Institution 2

Institution 2 med ämnesenheterna film och media samt scenkonst

Institutionen  leds av en lärare med uppdrag som prefekt. Institutionen ansvarar för flera ämnen, ämnesenheterna inom institutionen leds av lärare med uppdrag som ämneschefer.

Huvudprincipen är att lärare och övrig personal i kärnverksamheten (inkl. doktorander) är organisatoriskt placerade vid den institution och den enhet där deras ämne har sin tillhörighet. Institutionerna ansvarar för all verksamhet som är placerad vid institutionen, inklusive utbildning och forskning.

Prefekt

Prefekt för institutionen är Maria Hedman Hvitfeldt

Ämneschefer

Film och media: Tinna Joné

Scenkonst: Gunilla Pettersson Thafvelin 

Läs mer om

Film och media

Scenkonst