Högskoleledning

Högskolans ledning består av rektor, prorektor, högskoledirektör, vicerektor för forskning samt sju prefekter.

Rektor

Paula Crabtree
Telefon: 08 49 400 000
E-post: rektor@uniarts.se

Prorektor

Eli Bø
Telefon: 08 49 400 297
E-post: eli.bo@uniarts.se

Högskoledirektör

Eva Öquist
Telefon: 08 49 400 211
E-post: eva.oquist@uniarts.se

Vicerektor för forskning

Cecilia Roos
Telefon: 08 49 400 863
E-post: cecilia.roos@uniarts.se

Prefekter

Institutionen för cirkus

Walter Ferrero
Telefon: 08 49 400 906
E-post: walter.ferrero@uniarts.se

Institutionen för dans

Kristine Slettevold
Telefon: 08 49 400 866
E-post: kristine.slettevold@uniarts.se

Institutionen för danspedagogik

Ylva Hofvander Trulsson
Telefon: 08 49 400 715
E-post: ylva.hofvandertrulsson@uniarts.se

Institutionen för Film och media

Maria Hedman Hvitfeldt
Telefon: 08 40 400 607
E-post: maria.hedmanhvitfeldt@uniarts.se

Institutionen för opera

Lise-Lotte Axelsson
Telefon: 08 49 400 511
E-post: lise-lotte.axelsson@uniarts.se

Institutionen för scenkonst

Johanna Garpe
Telefon: 08 49 400 315
E-post: johanna.garpe@uniarts.se

Institutionen för skådespeleri

Josette Bushell-Mingo
Telefon: 08 49 400 630
E-post: josette.bushell-mingo@uniarts.se