Dans

På SKH utbildar och forskar vi inom dans samt danspedagogik. Hos oss kan du välja att utbilda dig till dansare eller koreograf alternativt till danspedagog eller ämneslärare, för en professionell verksamhet inom dansundervisning.
 • En dynamisk plats för dans

  På SKH strävar vi efter att vara en angelägen och dynamisk plats för utbildning och forskning inom samtida dans, koreografi och danspedagogik. Med stark förankring i det professionella fältet är vi aktiva i att driva utvecklingen av konstområdet dans och koreografi i Sverige och internationellt. Som student i dans får du möta många olika konstnärliga praktiker, metoder och förhållningssätt för att utveckla din förmåga, din kunskap till kritisk reflektion och verktyg att stärka din egen praktik. Inom danspedagogiken på SKH utbildar vi självständiga danspedagoger, ämneslärare i dans och masterstudenter, med ett starkt konstnärligt och pedagogiskt förhållningssätt, för en professionell verksamhet inom dansundervisning. Du möter lärare inom det danspedagogiska och konstnärliga fältet som är verksamma internationellt såväl som nationellt.

 • Om utbildningarna i dans

  Dansutbildningen på SKH utbildar konstnärer som möter olika målgrupper och publiker och som därmed är en del av samhällsutvecklingen. Utbildningen är internationell och har en stor del internationella lärare, gästlärare och studenter där undervisning sker till största del på engelska. Utbildningen är aktiv i att skapa olika samarbeten, såsom seminarier och publikationer, med fokus på att skapa ny kunskap. Vi vill skapa en experimenterande miljö i skärningspunkten mellan utbildning och forskning som kan ligga i framkant för att driva framtidens dans och koreografi.

  Utbildningsprogram i dans:

  • Kandidatprogram i dans
  • Masterprogram Nya performativa praktiker
  • Masterprogram i koreografi

  Utöver programmen ges fristående kurser.

  Läs mer om utbildningarna

 • Om utbildningarna i danspedagogik

  Vill du bidra till att utveckla människors kreativitet, konstnärliga förmåga och kunskap i dans?
  Vi erbjuder längre utbildningar och kurser i danspedagogik där djup kunskap, kritisk reflektion och nytänkande förenas. Vår miljö präglas av kunskap, kreativitet och respekt och ger möjlighet till nationella och internationella utbyten samt nära samverkan med både den professionella miljön och det omgivande samhället. Som student ges du möjlighet att utveckla en kunskap om konstens betydelse för människan och det samhälle vi lever i. Du fördjupar och utvecklar din kreativa förmåga i dans, konstnärliga och pedagogiska processer, koreografi, teori samt förankrar dig i forskning.

  Utbildningsprogram i danspedagogik:

  • Kandidatprogram i danspedagogik
  • Ämneslärarprogram i dans
  • Masterprogram i dansdidaktik

  Utöver programmen ges fristående kurser.

  Läs mer om utbildningarna

 • VFU – Verksamhetsförlagd utbildning

  Som student på programmen danspedagogik samt ämneslärare har du under delar av din utbildning så kallad VFU – verksamhetsförlagd utbildning.

  Läs mer om VFU

 • Framtid

  Dans och koreografi är expansiva fält som verkar i en internationell kontext. Den kraftfulla utvecklingen  inom konstområdet gör att förutsättningarna för en yrkesverksam danskonstnär ständigt förändras. För att möta dessa utmaningar vill vi stärka studenternas omvärldsanalys, självständighet och konstnärliga medvetenhet.

  Vårt mål inom danspedagogiken är att utbilda kreativa pedagoger som är rustade att möta ett ständigt föränderligt yrkesliv och som kan driva det dans- och danspedagogiska fältet framåt. Många tidigare studenter får direkt arbete inom olika danspedagogiska verksamheter eller har skapat konstnärliga kollektiv och kompanier som arbetar med dans både sceniskt och pedagogiskt, i olika sammanhang.

 • Forskarutbildning

  Stockholms konstnärliga högskola har tillstånd att utfärda konstnärlig examen på forskarnivå i konstnärliga praktiker, och erbjuder forskarutbildning i ämnet performativa och mediala praktiker.

  Läs mer om konstnärlig utbildning på forskarnivå

 • SKH Dance Podcast

  SKH Dance Podcast är en plats för ljud som värnar om den muntliga traditionen inom dans och koreografi.
 • Kom och dansa!

  SKH:s praktikstudio erbjuder kurser för barn, unga och vuxna och välkomnar både nybörjare och mer erfarna. Här undervisar studenter vid Kandidatprogrammet i danspedagogik i många olika dansstilar och tekniker under professionell handledning och ofta till levande musik. Kurserna sker på Brinellvägen 58 i Stockholm.

  Läs mer om Kom och dansa!

  Foto: Urban Jörén
 • Besök SKH Play och se film från dans

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se