Utbyten

SKH deltar i det EU-finansierade utbytesprogrammet Erasmus+, en viktig del av internationaliseringen.
Tre människor som siluetter bakom en glasvägg.
Foto: Daniel Lagerlöf

En viktig del av internationalisering är möjligheterna till internationella utbyten mellan lärosäten i olika länder. SKH deltar i det EU-finansierade utbytesprogrammet Erasmus+. Genom programmet sker utbyten via samarbetsavtal mellan SKH och andra lärosäten, vilket medför att du som student inte betalar någon studieavgift. Som utbytesstudent inom Erasmus+ erhåller du även ett stipendium.

För mer information om internationella utbyten vid SKH, kontakta: exchanges@uniarts.se.

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se