Personalansvarsnämnden

Arbetsgivarens ledamöter är utsedda av högskolestyrelsen. Representanter för personalen är utsedda av Saco-S och OFR/S, i enlighet med personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Ledamöter utsedda av högskolestyrelsen 2019-02-20 och tillsvidare

Rektor Paula Crabtree, ordförande
Ersättare: Rektors ställföreträdare/prorektor Eli Bø

Högskolestyrelsens ordförande Sture Carlsson
Ersättare: Högskolestyrelsens vice ordförande Johan Haarberg

Högskoledirektör Eva Öquist
Ersättare: Ställföreträdande högskoledirektör Jonatan Palmquist

Prefekt på institutionen för scenkonst Johanna Garpe
Ersättare: Prefekten på institutionen för cirkus Walter Ferrero

Personalföreträdare utsedda av Saco-S och OFR/S

NN (OFR/S)
NN (Saco-S)

Föredragande
HR-chef Sara Månsson

Ersättare
Ställföreträdande HR-chef