Operarepetitör - magister
Information
Ansök

Operarepetitör - magister

Är du pianist och brinner för att arbeta med sångare och musikdramatik? Inom magisterprogrammet i opera med inriktning repetitör får du tillägna dig kunskap och färdigheter som krävs för att arbeta som operarepetitör.

Magisterprogrammet i opera med inriktning repetitör vänder sig till dig som har minst en konstnärlig kandidatexamen i musik med inriktning piano.

Du har antagligen spelat en del med sångare och kanske prövat att arbeta med opera, och vill fördjupa dina färdigheter och kunskaper.

Under utbildningen kommer du att arbeta under handledning tätt tillsammans med programstudenterna på institutionen för opera, och fördjupa färdigheter i coaching, musikens dramaturgi, ensembleledning, grundläggande röstkännedom och att representera en orkester i ditt pianospel.

Du kommer att bli presenterad för, och få möjlighet att praktiskt utveckla olika delar av repetitörsyrket så som orkester- och klaverutdragsreducering, partiturspel, sjunga och spela samtidigt, recitativ samt dirigera och spela med dirigent

 • Läs mer om utbildningen

  Programmet omfattar ett års heltidsstudier om 60 högskolepoäng på avancerad nivå.

  Termin 1: Repetitör 1

  Delkurs 1: Repetitörens praktik 25 hp

  Delkurs 2: Introduktion till reflektion och forskning genom den konstnärliga processen 5 hp

  Termin 2: Examensarbete

  Delkurs 1: Förberedelse och musikalisk konception 12,5 hp

  Delkurs 2: Praktiskt arbete i operaproduktion 10 hp

  Delkurs 3: Reflektion genom en konstnärliga processen 7,5 hp

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet

  • Konstnärlig kandidatexamen, kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

   

  Särskild behörighet

  • Konstnärlig musikalisk kandidatexamen eller yrkesexamen i piano om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.
  • Engelska 5 eller motsvarande.
  • Godkänt behörighetsprov.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för kursen är det värdefullt om du har andra förkunskaper såsom språkkunskaper (främst italienska, men kunskaper i franska, tyska och ryska är också värdefulla). Du får också gärna ha erfarenhet av att själv sjunga, av ensembleledning samt av cembalo- eller hammarklaverspel.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.

  • Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  • Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  2. Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla filer ska vara i pdf-format om inget annat anges
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå:

  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning på grundnivå för att visa att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Om du studerar sista året på en kandidatexamen ladda upp resultatintyg med slutförda kurser.

  Dokumentation som visar att du uppfyller det särskilda behörighetskraven:

  • Engelska 5 eller motsvarande
  • Konstnärlig musikalisk kandidatexamen eller yrkesexamen i piano om minst 180 hp.

  Om du inte har högskolepoäng som krävs kan du ansöka om reell kompetens, se nedan.

  Övrig dokumentation som behövs för antagningsprocessen:

  • Ladda upp ett dokument, där du anger tidigare utbildningar från och med gymnasieskola och en kortfattad beskrivning av dina viktigaste arbetslivserfarenheter.

  Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan.

  Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Du som är sökande från så kallat tredje land måste betala anmälningsavgift, och om du blir antagen, även studieavgift för dina högskolestudier i Sverige.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Alla sökande som har grundläggande och särskild behörighet kallas till behörighetsprov på SKH, institutionen för opera, Teknikringen 35 i Stockholm.

  Provet äger rum i vecka 16 och omfattar en eller två dagar i följd.

  Alla sökande genomför ett behörighetsprov varefter antagningsgruppen beslutar vilka sökande som går vidare till urvalsprov.

  Behörighetsprov

  • Du får spela en fritt vald operascen och markera sångstämmorna med din egen röst (i valfri oktav). Du väljer själv vilken scen du vill framföra, men du ska välja en scen från den romantiska perioden i översättning på svenska.

  I momentet bedömer vi förmåga att koncipiera en scen musikdramatiskt, förmåga att pianistiskt från ett klaverutdrag gestalta en orkesterklang, förmåga att spela och sjunga samtidigt.

  • Ett kort a-vista prov: en kort romans/lied med sångare. Spela med kort förberedelsetid (5 minuter).

  I provet bedömer vi förmågan att snabbt göra något pianistiskt funktionellt av en notbild och förmågan att musicera och samarbeta med en sångare.

  • Instuderingsprov: du får noter på en scen ur en opera (repertoar komponerad från och med 1950 och på svenska) och får förbereda dig i ett rum med piano i 30 minuter. Du jobbar därefter med en/två sångare med musikalisk interpretation och samtalar om musikalisk/musikdramatisk analys av scenen med antagningsgruppen.

  Här prövas förmågan att snabbt tillägna sig en notbild, förmågan att göra något pianistiskt av en notbild med kort förberedelse, förmågan till musikteoretisk och musikdramatisk analys i dialog med andra, och förmågan till praktisk tillämpning av analysen med sångare.

  De sökande som bedöms behöriga går vidare till Urvalsprov varefter beslut om antagning och reservplacering tas.

  Urvalsprov

  • Spela ett kort solostycke på piano (ca tre minuter långt).

  Du väljer själv repertoar.

  Provet bedömer den sökandes förmåga att gestalta pianistiskt.

  • Spela en operascen och markera sångstämmor med din egen röst (på italienska). Detta är ett obligatoriskt stycke, och materialet kommer att skickas ut till de sökande cirka 2 veckor innan provet genomförs.
  • I samma stycke sedan:
  1. coacha en sångare,
  2. följa dirigent (dirigent kommer in och gör andra musikaliska val i samma material).

  I momentet bedömer vi förmågan att koncipiera en scen musikdramatiskt, förmågan att pianistiskt från ett klaverutdrag gestalta en orkesterklang, förmågan att spela och sjunga samtidigt på främmande språk, förmågan att arbeta i dialog med en sångare och leda arbete med musikalisk gestaltning samt förmågan att följa en dirigent och musikalisk flexibilitet.

  Vilka sökande som antas eller reservplaceras till utbildningen meddelas så snart beslut tagits, i början av maj.

  Har du frågor är du välkommen att höra av dig via mejl till studieinfo@uniarts.se.

  Ange ordet Opera i ämnesraden.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för Magisterprogrammet i opera med inriktning repetitör med start höstterminen 2021 är 270.900 SEK per termin och 541.800 SEK för hela programmet.

  Stipendier för att täcka studieavgiften.

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.