Operasång - magister
Information
Ansök
Operahögskolan

Operasång - magister

Operahögskolans magisterprogram i sång, vänder sig till dig som önskar få tid att fördjupa och utveckla delar av ditt konstnärskap tillsammans med lärare med hög kompetens i en stimulerande konstnärlig forskningsmiljö.

Du som har en stabil grund i en tidigare kandidatutbildning i sång/opera eller motsvarande erfarenheter från yrkeslivet, får genom Operahögskolans magisterprogram i sång en möjlighet att ta tag i sidor av ditt konstnärskap som du vill vidareutveckla och fördjupa. Kärnan i utbildningen är ett självständigt arbete, som kretsar kring en frågeställning i ditt yrke som operasångare, som du själv formulerar och utvecklar under utbildningens gång. Genom handledning av våra lektorer och professorer, genom studier av metoder i konstnärligt arbete och inom konstnärlig forskning och genom möten med forskande konstnärer får du verktyg för att bedriva ett eget undersökande av ditt konstnärliga arbete som operasångare. Du kommer även att få färdighetsträning genom instuderingar och sånglektioner och delta i ett samarbete med Wermland Opera.

Efter en tid i yrkeslivet eller direkt efter din kandidatutbildning i klassisk sång eller opera, kanske det finns saker som du vill utveckla och fördjupa. En roll som du behöver studera in, eller ett år för att arbeta med dina vokala och sceniska uttryck. Genom Magisterprogrammet i operasång utvecklar du ditt konstnärskap ytterligare och finner metoder för att arbeta självständigt och undersökande som operasångare. Under året på Operahögskolan kommer du i kontakt med master- och magisterstudenter från de andra skolorna inom SKH och får ta del av arbetet inom forskningen för att stimulera ditt eget undersökande arbete som sångare och hjälpa dig att finna metoder för att utveckla dig konstnärligt. Magisterprogrammet i sång ger dig verktyg att verka i yrkeslivet som en självständig och kreativ operasångare.

Utbildningen är forskningsförberedande och ger behörighet till studier på doktorandnivå.

 • Läs mer om utbildningen

  Termin 1: Du har sånglektioner, instuderingar och arbetar sceniskt för att utveckla metoder för att arbeta självständigt. Du påbörjar ditt självständiga arbete som är det projekt du ansökte med. Genom seminarier och möten med forskare och studenter får du verktyg utveckla detta arbete och dina frågeställningar.

  Termin 2: Du vidareutvecklar och redovisar ditt självständiga arbete. Redovisningen har både en konstnärlig och reflekterande del. I ett samarbete med Wermland opera arbetar du med scener ur operarepertoaren i föreställningsform.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet

  Konstnärlig kandidatexamen, kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180
  högskolepoäng eller motsvarande.

  Särskild behörighet:

  • Engelska 5 eller motsvarande
  • Konstnärlig kandidat- eller högskoleexamen i klassisk sång eller opera om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Ett intresse för att utveckla dig som operasångare på en avancerad nivå.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format om inget annat anges
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

   

  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning på grundnivå för att visa att  du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Om du studerar sista året på en kandidatexamen ladda upp resultatintyg med slutförda kurser.
  • Har du inte studerat på högskola kan du ansöka om validering av reell kompetens.

   

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskraven:

  • Engelska 5 eller motsvarande
  • Konstnärlig kandidat- eller högskoleexamen i klassisk sång eller opera om minst 180 hp

  Om du inte har högskolepoäng som krävs kan du ansöka om reell kompetens, se nedan

   

  3. Övrig dokumentation som behövs för antagningsprocessen:

  • Du ska ange ditt röstfack
  • Du ska bifoga en repertoarlista på 6 arior och en romans/sång.
  • En text där du beskriver det egna projekt som du vill driva under utbildningen.
  • Ditt CV, här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa
  • En film där du framför två arior, max 150 mb
  • En ljudfil där du framför två arior, samma som på filmen, använd helst Wav eller Aiff

   

  4. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

   

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Antagningsgruppen gör ett första urval bland de sökande baserat på de insända ansökningshandlingarna. De sökande som går vidare kallas till fortsatta urvalsprov på Operahögskolan där antagningsgruppen bedömer din musikdramatiska gestaltningsförmåga och dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen genom fortsatta sång- och gestaltningsprov prov och en intervju. Dessa prov äger rum under vecka 7, 2019.

   

  Du kan läsa mer om antagningsprocessen här.

   

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för termin 1 är 253 500 SEK och för hela programmet 507 000 SEK.

  Stipendier för att täcka studieavgiften.

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.

Relaterat

Liknande utbildningar