Operasång - kandidat
Information
Ansök

Operasång - kandidat

Kandidatprogrammet i operasång är en treårig utbildning för dig som vill bli operasångare.

Att vara operasångare innebär att du genom musiken, med din röst och kropp, gestaltar människors tankar, känslor och relationer i en stark och levande närvaro på scenen.

Opera handlar ofta om stora dramatiska skeenden och känslor, men en operasångare ska också kunna gestalta människans innersta hemligheter, koncentrerat och uttrycksfullt.

Kandidatprogrammet har som mål att utbilda sina studenter till självständiga operasångare som fritt kan använda hela sin konstnärliga kapacitet på ett medvetet sätt.

 

Utbildningens upplägg

Termin 1

Mötet med den gestaltande processen

Grundläggande musikaliska, musikdramatiska och vokala gestaltningsövningar samt arbete med sångtekniska, språkliga och musikteoretiska verktyg och orientering kring yrket som operasångare.

Termin 2

Kollektiva skapandeprocesser, etik och praktik. 

Samarbete på scenen och arbete med dirigent och regissör. Ni redovisar ert arbete för publik.

Termin 3

Språk, uttryck och kommunikation. 

Att sjunga på främmande språk och vidareutveckla förmågan till musikdramatisk kommunikation. Offentlig konsert med orkester eller piano.

Termin 4

Historia, samtid, publik. 

Operarepertoar prövas sceniskt i samarbete med dirigent, regissör och övriga yrkesgrupper.

Termin 5

Plats, händelse, möte. 

Hur rummet och olika sätt att möta publiken påverkar det musikdramatiska uttrycket. Du gestaltar operascener i en scenisk konsert med dirigent och piano eller orkester.

Termin 6

Yrkesliv och omvärld.

Provsjungningsträning och ett praktiskt konstnärligt entreprenörsprojekt.

Examensarbetet är en operaproduktion med orkester och dirigent och ett reflekterande arbete där ni fördjupar er som självständiga konstnärer.

 • Läs mer om utbildningen

  I utbildningen arbetar vi bland annat med följande kurser:

  Sång

  Ni får individuell undervisning och gedigen träning av sångrösten som stärker tekniken och förmågan till musikalisk gestaltning.

  Musikalisk gestaltning

  Genom instuderingar tillsammans med pianist av hela eller delar av operaroller och arior utvecklas den musikaliska gestaltningsförmågan. I centrum står förberedelse inför de sceniska projekten.

  Musikdramatisk/scenisk gestaltning

  Undervisning i scenframställning, teaterträning, improvisation, rollanalys och textanalys. Här tränar du att fördjupa den musikdramatiska gestaltningen ytterligare.

  Fysisk gestaltning

  Träningen utvecklar ditt kroppsliga uttrycksmedel och kroppsmedvetande. Operasång är fysiskt och tekniskt krävande. Undervisningen syftar till att utveckla din förmåga att fritt använda din kropp på scenen och i sången. Undervisningen integreras även i de sceniska projekten.

  Lyrisk diktion 

  på bland annat italienska och tyska.

  Gehör och musiklära

  Praktiskt och teoretiskt arbete med musikens språk, det vill säga det klingande och det noterade, för en fördjupad förståelse och som verktyg för din egen instudering.

  Övrigt

  Operahistoria, samtidsopera, provsjungningsträning, mental träning. 

  Undervisningsformer

  Individuella lektioner och lektioner/övningar i grupp.

  Reflektion i skrift och samtal, seminarier, föreläsningar.

  Publikmöten, konserter och föreställningar.

  Många kurser är processorienterade och förutsätter att alla studenter deltar i undervisningen.

  Många kurser är processorienterade och förutsätter att alla studenter deltar i undervisningen.

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för högskolestudier.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  För att bli operasångare bör du ha en stark musikdramatisk uttrycksvilja.

  Förutom den behörighet som krävs för utbildningen behöver du ha goda musikteoretiska kunskaper och goda sångtekniska färdigheter.

  Eftersom du kommer att sjunga mycket på främmande språk är det värdefullt med kunskaper i framförallt italienska och tyska.

  Våra studenter har som regel gått en förberedande musikalisk eller musikdramatisk utbildning vid exempelvis musikhögskola, folkhögskola eller studieförbund.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

   

  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

   1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier.

  OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.

  Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.

  Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens.

  2. Övrig dokumentation som behövs för antagningsprocessen

  CV

  Ladda upp ditt CV där du anger tidigare utbildningar från och med gymnasieskola och en kortfattad beskrivning av din arbetslivserfarenhet.

  Personligt brev

  Du ska skriva ett personligt brev och berätta varför du vill bli operasångare

  Film och ljudfil 

  Du ska ladda upp ett komprimerat filmklipp (mov, mp4, avi) och en icke komprimerad ljudfil (Wav, Aiff), på vardera max 10 minuter (max 150 Mb) där du framför en aria från din repertoarlista, samma aria i båda filerna.

  Inspelningen bör vara gjord så att din röst framträder på ett tydligt sätt; inte i en överakustisk lokal, till exempel en kyrka med mycket efterklang och med mikrofonen på långt avstånd, eller i en scenisk föreställning där du rör dig på långt håll från mikrofonen.

  3. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift.

  Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland er som söker sker i flera steg. Bedömningen görs av en antagningsgrupp som består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. Med i arbetet är även en studentrepresentant som dock inte är med och bedömer de sökande.

  Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg respektive vilka som inte går vidare. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Det första provet, Urvalsprov 1, sker baserat på inskickat material. Senast i vecka 9 får du besked om du går vidare till Urvalsprov 2 som genomförs på plats i Institutionen för operas lokaler på SKH i Stockholm i vecka 12; den 22 mars 2021. Urvalsprov 3 och 4 genomförs också på plats på skolan den 23 – 25 mars 2021 i, för de sökande som kallats vidare till dessa.

  Läs mer om antagningsproven.

  Har du frågor är du välkommen att höra av dig via mejl till studieinfo@uniarts.se. Ange ordet Opera i ämnesraden.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för kandidatprogrammet i opera med inriktning sång med start höstterminen 2021 är 270.900 SEK per termin och 1.625.400 SEK för programmet som helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar