Personalansvarsnämnden

Arbetsgivarens ledamöter är utsedda av högskolestyrelsen på tre år, 2017-01-01 - 2019-12-31.

Representanter för personalen är utsedda av Saco-S och OFR/S, i enlighet med personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Ledamöter utsedda av högskolestyrelsen 13 december 2016

 • Rektor Paula Crabtree, ordförande
  Ersättare: Rektors ställföreträdare/prorektor Johan Scott
   
 • Högskolestyrelsens ordförande Kåre Bremer
  Ersättare: Högskolestyrelsens vice ordförande
   
 • Högskoledirektör Eva Öquist
  Ersättare: Ställföreträdande högskoledirektör
   
 • Ordförande i Nämnden för utbildning och forskning Johanna Garpe
  Ersättare: Prefekten på institutionen för opera Anna Lindal

Personalföreträdare utsedda av Saco-S och OFR/S enligt personalföreträdarförordningen (1987:1101)

 • Åsa Teglund (OFR/S)
 • Klas Dykhoff (Saco-S)

 

Föredragande
HR- chef

Ersättare
Ställföreträdande HR-chef