Maria Hedman Hvitfeldt
Prefekt, tf. ämneschef film och media

Maria Hedman Hvitfeldt

Avdelning: Institutionen för film och media, Rektor och medarbetare
E-post: maria.hedmanhvitfeldt@uniarts.se
Telefonnummer: + 46 8 49 400 607