Konstnärlig och pedagogisk skicklighet

Här är de kriterier för konstnärlig och pedagogisk skicklighet som krävs för att söka jobb som professor, biträdande professor, lektor eller adjunkt.
Cirkusstudent står i brygga på en trapets. Från cirkusredovisningen Now you see, från 2021.
Foto: Einar Kling Odencrants/SKH

Gå direkt till konstnärlig och pedagogisk skicklighet för:

Professor

Biträdande professor

Lektor

Adjunkt

Professor

Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet, 4 kap. 3 § HF.

Konstnärlig skicklighet på professorsnivå innebär att man är ledande inom sitt konstnärliga område och/eller har genomfört konstnärlig forskning av högsta kvalitet. Kvalitén på verksamheten ska vara på högsta internationella nivå, dessutom ska man ha en både djup och bred kunnighet inom sitt konstnärliga område. Konstnärlig skicklighet innebär också god förmåga att bygga upp, leda och utveckla aktuellt konstnärligt område samt god förmåga att kommunicera kunskap om området. Även andra bidrag till kunskapsutvecklingen är meriterande, till exempel uppdrag som opponent eller sakkunnig.

Pedagogisk skicklighet på professorsnivå innebär att man visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang inom eller utom högskolan samt förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalité på olika nivåer. Pedagogisk skicklighet innebär också erfarenhet av forskningsanknytning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, eller motsvarande skicklighet visad i konstnärliga sammanhang utanför högskolan. Begreppet pedagogisk skicklighet innefattar även pedagogiskt engagemang och en väl utvecklad och skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn.

Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Ytterligare behörighetskrav kan beslutas i enskilt anställningsärende.

Biträdande professor

Behörig att anställas som biträdande professor är den som har visat såväl konstnärlig/vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Konstnärlig skicklighet på biträdande professorsnivå innebär att man är ledande inom sitt konstnärliga område, och/eller har genomfört konstnärlig forskning av hög kvalitet. Kvalitén på verksamheten ska vara på hög internationell nivå, dessutom ska man ha en djup kunnighet inom sitt konstnärliga område. Konstnärlig skicklighet innebär också god förmåga att bygga upp och utveckla aktuellt konstnärligt område samt god förmåga att kommunicera kunskap om området. Även andra bidrag till kunskapsutvecklingen är meriterande, till exempel uppdrag som opponent eller sakkunnig.

Pedagogisk skicklighet på biträdande professorsnivå innebär att man visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang inom eller utom högskolan samt förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalité på olika nivåer. Pedagogisk skicklighet innebär och erfarenhet av forskningsanknytning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, eller motsvarande skicklighet visad i konstnärliga sammanhang utanför högskolan. Begreppet pedagogisk skicklighet innefattar även pedagogiskt engagemang och en väl utvecklad och skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn.

Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Ytterligare behörighetskrav kan beslutas i enskilt anställningsärende.

Lektor

Behörig att anställas som lektor är

  • inom konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, 4 kap. 4 § HF.
  • inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, 4 kap. 4 § HF.

Konstnärlig skicklighet på lektorsnivå innebär att man har både breda och djupa kunskaper inom sitt konstnärligaområde, och/eller har genomfört konstnärlig forskning. Konstnärlig skicklighet innebär vidare god förmåga att utveckla och genomföra forskning och eller utvecklingsarbete av hög kvalité, erfarenhet av handledning på grundnivå - och avancerad nivå samt god förmåga att kommunicera kunskap om området.

Pedagogisk skicklighet på lektorsnivå innebär att man visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang inom eller utom högskolan samt förmåga att utveckla och genomföra utbildning av hög kvalité på olika nivåer. Pedagogisk skicklighet innebär också erfarenhet av pedagogiskt utvecklings- arbete samt medverkan i forskningsanknytning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, eller motsvarande skicklighet visad i konstnärliga sammanhang utanför högskolan. Begreppet pedagogisk skicklighet innefattar även pedagogiskt engagemang och en väl utvecklad och skriftligt redovisad pedagogisk grundsyn.

Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Ytterligare behörighetskrav kan beslutas i enskilt anställningsärende..

Adjunkt

Behörig att anställas som adjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens eller annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå. Ytterligare behörighetskrav kan beslutas i enskilt anställningsärende.

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se