Personalansvarsnämnden

Arbetsgivarens ledamöter är utsedda av högskolestyrelsen. Representanter för personalen är utsedda av Saco-S och OFR/S, i enlighet med personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Ledamöter utsedda av högskolestyrelsen 2022-05-01 och tillsvidare

Rektor Paula Crabtree, ordförande
Ersättare: Rektors ställföreträdare/prorektor Ellen Røed

Högskolestyrelsens ordförande Sture Carlsson
Ersättare: Högskolestyrelsens vice ordförande Johan Haarberg

Högskoledirektör Eva Öquist
Ersättare: Ställföreträdande högskoledirektör Sara Månsson

Prefekt Johanna Garpe
Ersättare: Prefekt Walter Ferrero

Personalföreträdare utsedda av Saco-S och OFR/S

NN (OFR/S)
NN (Saco-S)

Föredragande
HR-chef Anders Eriksson

Ersättare
Förhandlingschef Sara Månsson