VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

VFU står för "verksamhetsförlagd utbildning" och är den del av utbildningen där teori och praktik möts ute i pedagogisk verksamhet. Här kan du hitta information om VFU, relevant både för handledare, studenter och högskolehandledare.

Huvudsyftet med VFU är att studenten i danspedagogik genom aktivt deltagande och utforskande ska få erfarenhet av och förstå olika aspekter av det komplexa läraryrket. Under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen får studenten handledning av en VFU-handledare som på olika sätt stödjer professionsutvecklingen. Studenten har även stöd från sin högskolehandledare som deltar i tvåpartssamtal/trepartssamtal.

Under VFU-kursen är det VFU-handledaren som har huvudansvaret för undervisningen av eleverna. Om studenten vikarierar på sin VFU-skola räknas det inte som utbildning vilket kan få konsekvenser för bedömningen och betygssättningen av studentens prestationer. Vid frågor om detta, kontakta VFU-ansvarig på SKH.

Ämneslärarstudenter i dans läser 30hp VFU och gör sin VFU i gymnasieskolan. Vi ingår i Samverkansavtalet med Stockholms universitet samt övningskoleavtal med Stockholm Stad

Kandidatstudenter i danspedagogik läser 15hp VFU varav 4hp VFU görs inom praktikskolan/Kom och dansa. Särskilda riktlinjer för Kom och dansa distribueras till berörda av VFU-ansvarig.

Beställ registerutdrag från Polisen

Du måste så snart som möjligt ordna ett registerutdrag hos polismyndigheten innan du ska påbörja en VFU-kurs. Lämnar du inte in ett registerutdrag kan du inte genomföra den obligatoriska VFU:n.

Registerutdraget är giltigt ett år – tänk på att förnya ditt registerutdrag varje år!

Kontakt

VFU-ansvarig på SKH är Sandra Rääf: sandra.raaf@uniarts.se

  • Abstract circles on a green background

   VFU för Ämneslärarstudenter i dans

   Här nedan följer information om hur arbetsgången inför, under och efter VFU-perioden ser ut, samt vilka moment som utförs av vem.
  • Abstract circles on a green background

   VFU för Kandidatstudenter i danspedagogik

   Här nedan följer information om hur arbetsgången inför, under och efter VFU-perioden ser ut, samt vilka moment som utförs av vem.
  • Abstract circles on a green background

   Blanketter

   Här kan du ladda ner blanketter.
Anmäl dig till våra nyhetsbrev
Din mejladress

Telefon växel: 08-49 400 000
Allmän information: info@uniarts.se
Utbildningsfrågor: studieinfo@uniarts.se
Frågor om vår forskarutbildning: phdpositions@uniarts.se