Strategisk plan

Här kan du läsa vår strategiska plan för perioden 2024–2027. Den finns både att läsa i textform och att hämta hem som PDF.
Foto: Per Bolkert/SKH

Vision

Stockholms konstnärliga högskola ska vara ett internationellt ledande konstnärligt universitet där konstnärlig utbildning och forskning skapar förutsättningar för konst som en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället.

Mål

Utbildning

Vi ska:

 • verka för en hög kvalitet genom att erbjuda en attraktiv utbildningsmiljö präglad av excellens där studentinflytande, olika färdigheter och bakgrunder tas till vara.
 • ha studenternas lärande i centrum och säkerställa ämnesöverskridande och samskapande utbildningsvägar.
 • ha en öppen utbildningsmiljö präglad av internationella perspektiv som ger förutsättningar för att utveckla konstnärlig kraft, initiativ och mod.
 • säkerställa att våra studenter bär med sig kunskap så att de kan bidra till samhällets utveckling och känna stolthet över sin tid på SKH.
 • säkerställa att forskningsresultat och nya metoder förbättrar utbildningskvaliteten.

Konstnärlig forskning

Vi ska:

 • ha en robust forskningsmiljö, med en nära koppling till utbildning och konstnärlig praktik, som präglas av att den är internationellt relevant, synlig, öppen, hållbar och etisk.
 • driva utvecklingen av samskapande konstnärlig forskning som är risktagande, modig och framåtblickande.
 • bedriva banbrytande forskning som flyttar gränser och gestaltar nya verkligheter.
 • stärka förutsättningarna för gränsöverskridande forskningsprojekt.
 • dela med oss av vår forskning, dess processer och resultat samt visa att konstnärlig forskning stärker samhället och dess demokratiska uthållighet.

Samverkan

Vi ska:

 • vara en aktiv samhällsaktör, som med konstens verktyg speglar, utmanar och medverkar till att forma samhället.
 • driva utveckling av utbildning och forskning genom ömsesidig strategisk nationell och internationell samverkan.
 • bygga upp former för dialog, nätverkande och kompetensutveckling för alumner och professionella konstnärer.
 • arbeta för ömsesidigt utbyte av processer och resultat från utbildning och forskning i forum som är öppna.
 • utöka antalet finansieringskällor och arbeta för att öka andelen extern finansiering.

SKH tillsammans

Vi ska:

 • arbeta för en kultur som är generös och utmärks av samskapande, tillit, engagemang och ansvarstagande.
 • stärka ett attraktivt och jämlikt arbets- och studieliv där olika perspektiv tillvaratas och medarbetare och studenter ges utrymme för dialog och reflektion.
 • arbeta för hållbarhet, med hänsyn till miljö, sociala aspekter och ekonomi.
 • säkerställa kompetens med många olika perspektiv och färdigheter för en kontinuerlig utveckling av SKH.
 • förbereda verksamheten så att synergier kan uppnås när vi samlokaliserar oss.

Strategisk plan 2024–2027

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se