Operasång - magister
Information
Ansök

Operasång - magister

Magisterprogrammet i opera med inriktning sång vid Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för opera vänder sig till dig som under ett år vill fördjupa och utveckla delar av ditt konstnärskap tillsammans med lärare med hög kompetens i en stimulerande opera- och forskningsmiljö.

Efter en tid i yrkeslivet, eller direkt efter din kandidatutbildning i klassisk sång eller opera, får du genom Institutionen för operas magisterprogram en möjlighet att ta tag i sidor av ditt konstnärskap som du vill vidareutveckla och fördjupa. Det kanske finns en roll som du vill studera in, eller du vill få ett år för att arbeta med dina vokala och sceniska uttryck. Kärnan i utbildningen är ett självständigt arbete som kretsar kring en frågeställning i ditt yrke som operasångare, som du själv formulerar och utvecklar under utbildningens gång.

Genom handledning av våra lektorer och professorer, genom studier av metoder i konstnärligt arbete och inom konstnärlig forskning, och även genom möten med forskande konstnärer får du verktyg för att bedriva ett eget undersökande arbete som operasångare. Du kommer även att få färdighetsträning genom instuderingar och sånglektioner och delta i en musikdramatisk redovisning på scen vid en offentlig föreställning.

Magisterprogrammet i sång ger dig verktyg att verka i yrkeslivet som en självständig och kreativ operasångare. Utbildningen är forskningsförberedande och ger behörighet till studier på doktorandnivå.

 • Läs mer om utbildningen

  Termin 1: Du har sånglektioner, instuderingar och arbetar sceniskt för att utveckla metoder för att arbeta självständigt. Du påbörjar ditt självständiga arbete som är det projekt du ansökte med. Genom seminarier och möten med forskare och studenter får du verktyg att utveckla detta arbete och dina frågeställningar.

  Termin 2: Du genomför och redovisar ditt självständiga arbete. Redovisningen har både en konstnärlig och reflekterande del. Du deltar i en musikdramatisk redovisning på scen vid en offentlig föreställning.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet

  • Konstnärlig kandidatexamen, kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.  Särskild behörighet

  • Engelska 5 eller motsvarande
  • Konstnärlig kandidat- eller högskoleexamen i klassisk sång eller opera om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Bland de sökande som är behöriga till Magisterprogrammet i opera kommer att ske ett urval då utbildningsplatserna är begränsade. I urvalsproven bedöms din vokala teknik och din musikdramatiska gestaltningsförmåga och uttrycksvilja.

  Genom det projekt som du ansöker med görs en bedömning av din reflekterande förmåga och konstnärliga mognad, vilket också ligger till grund för urvalet.

  Det är värdefullt om du har grundläggande kunskaper i italiensk och tysk lyrisk diktion, men dessa kunskaper är inte avgörande i bedömningen.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format om inget annat anges
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

   

  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå:

  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning på grundnivå för att visa att  du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Om du studerar sista året på en kandidatexamen ladda upp resultatintyg med slutförda kurser.

  Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskraven:

  • Engelska 5 eller motsvarande
  • Konstnärlig kandidat- eller högskoleexamen i klassisk sång eller opera om minst 180 hp.
  • Om du inte har högskolepoäng som krävs kan du ansöka om reell kompetens, se nedan

  Övrig dokumentation som behövs för antagningsprocessen:

  • Röstfack (ifylls som svar på fråga)
  • Repertoarlista på 6 arior och en romans/sång (ifylls som svar på fråga)
  • En text där du beskriver det egna projekt som du vill driva under utbildningen; 1 – 2 sidor A4, typsnitt Times New Roman 12 pt, 1,5 radavstånd, PDF-fil.
  • En text där du motiverar varför du vill gå utbildningen, PDF-fil.
  • Ladda upp ditt CV, där du anger tidigare utbildningar från och med gymnasieskola och en kortfattad beskrivning av din arbetslivserfarenhet.
  • Film och ljudfil; Du ska ladda upp ett komprimerat filmklipp (mov, mp4, avi) och en icke komprimerad ljudfil (Wav, Aiff), på vardera max 10 minuter (max 150 Mb) där du framför två arior från din repertoarlista, samma arior i båda filerna. Inspelningen bör vara gjord så att din röst framträder på ett tydligt sätt; inte i en överakustisk lokal, till exempel en kyrka med mycket efterklang och med mikrofonen på långt avstånd, eller i en scenisk föreställning där du rör dig på långt håll från mikrofonen.

  Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.

   

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Efter sista ansökningsdag

  SKH följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och restriktioner gällande Corona-pandemin. Beroende på hur situationen med pandemin utvecklar sig under vintern och vilka restriktioner som medföljer, kan det bli så att antagningsproven inte kan genomföras på plats som planerat utan endast digitalt. Om det blir så kommer SKH att informera alla sökande om detta och om hur antagningsproven kommer att genomföras istället.

  Urvalet bland dem som söker sker i flera steg. Bedömningen görs av en antagningsgrupp som är består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. Med i arbetet är även en studentrepresentant som dock inte är med och bedömer de sökande. Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg respektive vilka som inte går vidare. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Det första provet, Urvalsprov 1, sker baserat på inskickat material. Senast i vecka 9 får du besked om du går vidare till Urvalsprov 2 som genomförs på plats i Institutionen för operas lokaler i Stockholm i vecka 12; den 22 mars 2021. Urvalsprov 3 och 4 genomförs också på plats på skolan den 23 – 25 mars 2021, för de sökande som kallats vidare till dessa.

  Läs mer om antagningsproven.

  Har du frågor är du välkommen att höra av dig via mejl till studieinfo@uniarts.se.

  Ange ordet Opera i ämnesraden.

   

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för Magisterprogrammet i opera med inriktning sång med start höstterminen 2021 är 270.900 SEK per termin och 541.800 SEK för hela programmet.

  Stipendier för att täcka studieavgiften.

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.

Relaterat

Liknande utbildningar