Samarbetsprojekt

SKH samarbetar med universitet över hela världen genom bilaterala avtal, forskningssamarbete, nätverk och samarbetsprogram

Som en del av Stockholms konstnärliga högskola internationaliseringspolicy samarbetar vi med universitet över hela världen genom bilaterala avtal, forskningssamarbete, nätverk och samarbetsprogram. Ett viktigt mål är att prioritera långsiktiga relationer.

Stockholms konstnärliga högskola är aktiv i ett antal samarbetsprogram såsom Erasmus+ och NordPlus. SKH har varit huvudkoordinator samt deltagit som partner i ett flertal Erasmus+ Strategiska partnerskap och NordPlus samarbeten.

Partnerskapen spänner över flera verksamhetsområden och ger SKH möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla den högre utbildningen. Målet är att stärka kvaliteten i utbildningen.

Projekten handlar om utveckling av läroplaner, kurser och undervisningsmoduler, att ta fram material och pedagogiska metoder och verktyg, nätverkande, workshopar och virtuella laboratorier, samt att arbeta fram och genomföra långsiktiga strategiska samarbetsplaner.

De strategiska partnerskapen stärker SKH:s utbildning, forskning och samverkan i stort och genom dem kan SKH verka mer kraftfullt i byggandet av ett globalt varumärke.​​​​​​​

Kontakt

För mer information, kontakta vår internationella koordinator Jorun Kugelberg: jorun.kugelberg@uniarts.se

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se