Brinellvägen 34

På Brinellvägen 34 har cirkus sin hemvist. Där hittar du även vår cirkushall.

Byggnaden byggdes ursprungligen 1972 för Väg- och vattenteknik inom KTH och är ritad av Gunnar Henriksson. Cirkusutbildningen flyttade in i huset 2012, efter ombyggnation.

Cirkushallen-2017_Bengt-Söderström_1100x620.jpg
Inne i cirkushallen på Brinellvägen 34. Foto: Bengt Söderström
 

SKH:s lokaler på Brinellvägen 34 omfattar totalt 1910 m², varav cirkushallen är ca 325 m². Fastigheterna ägs av Akademiska Hus, som också varit ansvarig för ombyggnaderna.

DOCH cirkushall Brinellvägen 34
Cirkushallen på Brinellvägen 34. Foto: Einar Kling-Odencrants
 

Tillgänglighet

Bilparkering: Parkeringsplats avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till entrén vid Brinellvägen 34.

Entré: Entrén vid Brinellvägen 34 ligger i markplan och är försedd med automatisk dörröppnare.

Hiss: Alla verksamhetsplan kan nås med rullstol.

HWC: Toalett anpassad för funktionsnedsatta finns på varje våningsplan och är utrustade med trygghetslarm. I vilrum och HWC finns trygghetslarm med röda tryckknappar märkta "nödsignal".

Tillfälliga utrymningsplatser vid brand

Vid brand finns det ”tillfälliga utrymningsplatser” där rullstolsburna kan invänta hjälp med evakuering. Utrymningsplatserna är belägna på samtliga plan i anslutning till trapphuset vid Brinellvägen 34. Följ utrymningsskyltar med rullstolssymbol.

Uthyrning

SKH får många förfrågningar om uthyrning av högskolans lokaler, både från före detta studenter och från andra personer och organisationer. Högskolans strävan är att bemöta dessa förfrågningar på ett positivt sätt utan att åsidosätta verksamhetens behov eller säkerhet. Följande riktlinjer är styrande vid lokaluthyrning:

De studior som finns på Brinellvägen 34 och 58 ska i första hand användas för högskolans undervisning och forskning. Lokaler kan också hyras av anställda, studenter eller utomstående under förutsättning att verksamhet inte störs.

Uthyrningar av lokaler på Brinellvägen hanteras av Fredrik Heimdahl, fastighets- och säkerhetsansvarig vid FAS.

Tel +46 8 494 00 306
fredrik.heimdahl@uniarts.se

Konsten på Brinellvägen 34

Tilda Lovell: The Other Tree

Tilda Lovell The Other Tree fasaden på DOCHs cirkushall
Tilda Lovell The Other Tree. Foto: Ben Hopper
 

På cirkushallens tegelröda fasaden reser sig en sju meter hög silhuett av ett träd i matt svart plåt. Det är Tilda Lovells konstgestaltningen The Other Tree. Handgjorda symboler och objekt med lackerade metalldetaljer hänger från trädets grenar och låter lite i vinden. Konstverket för tankarna till sagan och mytens världar och relaterar till den kreativa verksamheten innanför väggarna, samtidigt som det är öppet att tolkas för alla passerande på KTH´s campusområde.

Konst på Brinellvägen deponerad av Statens Konstråd

Lars Arrhenius (1966-2020)

The Street, 2004
Animation 6.24 minuter

The Street porträtterar livet längs en gata under 24 timmar. De boende här har förlorat alla individuella särdrag och är istället representerade av de symboler för människor som används överallt i urbana miljöer (för att tala om vad vi bör, får och inte får göra). Normativ lydnad präglar dessa människor som föder barn på sjukhus, äter till bords, tränar på gym, bajsar i toaletten, flirtar på disco och gör barn i sängen. Det rör sig också ett genomsnittligt antal marginaliserade människor längs The Street. En hemlös man tigger varje dag efter pengar och en prostituerad kvinna väntar in torskar i ett gathörn. Tillsammans utgör människorna längs gatan ett skrämmande, men samtidigt komiskt mikrokosmos, ett socialt maskineri styrt av konventioner.
(Statens konstråd: SK0410-078)

Ylva Ogland (f 1974)

Rapture, 2002
Screentryck, olja på duk.

Jenny Källman (f 1973)

Fotografier:
• I fönstret
• Lido
• Vit tiger
• Flicka med pinne
• Sommarbarn
• Mammas balkong,
2005-2006
• Anette
• Leopard

Mattias Olofsson (f 1973)

En serie porträtt, 2003
Teckning, blyerts på papper

Hans Wigert (1932-2015)

3 grafiska blad:
Bland gök och tallört SK9003-059
• Vassbåten SK9003-060
• På ängen SK9003-061