Tone Pernille Østern
Gästprofessor i Samtida dansdidaktik

Tone Pernille Østern

Avdelning: Institutionen för danspedagogik
E-post: tone.pernille.ostern@uniarts.se

På vilken utbildning och i vilket ämne undervisar du på SKH?
Jag undervisar och handleder på mastern i samtida dansdidaktik.

Vill du berätta något som du vill lyfta fram inom ditt område?
SKH har genom de senaste ungefär 10 åren flyttat danspedagogiken i en mindre normativ riktning, och det gör danspedagogutbildningen här särskilt spännande och framtidsorienterad i nordiskt perspektiv. Samtiden är flerkulturell, den ger plats till olika röster (eller i dansen: olika kroppar) och den är kritisk till stereotypa maktrelationer. Dansen har starka traditioner, och samtida dansdidaktik innebär för mig att kritiskt ta fatt på krävande frågor om hur, var och vem i dansen – i olika genrer och i olika kontexter. Att ta tag i dessa frågor, ser jag som centralt för att dans skall fortsätta vara och stärkas som en relevant konstform i dag, för många olika människor, i olika kontexter och i samhället.

Skriv gärna något mer om vad du tycker är viktigt inom ditt område eller om din roll som lärare, eller ge råd till sökande, vad gör du när du inte undervisar på SKH m.m.?
Våga satsa på dansen och delta i att utveckla och utforska hur dans kan vara en central och värdefull del av olika sektorer i samhället! Dans kan böjas och sträckas in i nya och oväntade former och sammanhang, och med en samtidsorienterad didaktik och ett koreografiskt förhållningssätt kan dans vara en plats för meningsskapande för många olika människor och grupper. Min roll som lärare liknar koreografens – att ge impulser som bidrar till att andra kan skapa och lära. Framför allt innebär min roll som lärare att jag själv lär mig av alla studenter jag möter – ett stort privilegium man har som lärare: man är i en ständig och livslång lärandeprocess.

(Foto: Daniel Almli)