Styrelse

Följande personer är ledamöter i styrelsen för Stockholms konstnärliga högskola från 1 maj 2017 till och med 30 april 2020.

Styrelsen2017.jpg
Från vänster: Niklas Hald, Ingrid Redbark Wallander, Maureen Hoppers, Paula Crabtree, Kåre Bremer, Klára Utke Àcs, Viola Nilsson, Itte Lundgren, Johan Haarberg, Emma Stenström, Joris Grouwels, Magnus Aspegren och Danjel Andersson. Ann Fust och Anna Serner saknas på bilden. (Foto: Roland Sterner).

Utsedda av regeringen

Kåre Bremer, ordförande, professor

Danjel Andersson, Director, Dansehallerne DK

Magnus Aspegren, vd Riksteatern, styrelseordförande Södra teatern AB

Paula Crabtree, rektor Stockholms konstnärliga högskola

Ann Fust, rådsdirektör

Johan A. Haarberg, f.d. programdirektör Norwegian Artistic Research Programme, Aksjeselskapet HogH i Bergen

Maureen Hoppers, kommunikationschef, Rikseatern

Anna Serner, vd Svenska Filminstitutet

Emma Stenström, docent Handelshögskolan

Lärarrepresentanter

Niklas Hald

Itte Lundgren

Ingrid Redbark Wallander

Studentrepresentanter

Tove Myrne Widfors, Studentrepresentant StDH

Love Andersson, Studentrepresentant DOCH

Richard Lindström, Studentrepresentant OHS

Av personalorganisationerna utsedda företrädare för de anställda

Åsa Teglund, facklig företrädare OFR