Styrelse

Styrelsen för Stockholms konstnärliga högskola 1 maj 2020 - 30 april 2023.

Utsedda av regeringen

Följande externa ledamöter har av regeringen blivit utsedda att ingå i SKH:s styrelse för perioden 1 maj 2020 - 30 april 2023.

Sture Carlsson, direktör. Utsedd till styrelsens ordförande

Ana Betancour, professor

Vakant

Johan A. Haarberg, direktör

Anders Hedeborg, kommunalråd

Gerhard Hoberstorfer, skådespelare

Moira von Wright, professor

Linda Zachrison, f.d. kulturråd, utsågs fr.o.m. 1 juli 2020

Lärarrepresentanter

Utsedda genom val för perioden 25 maj 2020 - 30 april 2023.

Karl Sandzén, lektor, Institutionen för film och media

Stina O’Connell, adjunkt, Institutionen för danspedagogik

Christine Morgan, lektor, Institutionen för opera

Studentrepresentanter

Thomas Grahndin Jensen, Studentrepresentant STUDAC

Hans Klareskog, Studentrepresentant OHS

Vakant, Studentrepresentant Dramatiska kåren