Masterprogram dansdidaktik

Bli en del av Sveriges största och mest levande dansinstitution vid Stockholms konstnärliga högskola (SKH)! Masterprogrammet dansdidaktik (MADE) är en utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper i och om danspraktik och koreografi och hur man förmedlar kunskaper om dessa områden. MADE bjuder in erfarna dansutövare att engagera sig på djupet inom valfri dansgenre. Programmet riktar sig till yrkesverksamma inom området danspedagogik. Nedan hittar du information om programmets innehåll, upplägg och antagningsprocess.

MADE är en unik utbildning som förbereder dig för arbetssätt inom dans som blir allt mer varierande och gränsöverskridande. Det finns endast ett fåtal motsvarande utbildningar i världen. Programmet ges deltid på distans där du möter lärare och kurskamrater en intensivvecka per kurs. Detta möjliggör deltidsarbete under studierna. Fokus ligger på hur du kan förmedla och arbeta med dans och koreografi med en utforskande blick. Vi välkomnar olika dansgenrer, skapade både för scenkonstnärliga sammanhang men också för sociala sammanhang såsom tango, folkdans och community-dans.

MADE vill bidra till att förändra synen på dans genom att ställa frågor om vem som får möjlighet att dansa och vilka dansgenrer som har ansetts korrekta i västerländsk utbildning. Frågorna skapades ur en medvetenhet om det koloniala arvet där modernismens idé om original, upphovsperson och estetiska ideal per definition fungerat uteslutande. Hur kan istället en kritisk inkluderande danspraktik utvecklas? Hur kan ett inkluderande perspektiv genomsyra hela utbildningen och hur kan pedagogiska metoder utvecklas som bidrar till detta?

MADE välkomnar studenternas egna metoder, öppnar för kritiskt granskande förhållningssätt och ett interaktivt arbetssätt som är såväl process- som resultatinriktat. Du får stöd i att förena din egen danspraktik med ett konstnärligt och demokratiskt ledarskap. Du får också ökad kunskap om, i och utifrån dans där danskompetens ständigt utmanas och ifrågasätts. 

Att arbeta som danspedagog och ledare av konstnärliga processer i dans och koreografi

Du arbetar inom det konstnärliga och kulturella området i stort. Det innebär ofta att du befinner dig i gränslandet mellan att leda och undervisa dans i olika kontexter, både att skapa koreografi för scen men också för andra situationer utanför den teatrala kontexten. Det kan exempelvis innebära att utveckla danspedagogiska projekt i relation till frågor om integration, jämlikhet, genus och demokrati. Det kan också ske i samband med mer traditionell scenkonstnärlig verksamhet såsom samarbetsprojekt mellan danspedagoger och olika scenkonstärliga institutioner för att utveckla fler relationer mellan scen och samhälle. Det kan handla om att reflektera över den egna danspraktiken för en konstnärlig och didaktisk fördjupning, att formulera nya kurser i dans för barn och unga, att utforska dekoloniserande danstekniker och att bidra till frågor om dans, funktionsvariationer och ålderism. Våra alumner arbetar idag som danspedagoger, koreografer, universitetslärare, konstnärliga ledare på utbildningar, projekt och festivaler. Programmet öppnar också för en fortsättning inom akademin. Flera av våra alumner har vunnit pris för sina masteruppsatser, publicerat forskningsartiklar och fortsatt med att doktorera inom området.

Information

Studieperiod: Höstterminen 2023

Utbildningens omfattning: 120 hp

Huvudsakligt undervisningsspråk: Engelska

Studieort: Distans

Studietakt: 50 %

Ämnesenhet: Danspedagogik

Ansökningsperiod: 16 november 2022–16 januari 2023

Utbildningsplan/kursplan:Ladda ner

Programansvarig lärare Ami Skånberg

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se