Operasång - magister
Information
Ansök

Operasång - magister

Magisterprogrammet i opera med inriktning sång vid Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för opera vänder sig till dig som under ett år vill fördjupa och utveckla delar av ditt konstnärskap tillsammans med lärare med hög kompetens i en stimulerande opera- och forskningsmiljö.

Efter en tid i yrkeslivet, eller direkt efter din kandidatutbildning i klassisk sång eller opera, får du genom Institutionen för operas magisterprogram en möjlighet att ta tag i sidor av ditt konstnärskap som du vill vidareutveckla och fördjupa. Det kanske finns en roll som du vill studera in, eller så vill du få ett år för att arbeta med dina vokala och sceniska uttryck. Kärnan i utbildningen är ett självständigt arbete som kretsar kring en frågeställning i ditt yrke som operasångare, som du själv formulerar och sedan utvecklar under utbildningens gång.

Genom handledning av våra lektorer och professorer, genom studier av metoder i konstnärligt arbete och inom konstnärlig forskning, får du verktyg för att bedriva ett eget undersökande arbete som operasångare. Under dessa kursmoment kommer du också möta forskande konstnärer och studenter från andra institutioner på SKH. Du kommer även att få färdighetsträning genom instuderingar och sånglektioner och delta i en musikdramatisk redovisning på scen vid en offentlig föreställning.

Magisterprogrammet i sång ger dig verktyg att verka i yrkeslivet som en självständig och kreativ operasångare. Utbildningen är forskningsförberedande och ger behörighet till studier på doktorandnivå.

 • Läs mer om utbildningen

  Termin 1: Du har sånglektioner, instuderingar och arbetar sceniskt för att utveckla metoder för att arbeta självständigt. Du påbörjar ditt självständiga arbete som är det projekt du ansökte med. Genom seminarier och möten med forskare och studenter får du verktyg att utveckla detta arbete och dina frågeställningar.

  Termin 2: Du genomför och redovisar ditt självständiga arbete. Redovisningen har både en konstnärlig och reflekterande del. Du deltar i en musikdramatisk redovisning på scen vid en offentlig föreställning.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet

  • Konstnärlig kandidatexamen, kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.
    

  Särskild behörighet

  • Engelska 5 eller motsvarande
  • Konstnärlig kandidat- eller högskoleexamen i klassisk sång eller opera om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Bland de sökande som är behöriga till Magisterprogrammet i opera kommer att ske ett urval då utbildningsplatserna är begränsade. I urvalsproven bedöms din vokala teknik och din musikdramatiska gestaltningsförmåga och uttrycksvilja.

  Genom det projekt som du ansöker med görs en bedömning av din reflekterande förmåga och konstnärliga mognad, vilket också ligger till grund för urvalet.

  Det är värdefullt om du har grundläggande kunskaper i italiensk och tysk lyrisk diktion, men dessa kunskaper är inte avgörande i bedömningen.

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Du ansöker till programmet i två steg
   

  1. Anmäl dig till programmet på antagning.se
   Sista ansökningsdag: 17 januari 2022
   OBS! Välj "Hösten 2022" för din sökning!
    
  2. Lämna in arbetsprov via Varbi (enligt instruktioner nedan):
   Sista dag att lämna in arbetsprov via Varbi: 17 januari 2022

   

  Övriga viktiga datum för din ansökan

  • Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet: 1 februari 2022.*
  • Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 6 maj 2022.


  * 5 juli är sista kompletteringsdag för dig ska komplettera med provresultat för engelska eller svenska.

   Sista kompletteringsdag för examensbevis för dig som går sista terminen på en kandidatutbildning är vid registreringstillfället.

   

  Instruktioner för hur du skickar in ditt arbetsprov* via Varbi

  * Läs nedan vilken typ av dokumentation och/eller filer som du behöver skicka in för utbildningen du söker.

  Gör så här när du har kommit in i Varbi:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument/filer.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • Alla textdokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten/filerna med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

   

  Ladda upp följande dokument/arbetsprov i Varbi:

   

  1. Röstfack (ifylls som svar på fråga)
  2. Repertoarlista på 6 arior och en romans/sång (ifylls som svar på fråga)
  3. En text där du beskriver det egna projekt som du vill driva under utbildningen; 1 – 2 sidor A4, typsnitt Times New Roman 12 pt, 1,5 radavstånd, PDF-fil.
  4. En text där du motiverar varför du vill gå utbildningen, PDF-fil.
  5. Ladda upp ditt CV, där du anger tidigare utbildningar från och med gymnasieskola och en kortfattad beskrivning av din arbetslivserfarenhet.
  6. Film och ljudfil; Du ska ladda upp ett komprimerat filmklipp (mov, mp4, avi) och en icke komprimerad ljudfil (Wav, Aiff), på vardera max 10 minuter (max 150 Mb) där du framför två arior från din repertoarlista, samma arior i båda filerna. Inspelningen bör vara gjord så att din röst framträder på ett tydligt sätt; inte i en överakustisk lokal, till exempel en kyrka med mycket efterklang och med mikrofonen på långt avstånd, eller i en scenisk föreställning där du rör dig på långt håll från mikrofonen.

   

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov via Varbi får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars Varbis tekniska support.

  E-post: support@varbi.com
  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08.30–12.00 och 13.00–16.30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Bedömning av behörighet samt urval sker i flera steg. Bedömningen av betyg görs av Universitets- och högskolerådet. Bedömning av konstnärliga meriter görs av en antagningsgrupp vid SKH som  består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. En student kan också delta i antagningsprocessen men tar inga beslut.

  Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Urvalet bland dem som söker sker i flera steg. Bedömningen görs av en antagningsgrupp som är består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. Med i arbetet är även en studentrepresentant som dock inte är med och bedömer de sökande. Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg respektive vilka som inte går vidare. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Det första provet, Urvalsprov 1, sker baserat på inskickat material, med sista ansökningsdag 17 januari.

  Du får därefter besked om du går vidare till Urvalsprov 2 som genomförs på plats i Institutionen för operas lokaler i Stockholm i vecka 12; den 21 mars 2022.

  Urvalsprov 3 och 4 genomförs också på plats på skolan den 22 – 24 mars 2022, för de sökande som kallats vidare till dessa.

  Utförlig information om antagningsproven hittar du här.

   

   

   

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för Magisterprogrammet i opera med inriktning sång med start höstterminen 2022 är 274.000 SEK per termin och 548.000 SEK för hela programmet.

  Stipendier för att täcka studieavgiften.

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.

Relaterat

Liknande utbildningar