Information
 

Operasångarna Emma Lyrén Fernandez och Fredrik Zetterström blir nya sånglärare på SKH:s operautbildningar

2022-11-23

När höstterminen startar 2023 kommer operastudenterna att få möta de då nytillträdda lärarna Emma Lyrén Fernandez och Fredrik Zetterström. "Vi är väldigt glada att knyta dessa två sånglärare till vår operautbildning" säger prefekt Lise-Lotte Axelsson om rekryteringarna.

Emma är mezzosopran och har gjort de flesta stora roller inom sitt röstfack i operalitteraturen. Hon är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö och Operaakademiet i Köpenhamn. Hon har bland annat sjungit på Det Kongelige Teater Köpenhamn, La Monnaie Bryssel och Malmö Opera.

Hennes erfarenhet av och kunskap om operakonsten är stor och vid sidan av sin sångarkarriär är hon också utbildad i sångmetodik, pedagogiskt ledarskap och mental träning. Hon har också arbetat som utbildningsledare, samarbetsansvarig och mental coach.

Fredrik är själv utbildad vid SKH (dåvarande Operahögskolan) och nu en av Sveriges absolut ledande barytoner. Han har över 100 operaroller på sin repertoar, från barock till nutida musik. I 30 år har han sjungit opera på scener i Europa och Amerika. Bland hans favoritroller nämner han titelrollerna i Rigoletto och Wozzeck, Scarpia i Tosca Jago i Otello, Amfortas i Parsifal, Alberich i Rhenguldet samt Golaud i Pelleas et Melisande. Fredrik är dessutom en inbiten skivsamlare med särskild fokus på den italienska samt franska 1800-tals repertoaren.

Emma och Fredrik kommer att undervisa på både kandidatprogrammet och magisterprogammet i operasång, och ser mycket fram emot att få börja på SKH och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till den nya generationen operasångare. 

– Jag vill ge dem verktyg och möjligheter att bli så bra rustade för ett hållbart sångarliv som det bara är möjligt, säger Emma Lyrén Fernandez.

Operautbildningar som startar hösten 2023

Ansökningsperioden öppnar 1 december.

Fredriks foto: Knut Koivisto