Högskoleledning

Högskolans ledning består av rektor, prorektor, högskoledirektör, vicerektor för forskning, vicerektor för samverkan samt sju prefekter.

Rektor

Paula Crabtree

Telefon: 08 49 400 000
E-post: rektor@uniarts.se

Prorektor

Johan Scott

Telefon: 08 49 400 611
E-post: johan.scott@uniarts.se

Högskoledirektör

Eva Öquist

Telefon: 08 49 400 211
E-post: eva.oquist@uniarts.se

Vicerektor för forskning

Cecilia Roos

Telefon: 08 49 400 863
E-post: cecilia.roos@uniarts.se

Vicerektor för samverkan

Pia Muchin

Telefon: 08 49 400 511
E-post: pia.muchin@uniarts.se

Prefekter

Institutionen för cirkus

Walter Ferrero

Telefon: 08 49 400 906
E-post: walter.ferrero@uniarts.se

Institutionen för dans

Anna Efraimsson

Telefon: 08 49 400 843
E-post: anna.efraimsson@uniarts.se

Institutionen för danspedagogik

Beata Alving

Telefon: 08 49 400 821
E-post: beata.alving@uniarts.se

Institutionen för Film och media

Maria Hedman Hvitfeldt

Telefon: 08 40 400 607
E-post: maria.hedmanhvitfeldt@uniarts.se

Institutionen för opera

Tf Prefekt Pia Muchin

Telefon: 08 49 400 511
E-post: pia.muchin@uniarts.se

Institutionen för scenkonst

Christina Molander

Telefon: 08 49 400 315
E-post: christina.molander@uniarts.se

Institutionen för skådespeleri

Josette Bushell-Mingo

Telefon: 08 49 400 630
E-post: josette.bushell-mingo@uniarts.se