Historik

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) etablerades den 1 januari 2014 när DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola slogs samman till en gemensam högskola.
Bakgrund_Foto-Per-Bolkert_1100x620.jpg
Foto: Per Bolkert
 

Bakgrund

Regeringens forsknings- och innovationsproposition 2012 hade visat på en positiv utveckling inom konstnärlig forskning i Sverige och regeringen aviserade därför en omfattande satsning för att bygga en stark konstnärlig forskningsmiljö i Stockholm. För en sådan uppbyggnad krävdes en större miljö än vad någon av de dåvarande konstnärliga högskolorna i Stockholm enskilt kunde erbjuda. I december 2012 fattade riksdagen därför beslut om att bilda det nya lärosätet. Syftet med den nya högskolan var att stärka och utveckla den konstnärliga forskningsmiljön och att främja ett dynamiskt samspel mellan utbildningarna och forskningen.

Idag består SKH av sju institutioner med utbildningar inom dans, danspedagogik, cirkus, opera, skådespeleri, scenkonst samt film och media. Alla områden har sin egen historik och har funnits som utbildningsområden i olika former och skolor genom åren. Nedan följer en sammanställning av historiken för SKH:s nuvarande utbildningsområden.

Dans, danspedagogik och cirkus

1963 startar Koreografiska institutet med en ettårig utbildning i koreografi. Lokalerna låg på Blanchegalleriet (numera Sverigehuset) i Stockholm.

1964 inrättas Danspedagogutbildningen och efter en flytt etableras verksamheten på Blasieholmstorg 8.

1965 blir Koreografiutbildningen och Danspedagogutbildningen treåriga.

1966 startar Mimutbildningen som försöksverksamhet (blir utbildningslinje 1977 och får Teaterhögskolan som ny huvudman 1993).

1970 blir utbildningen statlig under namnet Statens dansskola och verksamheten flyttar till nya lokaler i Filmhuset på Gärdet.

1978 ombildas Statens dansskola till högskola och får namnet Danshögskolan.

1985 inrättas nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete, KU-nämnden.

1987 startar Folkdansutbildningen.

1990 flyttar Danshögskolan till lokaler på Sehlstedtsgatan 4 på Gärdet.

1992 inrättas den första professuren.

1993 startar Dansterapeututbildningen.

1994 startar Dansarutbildningen som en tvåårig fortbildning av dansare.

2001 antas den första doktoranden i samarbete med Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Stockholms universitet.

2005 startar Nycirkusutbildningen på kandidatnivå med lokalisering i Alby, utanför Stockholm.

2006 flyttar Danshögskolan till Brinellvägen 58 på KTH campus och Dansarutbildningen på kandidatnivå startas.

2008 startar Masterprogrammet i koreografi.

2008 startar Danshögskolans forskarutbildning i koreografi i samverkan med KTH och två doktorander antas.

2010 byter Danshögskolan namn till DOCH, Dans och Cirkushögskolan.

2011 startar Masterprogrammet i nya performativa praktiker.

2011 startar Ämneslärarprogrammet i dans.

2012 invigs DOCHs cirkushall.

2013 startar Masterprogrammet i samtida dansdidaktik.

2014 blir DOCH en del av Stockholms konstnärliga högskola

Opera

Institutionen för opera är idag en del i SKH, men operautbildningen i Stockholm är anrik och har en lång historia.  
För att förstå hur allt hänger samman, får vi ta ett långt kliv tillbaka – ända till Gustav den III:s dagar ...

1773
Gustaf III tar initiativ till en utbildning för operaartister, knuten till Kungliga Teatern, som grundas samma år. Under 1700- och 1800-talen är utbildningen med några få korta avbrott knuten endera till Kungliga Teatern i Stockholm eller till Kungliga Musikaliska Akademien (Conservatoriet).

1913
Utbildningen sorterar direkt under Kungliga Teatern (Kungliga Operan).

1942
En särskild operaklass vid Musikaliska Akademien inrättas där eleverna även får tjänstgöra vid Operans föreställningar som korister, statister eller i mindre roller.

1968
I enlighet med riksdagsbeslut omvandlas operaklassen till en fristående skola som får namnet Statens Musikdramatiska Skola. Undervisningen bedrivs i en gammal patriciervilla på Dag Hammarskjölds Väg 24 (tidigare adress: Strandvägen 82) vid Djurgårdsbrunnsviken.

1978
Skolan byter namn till Musikdramatiska Skolan i Stockholm och blir en självständig konstnärlig högskola. Fram till 1980-talets slut har skolan tillgång till Alléteatern på Narvavägen. Därefter hyr skolan in sig i tillfälliga repetitions- och föreställningslokaler för öppna redovisningar.

1986
Skolan byter namn till Operahögskolan i Stockholm.

2003
Operahögskolan flyttar in i nyrenoverade lokaler på KTH:s campus och får en egen studioteater.

2014
Operahögskolan blir en del i nybildade Stockholms konstnärliga högskola.

Scenkonst, skådespeleri, film och media

Institutionerna för film och media, scenkonst och skådespeleri är sedan 2014 en del av SKH. Utbildningarna som ges vid de olika institutionerna har dock funnits betydligt längre.

Hur började alltihop? För att förstå hur allt hänger samman får vi ta ett långt kliv tillbaka – ända till Gustav den III:s och bröderna Lumières dagar.

1787
Gustav III startar en skådespelarutbildning, Den var länge knuten till Kungliga dramatiska teatern i Stockholm under namnet Dramatens elevskola.

1895
Biofilmen föds 28 december 1895 när bröderna Lumière visar dukprojicerad film i världens första biograf i Paris. Succé och stort publiktryck; intresset för film ökar och många vill lära sig mer om filmproduktion och filmiskt berättande, men det skulle dröja innan vi fick en filmskola i Sverige.

1944
Filmbranschen utvecklas snabbt. Just 1944 produceras inte mindre än 44 svenska filmer, däribland Hets, manus Ingmar Bergman, regi Alf Sjöberg. Filmbolagen lär upp olika typer av filmarbetare för att möta det växande behovet.

1964
Dramatens elevskola upphör för att ge skådespelareleverna möjlighet till en koncentrerad utbildning, för att på det viset slippa teatrarnas allt större krav på att eleverna ska statera och medverka i småroller. Skådespelarutbildningen skiljs från teatern och stockholmsskolan får namnet Statens skola för scenisk utbildning, oftast kallad Scenskolan, ett namn som fortfarande lever kvar.

Svenska filminstitutet startar Filmskolan i Europafilms lokaler i Sundbyberg – Sveriges första formella filmutbildning. Filmutbildningen skiljs från filmbolagen på samma sätt som teaterutbildningen skiljs från teatrarna.

1970
Dramatiska institutet grundas och flyttar in i det nybyggda Filmhuset på Gärdet. Många av lärarna följer med från Filmskolan. Förutom filmutbildningen startar också utbildningar inom teater, radio, tv samt den Allmänpraktiska medieutbildningen, AP-linjen.

1976
Scenskolan flyttar in på Allhelgonagatan på Södermalm.

1978
I Stockholm utbildas skådespelarna nu vid en självständig konstnärlig högskola: Scenskolan i Stockholm. I övriga landet är skådespelarutbildningarna knutna till universiteten.

Även Dramatiska institutet blir en konstnärlig högskola och KU, det konstnärliga utvecklingsarbetet, börjar organiseras. Grunden är konst, inte vetenskap.

1985
De flesta programmen på Dramatiska institutet blir treåriga. Dessförinnan var de flesta tvååriga.

Scenskolan byter namn till Teaterhögskolan i Stockholm.

1988–1992
Under denna period startar Dramatiska institutet utbildningar i teaterteknik, filmklippning, dokumentärfilm liksom en utbildning i att skriva filmmanus.

1993
Mimskådespelarutbildningen flyttar från Danshögskolan till Teaterhögskolan och blir en utbildning på tre och ett halvt år. Skådespelarutbildningen blir nu fyraårig.

För första gången i Sverige anordnar Teaterhögskolan en skådespelarutbildning på teckenspråk. Den är på tre och ett halvt år och tre studenter utexamineras 1996.

På Dramatiska institutet omarbetas Allmänpraktisk medieutbildning och får namnet Media Estetik Pedagogik.

1995
Dramatiska institutet startar en utbildning för tv-producenter.

1997
Dramatiska institutet startar kurser inom interaktiva medier.

2001
Dramatiska institutet omorganiserar utbildningen för att anpassa den till arbetssättet i branschen. Film- och teaterstudenterna jobbar nu genom hela processen i team.

2004
Dramatiska institutet flyttar från lokalerna i Filmhuset till ett eget nybyggt hus på Valhallavägen 189 i Stockholm, i direkt anslutning till Filmhuset.

2007
En ny utbildnings- och examensstruktur införs på landets högskolor enligt Bolognamodellen, vilket innebär att utbildningar nu ges på kandidatnivå (tre år), masternivå (två år) och magisternivå (ett år) på både Teaterhögskolan och Dramatiska institutet.

2008
I juni flyttar Teaterhögskolan till nya lokaler på Valhallavägen och blir granne med Dramatiska institutet.

Dramatiska institutet startar en utbildning för kostymtecknare (som idag heter Kostymdesign och scenografi). Kandidatutbildningarna Radio och TV går från att vara tvååriga till att bli treåriga.

2009
I april lämnar Dramatiska institutets och Teaterhögskolans styrelser ett förslag till regeringen att de två högskolorna ska slås ihop till en högskola.

2011
Den 1 januari bildas Stockholms dramatiska högskola när Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm går ihop.

Skådespelarprogrammet på svenskt teckenspråk, den andra i sitt slag, startar under höstterminen.

2012
Tack vare sammanslagningen startar nu nya kandidatutbildningar som bygger på ökat samarbete mellan de tre institutionerna film och media, scenkonst och skådespeleri.

2014
Stockholms dramatiska högskola blir en del av nybildade Stockholms konstnärliga högskola. De tre institutionerna behåller sina tidigare namn (film och media, scenkonst och skådespeleri) i den nya högskolan.