Vision och mål

Stockholms konstnärliga högskola, SKH, utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar.
Vision-och-mål_FotoXX.jpgFoto: Martin Hellström
 

På SKH finner du en attraktiv studie- och arbetsmiljö där vi arbetar för en bred rekrytering av studenter och medarbetare. I och med den framväxande miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Högskolan har cirka femhundra studenter och tvåhundrafemtio medarbetare.

Examenstillstånd på forskarnivå

I juni 2016 fick SKH som första konstnärliga högskola i Sverige tillstånd att utfärda examenstillstånd på forskarnivå.

Vision

SKH ska vara ett ledande konstnärligt universitet som genom sin banbrytande utbildning och forskning stärker konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar.

Mål

För att uppnå visionen ska vi främja en samlad miljö som möjliggör till ansvarsfullt risktagande inom konstskapande där vi:

  • utbildar morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger som kan driva utvecklingen av konstarterna i samhället
     
  • utvecklar experimentella, innovativa och samverkansdrivna konstnärliga forskningsmiljöer där konstformer, dialogen kring konsten och utbildningarna stärks
     
  • bidrar på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället genom nyskapande arenor
     
  • gemensamt bär en kultur med stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas