högskolan ingår i flertalet nätverk för gränsöverskridande samarbeten inom konstnärlig utbildning och forskning och koordinerar eller deltar i olika strategiska partnerskap. Dessutom är alla de internationella studenter, doktorander, lärare och gästlärare som är verksamma vid högskolan en viktig del av miljön vid Stockholms konstnärliga högskola.

Läs mer om internationella utbyten.

Frågor

Har du frågor om våra utbildningar som inte är relaterade till utbytesstudier, läs mer härHar du frågor om våra utbildningar?