Doktorandprojekt

”Circus as Dialogic” av Marie-Andrée Robitaille

Forskare: Marie-Andree Robitaille

"Circus as Dialogic" är ett doktorandprojekt av Marie-Andrée Robitaille. Marie-Andrée är doktorand i koreografi.

Läs mer om projektet på vår engelska webbplatsen.