Högskolestyrelse

Styrelsen för Stockholms konstnärliga högskola 1 maj 2023–30 september 2024.

Utsedda av regeringen

Följande externa ledamöter har av regeringen blivit utsedda att ingå i SKH:s styrelse för perioden 1 maj 2023–30 september 2024.

Peter Egardt, f.d. landshövding. Utsedd till styrelsens ordförande.

Ana Betancour, professor

Helena Bjarnegård, riksarkitekt

Johan A. Haarberg, direktör

Gerhard Hoberstorfer, skådespelare

Fransesca Quartey, skådespelare

Kent Waltersson, universitetsråd

Moira von Wright, professor

Lärarrepresentanter

Utsedda genom val för perioden 9 juni 2023 - 30 april 2025.

Erik Gandini, professor, ämne film och media

Ylva Hofvander Trulsson, professor, ämne danspedagogik

Christine Morgan, lektor, ämne opera

Studentrepresentanter

Natalia Perea Santana, Studentrepresentant STUDAC

Sandra Bendrik, Studentrepresentant Opera

NN, Studentrepresentant Dramatiska kåren

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se