Information
Ansök

Operasång - kandidat

Kandidatprogrammet i operasång är en treårig utbildning för dig som vill bli operasångare.

Att vara operasångare innebär att du genom musiken, med din röst och kropp, gestaltar människors tankar, känslor och relationer i en stark och levande närvaro på scenen.

Opera handlar ofta om stora dramatiska skeenden och känslor, men en operasångare ska också kunna gestalta människans innersta hemligheter, koncentrerat och uttrycksfullt.

Kandidatprogrammet har som mål att utbilda sina studenter till självständiga operasångare som fritt kan använda hela sin konstnärliga kapacitet på ett medvetet sätt.

Delkurser

I utbildningen ingår bland andra följande kurser:

 • Sång
 • Musikalisk gestaltning
 • Musikdramatisk/scenisk gestaltning
 • Fysisk gestaltning
 • Lyrisk diktion på bland annat italienska och tyska.
 • Gehör och musiklära

Att vara operastudent på SKH

Här kan du läsa mer om hur det är att vara operastudent på SKH, om praktik, internationella projekt, lärare och gäster, samarbeten och konserter samt stipendier. 

 • Läs mer om utbildningen

  Utbildningens upplägg

  Termin 1

  Mötet med den gestaltande processen

  Grundläggande musikaliska, musikdramatiska och vokala gestaltningsövningar samt arbete med sångtekniska, språkliga och musikteoretiska verktyg och orientering kring yrket som operasångare.

  Termin 2

  Kollektiva skapandeprocesser, etik och praktik. 

  Samarbete på scenen och arbete med dirigent och regissör. Ni redovisar ert arbete för publik.

  Termin 3

  Språk, uttryck och kommunikation. 

  Att sjunga på främmande språk och vidareutveckla förmågan till musikdramatisk kommunikation. Offentlig konsert med orkester eller piano.

  Termin 4

  Historia, samtid, publik. 

  Operarepertoar prövas sceniskt i samarbete med dirigent, regissör och övriga yrkesgrupper.

  Termin 5

  Plats, händelse, möte. 

  Hur rummet och olika sätt att möta publiken påverkar det musikdramatiska uttrycket. Du gestaltar operascener i en scenisk konsert med dirigent och piano eller orkester.

  Termin 6

  Yrkesliv och omvärld.

  Provsjungningsträning och ett praktiskt konstnärligt entreprenörsprojekt.

  Examensarbetet är en operaproduktion med orkester och dirigent och ett reflekterande arbete där ni fördjupar er som självständiga konstnärer.

  Kurser

  Sång

  Ni får individuell undervisning och gedigen träning av sångrösten som stärker tekniken och förmågan till musikalisk gestaltning.

  Musikalisk gestaltning

  Genom instuderingar tillsammans med pianist av hela eller delar av operaroller och arior utvecklas den musikaliska gestaltningsförmågan. I centrum står förberedelse inför de sceniska projekten.

  Musikdramatisk/scenisk gestaltning

  Undervisning i scenframställning, teaterträning, improvisation, rollanalys och textanalys. Här tränar du att fördjupa den musikdramatiska gestaltningen ytterligare.

  Fysisk gestaltning

  Träningen utvecklar ditt kroppsliga uttrycksmedel och kroppsmedvetande. Operasång är fysiskt och tekniskt krävande. Undervisningen syftar till att utveckla din förmåga att fritt använda din kropp på scenen och i sången. Undervisningen integreras även i de sceniska projekten.

  Lyrisk diktion 

  på bland annat italienska och tyska.

  Gehör och musiklära

  Undervisningen i gehör och musikteori fokuserar på att på ett praktiskt sätt träna upp det inre gehöret, uppfatta och förstå det klingande, kunna läsa det noterade och kommunicera med rätt termer och begrepp för att på så sätt kunna realisera kompositörens intentioner och självständigt kunna instudera och tolka musiken.

  Övrigt

  Operahistoria, samtidsopera, provsjungningsträning, mental träning. 

  Undervisningsformer

  Individuella lektioner och lektioner/övningar i grupp.

  Reflektion i skrift och samtal, seminarier, föreläsningar.

  Publikmöten, konserter och föreställningar.

  Många kurser är processorienterade och förutsätter att alla studenter deltar i undervisningen.

  Lärare

  På kandidatprogrammet i operasång är Christine Morgan programansvarig samt lektor i musikalisk gestaltning.

  Övriga lärare som du som student kommer att möta är:

  • Stina Ancker – lektor i musikdramatisk gestaltning
  • Martin Hellström - lektor i musikalisk gestaltning
  • Majsan Dahling – adjunkt  i musikalisk gestaltning
  • Jaroslaw Kalinski – lektor i musikalisk gestaltning
  • Emma Lyrén Fernandez – lektor i operasång
  • Fredrik Zetterström – adjunkt i operasång
  • Giuseppina Penta – lektor i italiensk lyrisk diktion
  • Patrik Sörling – lektor i fysisk gestaltning
    

  Ni kommer även att träffa lärare bland annat i gehör & musikteori, operahistoria, auditionträning samt gästlärare både i undervisning och som föreläsare i konstnärliga seminarier.

 • Behörighet

  Du behöver ha grundläggande behörighet för högskolestudier.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  För att bli operasångare bör du ha en stark musikdramatisk uttrycksvilja.

  Förutom den behörighet som krävs för utbildningen behöver du ha goda musikteoretiska kunskaper och goda sångtekniska färdigheter.

  Eftersom du kommer att sjunga mycket på främmande språk är det värdefullt med kunskaper i framförallt italienska och tyska.

  Våra studenter har som regel gått en förberedande musikalisk eller musikdramatisk utbildning vid exempelvis musikhögskola, folkhögskola eller studieförbund.

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Du ansöker till programmet i två steg

  1. Anmäl dig till programmet på antagning.se Sista ansökningsdag: 16 januari 2023 Obs! Välj hösten 2023 för din sökning!
    
  2. Lämna in arbetsprover via Varbi (enligt instruktioner nedan): Sista dag att lämna in arbetsprover via Varbi: 16 januari 2023

   

  Övriga viktiga datum för din ansökan 

  • 1 februari 2023: Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet*
  • 1 februari 2023: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse (läs mer under rubriken Anmälnings- och studieavgifter).
  • 5 maj 2023: Antagningsbesked. Publiceras på Mina sidor på antagning.se.
    

  * 21 juni är sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg för dig som går sista terminen på ett svenskt gymnasium.

  * 5 juli är sista kompletteringsdag för gymnasiebetyg för dig som går sista terminen på ett utländskt gymnasium eller IB-gymnasium.

  * 5 juli är sista kompletteringsdag för dig ska komplettera med provresultat för engelska eller svenska.

   

  Instruktioner för hur du skickar in ditt arbetsprov* via Varbi

  *Läs nedan vilken typ av dokumentation och/eller filer som du behöver skicka in för utbildningen du söker.
   

  Gör så här när du har kommit in i Varbi:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument/filer.
   

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten/filerna med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn
    

  Skicka in följande via Varbi


  1. Ange ditt röstfack

  2. Repertoarlista

  Vid sångproven ska du framföra verk som du har valt själv. Du ska ha förberett sex olika stycken att framföra utantill enligt följande: fem operaarior och en sång eller romans. Ett stycke ska vara på ditt modersmål, övriga på originalspråk.
   

  3. CV

  Ladda här upp ett kort CV med en beskrivning av dina viktigaste utbildningar och arbetslivserfarenheter som sångare. Använd pdf.


  4. Intyg

  Bifoga intyg/betyg som styrker ditt CV. Använd pdf.


  5. Filmfil

  Du ska ladda upp ett komprimerat filmklipp (mov, mp4, avi), på max 10 minuter (max 150 Mb) där du framför en aria från din repertoarlista.

  Inspelningen bör vara gjord så att din röst framträder på ett tydligt sätt; inte i en överakustisk lokal, till exempel en kyrka med mycket efterklang och med mikrofonen på långt avstånd, eller i en scenisk föreställning där du rör dig på långt håll från mikrofonen.


  6. Ljudfil 

  Du ska ladda upp en icke komprimerad ljudfil (Wav, Aiff), på max 10 minuter (max 150 Mb) där du framför en aria från din repertoarlista, samma aria som i filmfilen.

  Inspelningen bör vara gjord så att din röst framträder på ett tydligt sätt; inte i en överakustisk lokal, till exempel en kyrka med mycket efterklang och med mikrofonen på långt avstånd, eller i en scenisk föreställning där du rör dig på långt håll från mikrofonen.

   

  Tänk på att du kan behöva komprimera storleken på din film/video innan du laddar upp den. Läs mer här om hur du konverterar din film.

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov via Varbi får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars Varbis tekniska support.

  E-post: support@varbi.com
  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08.30–12.00 och 13.00–16.30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Det första provet, Urvalsprov 1, sker baserat på inskickat material, med sista ansökningsdag 16 januari, 2023. Du får därefter besked om du går vidare till Urvalsprov 2 som genomförs på plats i SKH:s lokaler Teknikringen 35 i Stockholm i vecka 13; den 27:e mars 2023.
   

  Urvalsprov 3 och 4 genomförs också på plats på skolan den 28 – 30 mars 2022, för de sökande som kallats vidare till dessa.

   

  Utförlig information om urvalsproven hittar du här.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för kandidatprogrammet i opera med inriktning sång med start höstterminen 2023 är 277 500 SEK per termin och 1 665 000 SEK för programmet som helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar