Anmälan om företrädesrätt till återanställning

Om du blivit uppsagd från SKH på grund av arbetsbrist eller tidsbegränsad anställning som inte förlängts, kan du i vissa fall göra en anmälan för anspråk på företrädesrätt.
Ljuscirklar i orange - en scenografi-detalj. Från Siri Bertling-Wiiks redovisning i masterprogrammet i scenkonst.
Foto: Per Bolkert/SKH

Vem kan anmäla anspråk på företrädesrätt?

Denna sida vänder sig enbart till dig som blivit uppsagd från Stockholms konstnärliga högskola på grund av arbetsbrist eller av samma skäl inte fått din tidsbegränsade anställning förlängd och att du av den anledningen har rätt till företrädesrätt till återanställning hos Stockholms konstnärliga högskola enligt bestämmelserna i 25 § LAS.

Om du har rätt till företrädesrätt framgår av ditt uppsägningsbesked och du ska ha fått ett informationsbrev om företrädesrätt av din närmsta chef. Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägningen skedde respektive från besked om den tidsbegränsade anställningens upphörande samt under nio månader efter det att anställningen upphört.

Hur anmäler du anspråk på företrädesrätt?

Vänligen kontakta någon av HR-specialisterna på HR-avdelningen för att göra anspråk på företrädesrätt. Du kommer få en unik länk till vårt rekryteringssystem som du använder för att registrera en ansökan bestående av kontaktuppgifter och aktuellt CV, så att vi kan beakta dina kvalifikationer vid rekrytering. Kontakta HR-avdelningen på nytt om du behöver göra förändringar i din ansökan som påverkar våra möjligheter att bedöma dina kvalifikationer eller önskemål och/eller möjlighet att få kontakt med dig.

Du kan anmäla anspråk på företrädesrätt när som helst under hela den tid återanställningsrätten gäller. Observera att ju tidigare du gör din anmälan desto tidigare kan högskolan börja bevaka din företrädesrätt.

Vad innebär företrädesrätt?

En anmälan på anspråk till företrädesrätt innebär att:

  • Du är sökande till alla lediga anställningar (även tidsbegränsade anställningar) inom hela högskolans verksamhetsområde som du har tillräckliga kvalifikationer för.
  • Företrädesrätten gäller i nio månader efter sista anställningsdag. 
  • Saklig grund såsom förtjänst och skicklighet ligger till grund för alla anställningar. 
  • Om du tackar nej till ett erbjudande om anställning som bedöms vara skäligt är rätten till företrädesrätt förverkad.

Frågor om företrädesrätt?

Kontakta HR-avdelningen

Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se