Vision och mål

Stockholms konstnärliga högskola, SKH, utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Vi vill med vår unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning ge nya möjligheter för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling.
Vision-och-mål_FotoXX.jpgFoto: Martin Hellström
 

På SKH finner du en attraktiv studie- och arbetsmiljö där vi arbetar för en bred rekrytering av studenter och medarbetare. I och med den framväxande miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt. Tillsammans skapar vi dynamiska mötesplatser för självständiga konstnärer, pedagoger och forskare i dialog med det omgivande samhället, såväl nationellt som internationellt.

Högskolan har cirka femhundra studenter och tvåhundrafemtio medarbetare.

Examenstillstånd på forskarnivå

I juni 2016 fick SKH som första konstnärliga högskola i Sverige tillstånd att utfärda examenstillstånd på forskarnivå.

Vision

Stockholms konstnärliga högskola skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling.

Mål

För att uppnå visionen ska vi

  • utbilda självständiga konstnärer, pedagoger och forskare som driver utvecklingen inom sina områden
  • vidareutveckla den dynamiska och kritiskt reflekterande miljön för forskning och utvecklingsarbete
  • utveckla mötesplatser och föra dialog med de professionella fälten och det omgivande samhället
  • vidareutveckla våra kompetenser för att möta framtida utmaningar och förändrade förutsättningar med excellens, mångfald och risktagande
  • vara en administrativt sammanhållen organisation med en transparent, attraktiv och dynamisk studie- och arbetsmiljö där vi arbetar för en bred rekrytering av studenter och medarbetare
  • uppfylla kraven för att uppnå universitetsstatus.