Brinellvägen 58

På Brinellvägen 58 har dans och danspedagogik sin hemvist.

Huset på Brinellvägen 58 är byggt 1966 för Maskinteknik inom KTH. I huset fanns också Energiteknik som idag flyttat till grannhuset på Brinellvägen 68. Arkitekt var Gunnar Henriksson som även ritat Arkitekturhögskolan. Dåvarande Danshögskolan flyttade in i byggnaden 2006 och lokalerna omfattar ca 8000 m².

Danslokal med dansare i.
Brinellvägen 58. Foto: Bengt Söderström
 

Huset på Brinellvägen 58 har totalt 14 dansstudior inklusive fyra stora (som alla är ca 200 m² och har 9 meter i takhöjd), fyra mellanstora (ca 100-120 m²) och sex mindre (60-80 m²). Samtliga dansstudior och scenen har golvvärme. Scenen (ca 350 m²) är flexibel med flyttbara gradänger som gör att scenrummet kan förändras efter behov.

Interiörbild på danslokal på Brinellvägen 58
Brinellvägen 58. Foto: Jasmine Attié
.
 
Danslokal-blackbox_Bengt-Söderström-1100x620.jpgDanslokal på Brinellvägen 58. Foto: Bengt Söderström
 

Tillgänglighet

Bilparkering: Parkeringsplatser för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till huvudentrén.

Entré: Huvudentrén vid Brinellvägen 58 är i markplan och är försedd med automatisk dörröppnare.

Hiss: Hiss är försedd med tryckknapp för automatisk dörröppning. Alla verksamhetsplan kan nås med rullstol.

HWC: Toalett anpassad för funktionsnedsatta finns på samtliga verksamhetsplan utom källarplanet.

Tillfälliga utrymningsplatser vid brand

Vid brand finns det ”tillfälliga utrymningsplatser” där rullstolsburna kan invänta hjälp med evakuering. Utrymningsplatserna är belägna på samtliga plan i anslutning till trapphuset vid Brinellvägen 34. Följ utrymningsskyltar med rullstolssymbol.

Uthyrning

SKH får många förfrågningar om uthyrning av högskolans lokaler, både från före detta studenter och från andra personer och organisationer. Vår strävan är att bemöta dessa förfrågningar på ett positivt sätt utan att åsidosätta verksamhetens behov eller säkerhet.

Följande riktlinjer är styrande vid lokaluthyrning:

De studior som finns på Brinellvägen ska i första hand användas för högskolans undervisning och forskning. Lokaler kan också hyras av anställda, studenter eller utomstående under förutsättning att verksamhet inte störs.

Uthyrningar av lokaler på Brinellvägen hanteras av Fredrik Heimdahl, fastighets- och säkerhetsansvarig vid FAS.

Tel +46 8 494 00 306
fredrik.heimdahl@uniarts.se

Konsten på Brinellvägen 58

Antony Gormley: Domain (Maria)

Antony Gormlys Domain (Maria)
Anyony Gormleys Domain (Maria). Foto: Håkan Larsson
 

Den Londonbaserade konstnären Antony Gormley beskriver sitt konstverk likt en "antenn i mänsklig form", som med sin placering förvandlar byggnadens lite fyrkantiga karaktär till en plats för fantasifullt experimenterande och skapande.

Under våren 2006 arrangerade dåvarande Danshögskolan, efter konstnärens instruktioner, en fest. Studenter och lärare som ville stå modell för konstverket uppmanades att skriva sitt namn på en lapp och lägga lappen i en hatt. Maria Ulriksson, som då studerade andra året på Danspedagogutbildningen, vann lottdragningen. I maj reste hon till Gormleys ateljé i nordöstra London där hennes kropp packades in i plastfolie och täcktes från huvud till tå med ett lager av gips. När gipset stelnat skars hon försiktigt ut ur sin negativa form som sedan användes för att bygga skulpturen.

I kontrast till Gormleys solida och täta avgjutningar av sig själv, saknar den här skulpturen en väl definierad yta. Istället är den uppbyggd av tunna stänger av stål som sammanfogade skapar en hudlös, spretig struktur i mänsklig gestalt. Som en bild av en människas själ eller energifält, separerad från sin kropp. Metallstängerna reflekterar känsligt omgivningen, vibrerar oregelbundet vid minsta vindpust.

Konstnären har refererat till konstverket som "en konstant närvaro" som mäter omgivningens förändringar, genom skiftande årstider och under olika tider på dygnet.

Konst på Brinellvägen deponerad av Statens Konstråd

Lars Arrhenius (1966-2020)

The Street, 2004
Animation 6.24 minuter

The Street porträtterar livet längs en gata under 24 timmar. De boende här har förlorat alla individuella särdrag och är istället representerade av de symboler för människor som används överallt i urbana miljöer (för att tala om vad vi bör, får och inte får göra). Normativ lydnad präglar dessa människor som föder barn på sjukhus, äter till bords, tränar på gym, bajsar i toaletten, flirtar på disco och gör barn i sängen. Det rör sig också ett genomsnittligt antal marginaliserade människor längs The Street. En hemlös man tigger varje dag efter pengar och en prostituerad kvinna väntar in torskar i ett gathörn. Tillsammans utgör människorna längs gatan ett skrämmande, men samtidigt komiskt mikrokosmos, ett socialt maskineri styrt av konventioner.
(Statens konstråd: SK0410-078)

Ylva Ogland (f 1974)

Rapture, 2002
Screentryck, olja på duk.

Jenny Källman (f 1973)

Fotografier:
• I fönstret
• Lido
• Vit tiger
• Flicka med pinne
• Sommarbarn
• Mammas balkong,
2005-2006
• Anette
• Leopard

Mattias Olofsson (f 1973)

En serie porträtt, 2003
Teckning, blyerts på papper

Hans Wigert (f 1932-2015)

3 grafiska blad:
Bland gök och tallört SK9003-059
• Vassbåten SK9003-060
• På ängen SK9003-061