Högskoleledning

Högskolans ledning består av rektor, prorektor, högskoledirektör, vicerektor för forskning samt två prefekter.

Rektor

Paula Crabtree
Telefon: 08 49 400 000
E-post: rektor@uniarts.se

Prorektor

Ellen Røed
Telefon: 08 49 400 317
E-post: ellen.roed@uniarts.se

Högskoledirektör

Eva Öquist
Telefon: 08 49 400 211
E-post: eva.oquist@uniarts.se

Vicerektor för forskning

Cecilia Roos
Telefon: 08 49 400 863
E-post: cecilia.roos@uniarts.se

Prefekter

Walter Ferrero
Telefon: 08 49 400 906
E-post: walter.ferrero@uniarts.se

Maria Hedman Hvitfeldt
Telefon: 08 40 400 607
E-post: maria.hedmanhvitfeldt@uniarts.se