Artography i teori och praktik inom högre utbildning
Information
Ansök

Artography i teori och praktik inom högre utbildning

A/R/Tography är en hybrid forskningsmetodologi som lägger vikt vid de tre positionerna Artist (A), Reseacher (R) och Teacher (T), och hur de kan kombineras. Med hybrid metodologi menas att A/R/Tography både är ett sätt att forska med/på egen undervisningspraktik, och ett sätt att undervisa genom ett forskande förhållningssätt.

A/R/Tography är utvecklad vid British Colombia University i Kanada utifrån en önskan om att inte skapa distans mellan identiteter som konstnär, forskare och lärare när man arbetar i högre konstnärlig eller konstpedagogisk utbildning. A/R/Tography innebär ett praktiknära och forskande förhållningssätt till egen undervisningspraktik och kan vara ett sätt att strukturera konstpedagogiska utbildningsförlopp. 

Genom kursen utvecklar du kunskap om A/R/Tography och praktisk erfarenhet som a/r/tograf. Kursen har några intensiva träffar som sker digitalt. Mellan samlingarna undersöker du individuellt och kollaborativt A/R/Tography som teori och metodologi, samt genomför själv en egen a/r/tografisk process.

Kursansvarig:

Tone Pernille Østern

 • Läs mer om utbildningen

  Kursen är uppdelad i två delkurser; en på 2,5 hp och en på 5 hp.

  Delkurs 1 (2.5 hp): 1 september 2022 – 27 och 28 oktober* 2022

  Delkurs 2 (5 hp): 12 januari 2023 – 17 och 18 april* 2023

  *27-28 oktober 2022 och 17-18 april 2023 är visningsdagar och man deltar endast på en av dagarna. Dag två av visningsdagarna arrangeras endast om antal studenter är stort.

  Den första delkursen (2,5 hp) har fokus på A/R/Tography som teori och metodologi. Den inleds med en hel dags digital undervisning där fokus är på vad A/R/Tography är. Det egna arbetet består av litteratursökning samt intervju av en självvald a/r/tograf. Upptäckterna som görs redovisas genom en digital exposition för medstudenter och kursansvarig.

  Den andra delkursen fokuserar på genomförande av en egen a/r/tografisk process. Processen inleds under en gemensam digital undervisningsdag. Det egna arbetet består av att genomföra ett eget a/r/tografiskt projekt med/på egen undervisningspraktik, kollegavägledning och vägledning med kursansvarig. Upptäckterna som görs redovisas genom en digital exposition för medstudenter och kursansvarig.

  Fokus är på att utveckla ett a/r/tografiskt, forskande och tillblivande förhållningssätt till egen undervisningspraktik, samt att kunna handleda a/r/tografiska processer.

  Kursansvarig:

  Tone Pernille Østern

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet:
  för studier på grundnivå med undantag från Svenska 1, 2, 3.


  Särskild behörighet:
  120 hp inom konstnärliga ämnen eller didaktik/pedagogik med konstnärlig inriktning.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det värdefullt om du har en egen etablerad undervisningspraktik i konstnärlig eller konstpedagogisk högre utbildning. 

 • Så här söker du

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdag. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Anmäl dig till kursenantagning.se
  Sista ansökningsdag: 19 April 2022

   

  OBS! Att nedanstående underlag för urval ska laddas upp i din ansökan på antagning.se  (Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar)

   

  1. En kort text där du svarar på följande frågor: Hur relaterar kursens tema till din pedagogiska verksamhet/erfarenhet? Vad i din egen verksamhet önskar du utveckla/fördjupa/reflektera kring? Max 1 A4 (ca 4000 tecken inklusive blanksteg)
  2. CV med relevanta erfarenheter för kursen
  3. intyg/betyg som styrker ditt CV

   

  Övriga viktiga datum för din ansökan

  • Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse: 3 maj 2022 (se Anmälnings- och studieavgifter längre ner på denna sida).
  • Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet: 21 juni 2022*
  • Publiceras på Mina sidor på antagning.se 12 juli 2022.

   *Du som går ut gymnasiet i ett EU/EES-land, Schweiz eller från IB/EB-programmet får komplettera med ditt gymnasiebetyg senast 5 juli. Andra kompletterande dokument ska du skicka in i samband med din anmälan. 

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än utbildningsplatser sker ett urval. Urval till kursen görs genom en samlad bedömning av inlämnade ansökningshandlingar.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften är 48 750 SEK för studenter från tredje land.

  Här kan du läsa mer om studieavgiften samt om hur du betalar den.