Om internationalisering vid SKH

Internationalisering - en viktig del av SKH:s verksamhet.

Internationalisering är en hörnsten i stärkandet av utbildning och forskning vid SKH. För att kunna vara drivande inom de konstnärliga områden där SKH verkar krävs en öppenhet och samverkan med omvärlden som inspirerar, sporrar och granskar oss. Det innebär att internationalisering inte är ett mål i sig utan en förutsättning för att kunna bedriva utbildning och forskning på högsta nivå. Internationalisering är också en viktig del av högskolans arbete för aktiv och medveten inkludering. Genom de kontakter som skapas stärker internationalisering förståelsen för andra länder och förhållanden.

Internationella utbyten, nätverk och projekt

Studenter och doktorander vid SKH ska under sin utbildning kunna få internationella erfarenheter både genom internationella kontakter och projekt på hemmaplan och genom att själva delta i utbyten. Vid SKH är alla de internationella studenter, doktorander, lärare och gästlärare som är verksamma en viktig del av miljön. Vi arbetar aktivt med utbyten för studenter och personal inom bland annat Erasmus+ och Nordplus. SKH ingår i ett flertal nätverk för gränsöverskridande samarbeten inom konstnärlig utbildning och forskning och koordinerar eller deltar i en rad olika strategiska partnerskap.

Nätverk

Stockholms konstnärliga högskola samarbetar med andra organisationer inom flera internationella nätverk.

Läs mer om de internationella nätverken

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se