Operarepetitör - magister
Information
Ansök

Operarepetitör - magister

Är du pianist och brinner för att arbeta med sångare och musikdramatik? På den här ettåriga utbildningen får du tillägna dig kunskap och färdigheter som krävs för att arbeta som operarepetitör.

Utbildningen är öppen för sen anmälan

Sen anmälan innebär att det fortfarande är möjligt att söka utbildningen, att ansökningarna bedöms i den ordning de kommer in. Se till att skicka in din ansökan så snart som möjligt!

Magisterprogrammet Operarepetitör vänder sig till dig som har minst en konstnärlig kandidatexamen i musik med inriktning piano.

Du har antagligen spelat en del med sångare och kanske prövat att arbeta med opera, och vill fördjupa dina färdigheter och kunskaper.

Under utbildningen kommer du att arbeta under handledning tätt tillsammans med programstudenterna i opera, och fördjupa färdigheter som är relevanta för repetitörsyrket. Du kommer också att nyansera och bredda din förståelse för musikens dramaturgi och opera som konstart. 

Under studierna kommer du att arbeta med:

 • coaching
 • att representera en orkester i ditt pianospel
 • recitativ
 • att markera sångstämmor samtidigt som du spelar
 • grundläggande dirigering och kommunikationen med dirigent
 • ensembleledning
 • grundläggande röstkännedom och partiturstudium.

Att vara operastudent på SKH

Här kan du läsa mer om hur det är att vara operastudent på SKH, om praktik, internationella projekt, lärare och gäster, samarbeten och konserter samt stipendier. 

 • Läs mer om utbildningen

  Programmet omfattar ett års heltidsstudier om 60 högskolepoäng på avancerad nivå.

  Termin 1: Repetitör 1

  Delkurs 1: Repetitörens praktik, 25 hp

  Delkurs 2: Introduktion till reflektion och forskning genom den konstnärliga processen, 5 hp

  Termin 2: Examensarbete

  Delkurs 1: Förberedelse och musikalisk konception, 12,5 hp

  Delkurs 2: Praktiskt arbete i operaproduktion, 10 hp

  Delkurs 3: Reflektion genom den konstnärliga processen, 7,5 hp

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet

  • Konstnärlig kandidatexamen, kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

   

  Särskild behörighet

  • Konstnärlig musikalisk kandidatexamen eller yrkesexamen i piano om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.
  • Svenska 1, 2 och 3
  • Engelska 5 eller motsvarande.
  • Godkänt behörighetsprov.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för kursen är det värdefullt om du har andra förkunskaper såsom språkkunskaper (främst italienska, men kunskaper i franska, tyska och ryska är också värdefulla). Du får också gärna ha erfarenhet av att själv sjunga, av ensembleledning samt av cembalo- eller hammarklaverspel.

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Utbildningen är öppen för sen anmälan

  Vid sen anmäl: anmäl dig på antagning.se

  Inga arbetsprover behöver skickas in eftersom behöriga sökande antas i turordning till dess att platserna är fyllda. Bortse alltså från nedanstående instruktioner!

  Du ansöker till programmet i två steg

  1. Anmäl dig till programmet antagning.se
   Sista ansökningsdag: 16 januari 2023
   OBS! Välj "Hösten 2023" för din sökning!
  2. Lämna in arbetsprov via Varbi (enligt instruktioner nedan):
   Sista dag att lämna in arbetsprov via Varbi: 16 januari 2023
    

  Övriga viktiga datum för din ansökan

  • 1 februari 2023: Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet*
  • 1 februari 2023: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse (läs mer under rubriken Anmälnings- och studieavgifter).
  • 5 maj 2023: Antagningsbesked. Publiceras på Mina sidor på antagning.se.
    

   * 5 juli är sista kompletteringsdag för dig ska komplettera med provresultat för engelska eller svenska.

  *Sista kompletteringsdag för examensbevis för dig som går sista terminen på en kandidatutbildning är vid registreringstillfället.
   

  Instruktioner för hur du skickar in ditt arbetsprov* via Varbi

  * Läs nedan vilken typ av dokumentation och/eller filer som du behöver skicka in för utbildningen du söker.

   

  Gör så här när du har kommit in i Varbi:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument/filer.

   

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original och signerade. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten/filerna med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

   

  1. CV
   Ladda här upp ett kort CV med en beskrivning av dina viktigaste arbetslivserfarenheter inom musikområdet.
  2. Intyg
   Intyg/betyg bifogas som styrker ditt CV.

   

 • Efter sista ansökningsdag

  Bedömning av behörighet samt urval sker i flera steg. 

  Bedömningen av betyg görs av Universitets- och högskolerådet. Bedömning av konstnärliga meriter görs av en antagningsgrupp vid SKH som består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. En student kan också delta i antagningsprocessen men tar inga beslut. Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Urvalet bland dem som söker sker i två steg. Urvalet görs av en antagningsgrupp som består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. Med i arbetet är även en studentrepresentant som dock inte är med och fattar beslut om urval och antagning. Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg respektive vilka som inte går vidare. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Sökande som uppfyller behörighetskraven konstnärlig kandidat eller yrkesexamen i piano om minst 180 hp, Svenska 1-3 samt Engelska 5 kommer att kallas till ett särskilt behörighetsprov på plats.

  Utförlig information om behörighets- och antagningsprov hittar du här.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för Magisterprogrammet i opera med inriktning repetitör med start höstterminen 2023 är 277 500 SEK per termin och 555 000 SEK för hela programmet.

  Stipendier för att täcka studieavgiften

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.

Relaterat

Liknande utbildningar