Institution 1

Institution 1 med ämnesenheterna cirkus, dans, danspedagogik, opera samt skådespeleri.

Institutionen  leds av en lärare med uppdrag som prefekt. Institutionen ansvarar för flera ämnen, ämnesenheterna inom institutionen leds av lärare med uppdrag som ämneschefer.

Huvudprincipen är att lärare och övrig personal i kärnverksamheten (inkl. doktorander) är organisatoriskt placerade vid den institution och den enhet där deras ämne har sin tillhörighet. Institutionerna ansvarar för all verksamhet som är placerad vid institutionen, inklusive utbildning och forskning.

Prefekt

Prefekt för institutionen är Walter Ferrero

Ämneschefer

Cirkus: Stacey Sachs, tf. 

Dans: Lise-Lotte Axelsson, tf. 

Danspedagogik: Ninnie Andersson

Opera: Lise-Lotte Axelsson

Skådespeleri: Stacey Sachs, tf.

Läs mer om

Cirkus

Dans

Danspedagogik

Opera

Skådespeleri